Wyniki wyszukiwania dla:

Karta tożsamości RS


Prezentacja Karty tożsamości Rodziny Salezjańskiej, ks. Pascual Chavez Villanueva, SDB

Do Przełożonych Generalnych i odpowiedzialnych na poziomie światowym
za grupy Rodziny Salezjańskiej

Najdrożsi Bracia i Siostry,

rozpoczynamy trzyletni okres przygotowań do uroczystych obchodów dwusetnej rocznicy urodzin ks. Bosko. Uczestniczą w nim w różny sposób wszystkie Grupy Rodziny Salezjańskiej i cały Ruch salezjański. Okres od 16 sierpnia 2011 do 16 sierpnia 2015 to dla nas „czas łaski i odnowy”; to dar Ducha, byśmy lepiej poznali charyzmat ks. Bosko oraz lepiej włączyli go w życie osobiste i w naszych Grup. Karta tożsamości, którą Wam przedstawiam, jest jednym z elementów, które mają zachęcić nas do wkroczenia na tę drogę i wyznaczać szlak naszej wędrówki.

31 stycznia 1995 r., w Uroczystość św. Jana Bosko, ks. Idzi Viganò, siódmy następca ks. Bosko, przekazał nam Kartę komunii Rodziny Salezjańskiej ks. Bosko. We wstępie pisał, że zawiera ona „podstawowe i nieodzowne elementy, wyznaczające naszą jedność w duchu ks. Bosko” – i dalej: „Pragnieniem naszym było rozpocząć od ducha Rodziny, ponieważ poczucie przynależności do niej podsycają nie tyle reguły zewnętrzne, co żywotność jednego ducha”. Treści, jakie ta pierwsza Karta wniosła do refleksji nad duchem salezjańskim, pozwalają nam lepiej zrozumieć, że jesteśmyRodziną duchową, stąd podstawą naszych wzajemnych relacji jest duch.

25 listopada 2000 r., we wspomnienie śmierci sługi bożej Matusi Małgorzaty, ks. Juan Edmundo Vecchi, ósmy następca ks. Bosko, przedstawił Kartę posłannictwa Rodziny Salezjańskiej. We wstępie czytamy, że opisuje ona „ukierunkowanie i wrażliwość Grup Rodziny Salezjańskiej w kategoriach apostolskiego posłannictwa”. Dokument ten stanowi inspirację, ponieważ zachęca każdą z Grup Rodziny do zaangażowania w duchu salezjańskim. Druga Kartapokazuje, że nasza rodzina jest Rodziną apostolską, działającą w duchu pastoralnym.

31 stycznia 2012 r., w Uroczystość św. Jana Bosko, w pierwszym roku przygotowań do dwusetnej rocznicy jego urodzin, jako dziewiąty następca ks. Bosko, oddaję w wasze ręce Kartę tożsamości Rodziny Salezjańskiej ks. Bosko. Dokument ten jest i pozostanie wspólnym punktem odniesienia na szlaku wędrówki całej Rodziny Salezjańskiej i poszczególnych Grup. Pierwsza wersja Karty opublikowana została 24 maja 2011 r., w Uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych. To właśnie Maryja, nasza Inspiracja i Oparcie, daje nam tę „pomoc” we wzrastaniu w charyzmacie. Ks. Viganò, w swoim pierwszym liście jako przełożony generalny, pisał: „Maryja odnawia Rodzinę Salezjańską ks. Bosko”. Działa ona nieustannie także dziś, oświecając nasz rozum i otwierając serce na rozwijanie wspólnego charyzmatu.

Karta tożsamości jest owocem refleksji i doświadczeń Rodziny Salezjańskiej, które swoimi początkami sięgają Karty komunii Karty posłannictwa. Zawiera najistotniejsze zapisy dwóch poprzednich dokumentów: w Karcie tożsamościzawarto istotne cechy Rodziny Salezjańskiej, czyi te, które są obecne we wszystkich Grupach. Umożliwia to wymianę doświadczenia, współpracę i wyrazistość.

Przedmiotem trzeciej Karty, która łączy w sobie dwie poprzednie, jest charakterystyka tożsamości charyzmatycznej Rodziny Salezjańskiej, czyli wszystko, co dotyczy posłannictwa, ducha, relacji, formacji, metody wychowawczej i ewangelizacji. Częścią tożsamości jest też oczywiście historia charyzmatu, ukazująca jego początek i rozwój, ponieważ tożsamość pozbawiona pamięci, pozbawiona swoich korzeni, nie ma przed sobą przyszłości. Z tej właśnie przyczyny wKarcie zebrano doświadczenia różnych Grup naszej Rodziny, tym samym w sposób zwięzły zarysowując tożsamość charyzmatu salezjańskiego – naszego wspólnego dziedzictwa.

Zawarty w Karcie opis tożsamości charyzmatu salezjańskiego Rodziny jest owocem długiego procesu refleksji i wspólnej pracy, przede wszystkim na forum Konsulty światowej Rodziny Salezjańskiej. Mamy nadzieję, że większa świadomość wspólnej tożsamości i dzielenie się tą wiedzą wzmocni jedność, poczucie przynależności i znaczenie naszej Rodziny. Słaba tożsamość prowadzi do rozbicia ideałów, osłabienia więzi wewnętrznych i znaczenia podejmowanych działań. Stąd zapraszam wszystkie Grupy Rodziny Salezjańskiej do ożywienia i wzmocnienia wspólnej tożsamości, by stała się darem dla całego Kościoła.

Wszystko to zawierzamy Duchowi Świętemu i Maryi Wspomożycielce, ks. Bosko i wszystkim naszym Świętym i Błogosławionym.

Kończąc, przekazuję wyrazy braterskiej miłości i wdzięczności,

Pascual Chavez V.

IX Następca księdza Bosko

kartatozsamoscirodzinysalezjanskiej