Aktualności

Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej.

W dniach 20-22 czerwca w Krakowie odbył się Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic Prowincji Krakowskiej. Celem Kongresu było wybranie nowej Rady Prowincjalnej i pogłębienie duchowości salezjańskiej.

W pierwszym dniu obrady rozpoczęły się Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej na ul. Tynieckiej. Następnie uczestnicy Kongresu przeszli na salę obrad, gdzie zebranych powitał ks. Inspektor Dariusz Bartocha i otwarcia Kongresu dokonał Koordynator Rady Prowincji Krakowskiej pan Roman Machowski.

Wybrano Prezydium Kongresu w składzie: Maria Kurowska – Przewodnicząca, Tadeusz Bednarczyk – zastępca Przewodniczącego, Damian Ślusarczyk – sekretarz – protokolant. Sprawozdanie z działalności Rady Prowincjalnej (za okres czerwiec 2011- czerwiec 2014 r.) przedstawił Koordynator Roman Machowski, sprawozdanie finansowe pani Administrator Zofia Nieć, a sprawozdanie z działalności Delegata ks. Adam Paszek.

Wybrana została Komisja Mandatowo – Skrutacyjna w osobach: Mariusz Gworek – Przewodniczący, Katarzyna Cyrek – członek, Jan Kaznowski – członek i Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Krystyna Przytuła – Przewodnicząca, Wanda Nowicka – członek.

Następnie wysłuchano wykładów: „Duchowość księdza Bosko drogą do świętości Salezjanów Współpracowników”, który wygłosił ks. Delegat Adam Paszek i „Wychowanie w czasach biblijnych” – p. dr Krystyny Szymańskiej. Prezentację multimedialną „Z historii Kongresów Salezjanów Współpracowników” przygotowała i przedstawiła p. dr Janina Błażej.

Apelem Jasnogórskim poprowadzonym przez ks. Prałata Emila Midurę i słówkiem na dobranoc ks. Adama Paszka zakończył się pierwszy dzień Kongresu.

 

 

Czytaj więcej: Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej.