Aktualności

Modlitewny dzień skupienia - Centrum Spotkań i Dialogu Skorzeszyce

Modlitewny dzień skupienia
Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej
„Chciejmy żyć wiarą jak prawdziwi chrześcijanie”
Centrum Spotkań i Dialogu Skorzeszyce
6 października A.D. 2018
Skorzeszyce to wieś położona w województwie świętokrzyskim. Znajduje się tutaj Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej. Właśnie w tym miejscu 6 października spotkali się przedstawiciele salezjanów współpracowników prowincji krakowskiej z centrów lokalnych Kielc, Krakowa-Dębnik, Lublina, Oświęcimia, Przemyśla, Szczyrku, Jasła oraz Odessy wraz ze swymi delegatami lokalnymi (60 osób). Przywitani zostaliśmy przez koordynatora prowincjalnego Jana Ryka oraz delegata prowincjalnego ks. Marcina Kaznowskiego, który przekazał pozdrowienia od współpracowników z Zabrza i Krakowa-Łosiówki. Poinformował o Światowym Kongresie Salezjanów Współpracowników, który odbędzie się w Rzymie pod koniec października oraz o planach zorganizowania wyjazdu do Odessy. Następnie wysłuchaliśmy pierwszej z zaplanowanych na ten dzień konferencji ks. Jana Dubasa SDB - Oświęcim-Zasole: „Sługa Boży August Hlond Kardynał Prymas Polski”. Życie Augusta Hlonda to życie niezwykłe, którego większą część stanowi oczekiwanie na niepodległość i budowanie fundamentów wolnej Polski. August był jednym z dwunastu dzieci Jana i Marii, z których czterech synów zostało salezjanami (Ignacy, August, Antoni i Klemens). Ks. Jan przybliżył nam postać Prymasa Hlonda, który zapisał się ogromem dokonań na miarę historyczną. Urządził przede wszystkim administracyjne sprawy kościelne na odzyskanych Ziemiach Zachodnich. Tytuł Prymasa związał ze stolicą Państwa Polskiego, przenosząc siedzibę prymasowską z Poznania do Warszawy. Przez trzy lata (1945-1948) stał w ogniu nieustępliwej walki o miejsce dla Boga w Narodzie, na którym położył się złowrogi cień bezbożnego materializmu. Wyznając ewangeliczne wskazanie, że „więcej należy słuchać Boga niż ludzi," nie lękał się stanąć oko w oko z tymi, co byli wyznawcami i oficjalnymi przedstawicielami przeciwnych poglądów.
Drugą konferencję wygłosił ks. Edward Lisowski SDB – Kielce „Maryja Wspomożenie Wiernych w życiu św. Jana Bosko i naszym”. Ks. Bosko miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Genezy należy szukać już w jego dzieciństwie. Tradycyjna pobożność Matusi Małgorzaty to coś, co wyniósł z domu. Został przez matkę poświecony Matce Bożej. A po śmierci swojej ziemskiej matki, swoich chłopców oddaje w opiekę Matki Bożej. Ks. Edward zwrócił uwagę na pewne etapy rozwoju maryjności ks. Bosko, od czci poprzez zwyczajne modlitwy małego dziecka (Zdrowaś Maryjo, Anioł Pański, Różaniec, Litania Loretańska) poprzez posłuszeństwo Jej wskazaniom, szczególny kult do Niepokalanej, która staje się symbolem zwycięstwa nad wrogami Kościoła, aż po świadomy kult Maryi Wspomożycielki Wiernych, która jest potężną obroną wobec wrogów zewnętrznych i wewnętrznych Kościoła. I my jeżeli chcemy żyć charyzmatem salezjańskim powinniśmy rozwijać nabożeństwo do Matki Bożej i powinniśmy przybliżać ludzi do Boga.
Później udaliśmy się do pięknej kaplicy, aby tam odmówić Anioł Pański oraz uczestniczyć w koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Kaznowski.
Rozważaniem  nawiązał do Ewangelii o Trójcy Świętej i hasła roku duszpasterskiego. Zwrócił uwagę, że kiedy mówimy o Trójcy Świętej musimy mieć świadomość, że dotykamy niezgłębionej tajemnicy. Św. Augustyn napisał traktat o Trójcy Świętej, ale i tak miał świadomość, że nie dotknął nawet malutkiej części tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego. Ducha Świętego, trzeciej Osoby Trójcy Świętej, owocu miłości Boga Ojca i Syna Bożego nie da się zdefiniować, nie da się zamknąć w ludzkim rozumie. Pan Bóg przekracza wszystkie granice, wszystkie nasze wyobrażenia. Ducha można poznać po tym jak działa. Jest On sprawcą każdego dobra, sprawcą jedności, daje odwagę, pociesza. Kto czyni dobro ma Ducha. Św. Paweł pisze, że „nikt nie może bez Ducha Świętego powiedzieć: Panem jest Jezus”. Owocami Ducha Świętego są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, a darami: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Warto więc zadać sobie pytanie, ile z Ducha Świętego jest we mnie?
Po obiedzie udaliśmy się do kościoła p.w. św. Rozalii, gdzie odmówiliśmy dziesiątek różańca, a następnie na Święty Krzyż do Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Tutaj czekał na nas przewodnik, który pokrótce przybliżył nam historię klasztoru i kościoła. Zwiedziliśmy również muzeum, a w Godzinie Miłosierdzia w kaplicy z relikwiami Krzyża Świętego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, zostaliśmy pobłogosławieni i ucałowaliśmy relikwie.
Wracaliśmy do naszych domów umocnieni i pełni duchowych przeżyć.
Składamy serdeczne Bóg zapłać naszemu koordynatorowi Janowi Rykowi za zorganizowanie modlitewnego skupienia, ks. Marcinowi Kaznowskiemu za towarzyszenie nam oraz wszystkim księżom obecnym na spotkaniu, a szczególnie prelegentom.Beata Cygnar
SSW Jasło-Fara

Dni Duchowości Salezjańskiej u Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku

Dni Duchowości Salezjańskiej u Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku

 01-03 czerwca A.D. 2018 pod hasłem

„Maryjo czuwaj nad naszą Rodziną Salezjańską, wzmacniaj naszą

wiarę, nadzieję i miłość”

 

            Szczyrkowska „Górka” przywitała nas wspaniałą pogodą, a nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. u stóp Matki Bożej Pani Beskidów, której przewodniczył ks. Inspektor Adam Parszywka. Po jej zakończeniu udaliśmy się w procesji oktawy Bożego Ciała. Czekał nas bardzo bogaty  i wypełniony program.

Po kolacji oficjalnie powitani zostaliśmy przez koordynatora Rady prowincjalnej Jana Ryka oraz ks. delegata Marcina Kaznowskiego, szczególnie skierowanym do przedstawicielek wspólnoty z Odessy.  Bardzo ucieszyliśmy się ich obecnością. Ksiądz Marcin przybliżył pokrótce historię tego miejsca, objawienie się Matki Bożej, rozwój Jej kultu w tej okolicy oraz przybycie salezjanów.

 

Czytaj więcej: Dni Duchowości Salezjańskiej u Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku

Wielkopostny Dzień Skupienia SSW Prowincji Krakowskiej – 10 marca 2018 r.

 

Po przybyciu na miejsce zostaliśmy powitani przez koordynatora Rady prowincjalnej p. Jana Ryka i ks. delegata Marcina Kaznowskiego, który podkreślił, że w tym roku przypada jubileusz 100-lecia obecności salezjanów na Łosiówce. To tutaj znajduje się dom formacyjny dla wszystkich czterech polskich Inspektorii, gdzie klerycy studiują teologię. Dzięki przychylności ks. rektora Dariusza Kozłowskiego mogliśmy przeżyć nasz dzień skupienia właśnie w tym miejscu. Wysłuchaliśmy też konferencji ks. Kazimierza Szczerby „100 lat Łosiówki”, który przybliżył nam historię przybycia salezjanów na Łosiówkę, a ta wpisuje się w jubileusz odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

 

Czytaj więcej: Wielkopostny Dzień Skupienia SSW Prowincji Krakowskiej – 10 marca 2018 r.

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników

i Salezjanek Współpracownic Prowincji Krakowskiej

27 stycznia 2018 r. w Zakładzie Salezjańskim im. ks. Jana Bosko w Oświęcimiu

„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”

 

 Na spotkanie przybyli przedstawiciele wszystkich Centrów lokalnych SSW wraz z księżmi delegatami (ok. 90 osób). Po podróży wzmocniliśmy się kawą, herbatą i ciastem.

Zostaliśmy przywitani przez koordynatora Rady prowincjalnej Jana Ryka i panią Marię Wilczak – koordynatora gospodarzy oraz delegata prowincjalnego ks. Marcina Kaznowskiego, który podkreślił, że spotykamy się w miejscu przybycia pierwszych salezjanów – Casa Madre (Domu Matce), chociaż pierwszym salezjaninem na ziemiach polskich był bł. ks. Bronisław Markiewicz w Miejscu Piastowym.

W tym dniu przypadała także 73. rocznica wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau oraz miasta Oświęcimia. I właśnie z tej okazji wysłuchaliśmy koncertu „Muzyka nie zna granic” w wykonaniu orkiestry i chóru z Gimnasium Essen-Werden oraz orkiestry i grupy muzycznej Zespołu Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu (na scenie musiało się zmieścić 120 wykonawców!). W programie usłyszeliśmy utwory Chopina, Mozarta, Mendelssohna oraz m.in. Franka Sinatry, Michaela Jacksona.

O godz. 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Kaznowski. Przeczytana Ewangelia obrazuje ludzkie życie, które można porównać do podróży statkiem po morzu. Przesłanie jej stanowi o tym, że wszystko, co jest piękne, jest jednocześnie niebezpieczne. Życie jest piękne, a jednocześnie niebezpieczne. Przez życie nikt nie idzie sam. Mamy wokół siebie innych. Musimy docenić wspólnotę z drugim człowiekiem, bowiem samotność jest bardzo trudna do udźwignięcia. Powinniśmy więc dziękować Bogu za dar drugiego człowieka, a przede wszystkim za to, że na łodzi naszego życia jest Chrystus. I chociaż czasami doświadczamy kryzysu wiary, niekiedy tracimy Boga z naszych oczu, to musimy przez modlitwę, lekturę, rozmowę odnaleźć Boga. Musimy się modlić tak, jak potrafimy, bo sami nie jesteśmy w stanie poradzić sobie ze złem tego świata. Jednym z największych kłamstw, jakie daliśmy sobie wmówić, jest to, że nasz los jest w naszych rękach. Jest to nieprawdą, bowiem mój los jest w rękach Boga. I to musimy sobie uświadomić. Dlatego w każdym momencie naszego życia wołajmy Boga na ratunek, tak prostymi słowami „Jezu, Ty się tym zajmij”. Dbajmy o naszą wiarę, troszczmy się o nią, aby pozbyć się strachu i obaw. Pamiętajmy też, że w księdzu Bosko mamy dobrego przewodnika naszej wiary.

 Po Eucharystii wysłuchaliśmy krótkiej historii kościoła – Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Tak ubogaceni duchowo udaliśmy się na obiad, po którym zwiedziliśmy Zakład Salezjański. Tuż przed godziną piętnastą odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, którą poprowadził ks. Edward  Lisowski i podzieliliśmy się opłatkiem, składając sobie życzenia. Nie zabrakło radosnego kolędowania przy kawie i cieście, a współpracownicy z Zasola przygotowali dla nas niespodziankę w postaci krótkich jasełek.

Pragniemy podziękować salezjanom współpracownikom z Oświęcimia-Szkoły i Oświęcimia-Zasola z koordynatorem p. Marią Wilczak i ks. dyrektorem Dariuszem Bartochą za przygotowanie spotkania i przyjęcie nas w gościnnych progach Zakładu Salezjańskiego oraz wszystkim księżom i koordynatorowi Janowi Rykowi za obecność. Wróciliśmy umocnieni wspólną modlitwą i spotkaniem. Bóg zapłać!

 

Beata Cygnar SSW Jasło-Fara

foto Zbigniew Cygnar