Aktualności

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników powiększyło się!

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników powiększyło się!
Wczoraj podczas uroczystej mszy św., której przewodniczył radca generalny naszego regionu - ks. Tadeusz Rozmus, do SSW dołączył p. Janusz Lelek. Jest on od wielu lat zaangażowany w duszpasterstwo przy rektoracie Maryi Wspomożycielki Wiernych na Łosiówce. Ks. Radca wygłosił okolicznościowe kazanie o bogactwie Rodziny Salezjańskiej w naszym regionie. Natomiast ks. Adam Paszek, w imieniu Koordynatora i Delegata odpowiedzialnych za SSW w Inspektorii Krakowskiej, przyjął przyrzeczenie od p. Janusza. Po uroczystej Eucharystii w salce oratorium odbyła się radosna "agapa" lokalnego SSW oraz rady duszpasterskiej z ks. Radcą.

Dzień skupienia Centrów lokalnych SSW Jasła i Rzeszowa w Polanie 30.09.2017 pod hasłem „Święty Janie Bosko dopomóż, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało w naszych Wspólnotach”

Bieszczady przywitały nas piękną słoneczną pogodą i cudownymi widokami. Na dzień skupienia przybyło 30 współpracowników wraz ze swymi kapłanami, ks. prałatem Emilem Midurą i ks. Krzysztofem Rodzinką. Spotkanie rozpoczęła konferencja ks. Midury „Stulecie objawień fatimskich”. Pan Bóg daje nam Matkę Najświętszą, która jest znakiem zbawienia i do niego nas prowadzi. Chrystus jest światłem, a Maryja znakiem dla ludu pielgrzymującego. Kiedyś Pan Bóg wzywał do nawrócenia przez proroków, a teraz przez Matkę Bożą, która podczas objawień prosi o modlitwę za grzeszników i ich nawrócenie. Pokrótce ks. Prałat przedstawił historię objawień fatimskich, których głównym wydźwiękiem była prośba o modlitwę różańcową. Na zakończenie odniósł się do 7 października, kiedy to Polska zjednoczy się w modlitwie „Różaniec do Granic”.

Po krótkiej przerwie p. dr Janina Błażej przybliżyła nam ideę nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, o które Pan Jezus prosił s. Łucję w maju 1930 r. Ten akt wynagrodzenia i przeproszenia za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa uczynione przeciwko NMP ma poruszyć Jezusa do okazania tym grzesznikom miłosierdzia. Ci, którzy choć raz odprawią to nabożeństwo otrzymali obietnicę, że Maryja będzie im towarzyszyć w godzinę śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.

Czytaj więcej: Dzień skupienia Centrów lokalnych SSW Jasła i Rzeszowa w Polanie 30.09.2017 pod hasłem „Święty...

Spotkanie Rady SSWiSW Prowincji Krakowskiej

16 września 2017 r. w Krakowie-Dębnikach odbyło się spotkanie nowo wybranej Rady prowincjalnej współpracowników salezjańskich. W obradach uczestniczyło 17 osób. Spotkanie przebiegało wg ustalonego planu:

10.00 modlitwa i rozpoczęcie obrad

1. kalendarium

2. tematyka formacyjna

3. program pracy na rok 2017/2018

12.00 Msza św.

13.00 posiłek

14.00 wnioski i podsumowanie obrad

Pierwszym zadaniem było opracowanie kalendarium spotkań na najbliższy rok działalności. Potem zastanawiano się jak poprowadzić w Centrach lokalnych program formacyjny. Zwrócono także uwagę na kwestię misji i postanowiono, że temat ten będzie obecny na spotkaniach w poszczególnych wspólnotach. Po analizie pomysłów i propozycji, Rada nakreśliła zarys programu pracy. Po owocnych obradach, uczestnicząc  we Mszy św. członkowie Rady prosili o błogosławieństwo i potrzebne łaski. Koordynator Rady prowincjalnej, p. Jan Ryk w imieniu całej wspólnoty podziękował dotychczasowemu delegatowi prowincjalnemu ks. Adamowi Paszkowi za jego obecność, za towarzyszenie nam w naszych przedsięwzięciach, za gotowość do pomocy i rady, za poświęcony nam czas, za oddanie dla współpracowników salezjańskich. Jednocześnie powitał nowo mianowanego delegata ks. Marcina Kaznowskiego, wikariusza ks. Inspektora.

Zebranie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłanów.

 

 

75-lecie męczeńskiej śmierci bł. Józefa Kowalskiego SDB

Mała miejscowość k. Rzeszowa. To tutaj urodził się bł. Józef Kowalski, salezjanin. W tym roku mija 75-ta rocznica jego męczeńskiej śmierci. Rokrocznie w pierwszą niedzielę lipca spotykają się tutaj Salezjanie Współpracownicy z Rzeszowa, Jasła, Przemyśla, Krakowa, a od niedawna także Oświęcimia i Kielc.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, bo do Siedlisk przybyli także przedstawiciele Rodziny Salezjańskiej oraz ks. Pierluigi Cameroni – postulator generalny ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył inspektor księży salezjanów ks. Adam Parszywka, a współcelebransami byli: ks. Dariusz Bartocha, ks. Adam Paszek, ks. Jan Dubas, ks. Stanisław Konior, ks. Emil Midura, ks. Marcin Wosiek (tłumacz) oraz księża z pobliskich parafii.

Homilię  wygłosił ks. Cameroni. Na początku pozdrowił wszystkich zgromadzonych włoskim „dzień dobry”. Wyjaśnił, że jego rola polega m.in. na odwiedzaniu miejsc, skąd pochodzili święci salezjańscy. Podkreślił, że Bóg pobłogosławił tej ziemi i tej parafii, bowiem tutaj urodził się bł. ks. Józef Kowalski.  Dlatego szczególnie to miejsce zobowiązuje do podtrzymywania wiary i przekazywania jej dalej. Nawiązując do Ewangelii przypomniał, że kto nie przyjmuje krzyża, nie jest godzien Chrystusa, a kto straci życie z Jego powodu, zachowa życie wieczne. I właśnie bł. ks.  Józef to człowiek godny Jezusa, wziął krzyż i podążył za Chrystusem, stracił życie i zyskał  Niebo.

Ks. Pierluigi przekazał trzy myśli o bł. ks. Kowalskim: 1. już jako młody człowiek żył w żywej relacji z Chrystusem, widział Boga we wszystkich aspektach swojego życia; 2. przygotował się na śmierć męczeńską - od najmłodszych lat uczył się przyjmować cierpienie, kształtował swoje życie w drobnych codziennych wyborach. Dzisiejszy świat proponuje wiele rzeczy, które mogą nas zniszczyć wewnętrznie, dlatego ks. Józef dla wielu młodych ludzi może być przykładem, aby dokonywać wyboru dobrych, wartościowych rzeczy; 3. moment śmierci Błogosławionego – czytając jej opis stają nam przed oczami pierwsi męczennicy Kościoła. Kim bowiem jest męczennik? To ten, który myśli o innych, a nie o sobie, modli się za swoich nieprzyjaciół i prześladowców. Męczeńska śmierć bł. ks. Kowalskiego w obozie, staje się błogosławieństwem w miejscu, które śmiało można nazwać piekłem na ziemi. Ks. Józef błogosławił tym, którzy go męczyli i torturowali i modlił się modlitwą jakiej świat jeszcze nie słyszał.

Naszym zadaniem jest chronić pamięć o tym żywym świadku wiary. Jesteśmy niejako zobowiązani do modlitwy wstawienniczej, aby za przyczyną bł. Józefa Kowalskiego stał się cud i otworzył mu drogę do kanonizacji.

Po Mszy św. odmówiliśmy nowennę do bł. Józefa i ruszyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem i obrazem bł. ks. Kowalskiego oraz odśpiewaliśmy Te Deum. Eucharystię uświetniła orkiestra z Mogielnicy.

Tradycyjnie parafianie przygotowali dla pielgrzymów agapę, za co im serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy również do ks. proboszcza Krzysztofa Kochanowicza.

Na zakończenie odbyło się spotkanie z ks. Pierluigim, który podkreślił pobożność Maryjną Rodziny Salezjańskiej i przypomniał o wdzięczności Panu Bogu za świętość, która wypłynęła od ks. Jana Bosko. Rodzina Salezjańska posiada 160-ciu świętych, błogosławionych i Sług Bożych. Ks. Cameroni odpowiadał również na pytania.

Po południu w Rzeszowie miała miejsce Konsulta Rodziny  Salezjańskiej, do której przynależy 31 grup. Udział w niej wziął również przedstawiciel Salezjanów Współpracowników.

 

 

 

Czytaj więcej: 75-lecie męczeńskiej śmierci bł. Józefa Kowalskiego SDB