Aktualności

Rada Prowincjalna SSW w Krakowie

6 grudnia w Krakowie odbyła się rada prowincjalna Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich centrów lokalnych naszej prowincji. Obecny był również ksiądz delegat Adam Paszek oraz kapłani pełniący funkcję opiekunów w poszczególnych centrach lokalnych.

Pierwsza część obrad rozpoczęła się odczytaniem przez pan Romana Machowskiego sprawozdania z poprzedniej rady, która odbyła 16  września w Oświęcimiu. Następnie ustalono, że spotkanie opłatkowe odbędzie się 25 stycznia w Przemyślu i zaplanowano wstępnie wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się 14 marca w Rytwianach. W dalszej części spotkania koordynatorzy centrów lokalnych zaprezentowali działania podjęte w czasie adwentu.

 

Czytaj więcej: Rada Prowincjalna SSW w Krakowie

Kongres SSW Regionu Europa Środkowa i Wschód

W dniach 19-21 września 2014 r. odbył się w Krakowie Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników (SSW) Regionu Europa Środkowa i Wschodnia, który współtworzą:  Czechy, Bułgaria, Chorwacja, Bośnia, Hercegowina,  Słowenia , Węgry,  Słowacja, Azerbejdżan, Rosja, Białoruś, Ukraina i Polska  z czterema Prowincjami ( warszawską, pilską, krakowską i wrocławską).

W obradach uczestniczyli  członkowie Konsulty Regionu i rad prowincjalnych SSW z poszczególnych krajów, księża delegaci SDB i siostry Delegatki FMA, a wśród nich:  delegat SDB Regionu ks. Zenon Klawikowski,  delegatka CMW Regionu s. Małgorzata Ogrodnik, wikariusz Inspektora krakowskiego ks.  Adam Paszek, Ks. Henryk Bonkowski (Warszawa), ks. Marcin Nowicki (Piła), ks. Arkadiusz Szymczak (Wrocław), s. Teresa Nowak (Kielce).  Gośćmi specjalnymi Kongresu byli :  Noemi Bertola, światowa koordynator SSW , Giuseppe Casti,  delegat światowy SDB i  S. Leslye Sandiego, delegatka światowa CMW.

Głównym celem trzydniowego spotkania było podsumowanie sześcioletniej działalności  i  wybór nowego Radcy Światowego Regionu, a także pogłębienie tematyki służącej rozwojowi charyzmatu salezjańskiego. Kongres był też okazją do wymiany doświadczeń, pobudzenia dialogu, stymulowania rozwoju oraz ożywienia współpracy Stowarzyszenia na szczeblu naszego Regionu.

 

Czytaj więcej: Kongres SSW Regionu Europa Środkowa i Wschód

Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej.

W dniach 20-22 czerwca w Krakowie odbył się Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic Prowincji Krakowskiej. Celem Kongresu było wybranie nowej Rady Prowincjalnej i pogłębienie duchowości salezjańskiej.

W pierwszym dniu obrady rozpoczęły się Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej na ul. Tynieckiej. Następnie uczestnicy Kongresu przeszli na salę obrad, gdzie zebranych powitał ks. Inspektor Dariusz Bartocha i otwarcia Kongresu dokonał Koordynator Rady Prowincji Krakowskiej pan Roman Machowski.

Wybrano Prezydium Kongresu w składzie: Maria Kurowska – Przewodnicząca, Tadeusz Bednarczyk – zastępca Przewodniczącego, Damian Ślusarczyk – sekretarz – protokolant. Sprawozdanie z działalności Rady Prowincjalnej (za okres czerwiec 2011- czerwiec 2014 r.) przedstawił Koordynator Roman Machowski, sprawozdanie finansowe pani Administrator Zofia Nieć, a sprawozdanie z działalności Delegata ks. Adam Paszek.

Wybrana została Komisja Mandatowo – Skrutacyjna w osobach: Mariusz Gworek – Przewodniczący, Katarzyna Cyrek – członek, Jan Kaznowski – członek i Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Krystyna Przytuła – Przewodnicząca, Wanda Nowicka – członek.

Następnie wysłuchano wykładów: „Duchowość księdza Bosko drogą do świętości Salezjanów Współpracowników”, który wygłosił ks. Delegat Adam Paszek i „Wychowanie w czasach biblijnych” – p. dr Krystyny Szymańskiej. Prezentację multimedialną „Z historii Kongresów Salezjanów Współpracowników” przygotowała i przedstawiła p. dr Janina Błażej.

Apelem Jasnogórskim poprowadzonym przez ks. Prałata Emila Midurę i słówkiem na dobranoc ks. Adama Paszka zakończył się pierwszy dzień Kongresu.

 

 

Czytaj więcej: Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej.