Aktualności

Przedświąteczne Spotkanie Salezjanek i Salezjanów Współpracowników w Krakowie

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

 

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

 

niech cię obdarzy swą łaską.

 

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje

 

 i niech cię obdarzy pokojem” Lb 6,24-26.

 

W tym kończącym się okresie oczekiwania na Narodzenie Pana, jedno z naszych spotkań formacyjnych poświęciliśmy na wspólny opłatek oraz podziękowania dla naszych Księży.

 

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą Roratnią o godzinie 18:00 w kościele parafialnym w Dębnikach, koncelebrowaną przez ks. Andrzeja Gołębiowskiego i ks. Adama Paszka. Została ona ofiarowana w intencji ks. Inspektora Dariusza Bartochy, i ks. Adama Paszka z okazji imienin.

 

Druga część spotkania miała miejsce w Sali Wawelskiej. Na parę chwil dołączył do nas Ksiądz Inspektor, który złożył nam wyjątkowe życzenia świąteczne i noworoczne, a my wręczyliśmy naszym Księżom drobne upominki imieninowe wraz z wyrazami ogromnej wdzięczności za pomoc i nieustanną modlitwę.

Czytaj więcej: Przedświąteczne Spotkanie Salezjanek i Salezjanów Współpracowników w Krakowie

Centrum Lokalne Oświęcim: Adwentowy Dzień Skupienia

13 grudnia w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu odbył się dzień skupienia, w którym uczestniczyli współpracownicy salezjańscy z naszej placówki i z Zasola. Rozpoczęliśmy krótkim spotkaniem „przy kawie” w świetlicy.

Następnie, w kaplicy naszego zakładu, wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez Wikariusza Inspektora Krakowskiego ks. Adama Paszka. Tematem przewodnim wystąpienia była radość adwentowa. Radość wynika z głębokiej wiary w Boga i codziennego odnajdywania Chrystusa. Człowiek radosny to człowiek szczęśliwy, uśmiechnięty, umiejący dzielić się dobrem z innymi: pomocą materialną lub dawaniem swojego czasu drugiemu. Katolik nie może ciągle trwać na etapie smutku Wielkiego Postu, gdyż po Golgocie nastąpiła już radość Poranka Zmartwychwstania. Takim człowiekiem, zarażającym radością otoczenie, powinien być też salezjański współpracownik.

Potem adorowaliśmy Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie poprzez pieśni, wspólną i cichą osobistą modlitwę, przy pięknym akompaniamencie muzycznym. Była też możliwość skorzystania z sakramentu  pojednania i pokuty.

Najważniejsza część dnia skupienia odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Tam mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Adam Paszek. W kazaniu, nawiązując do refrenu psalmu: „Odnów nas Boże i daj nam zbawienie”, celebrans mówił, że, oczekując na narodzenie Chrystusa, powinniśmy przemieniać nasze życie i stawać się ludźmi pełnymi świętości, czyli radosnymi i szczęśliwymi. Nieśmy ogień Ewangelii poprzez świadectwo naszego życia, a zwłaszcza dostrzeganie tych, którzy potrzebują pomocy. Jak to ksiądz Adam wyraził poetycko: „Niech w naszych sercach płonie żar miłości. Bądźmy słupami ognia podsycającymi Miłość, którą przynosi Bóg”.

Adwentowemu dniu skupienia towarzyszyły: modlitwa, zaduma, przemyślenia i radość ze wspólnego spotkania. Na zakończenie zebraliśmy się przy wspólnym stole na obiedzie.

Trwajmy więc w radości adwentowej, w oczekiwaniu na narodzenie Dzieciątka Jezus!

Rada Prowincjalna SSW w Krakowie

6 grudnia w Krakowie odbyła się rada prowincjalna Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich centrów lokalnych naszej prowincji. Obecny był również ksiądz delegat Adam Paszek oraz kapłani pełniący funkcję opiekunów w poszczególnych centrach lokalnych.

Pierwsza część obrad rozpoczęła się odczytaniem przez pan Romana Machowskiego sprawozdania z poprzedniej rady, która odbyła 16  września w Oświęcimiu. Następnie ustalono, że spotkanie opłatkowe odbędzie się 25 stycznia w Przemyślu i zaplanowano wstępnie wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się 14 marca w Rytwianach. W dalszej części spotkania koordynatorzy centrów lokalnych zaprezentowali działania podjęte w czasie adwentu.

 

Czytaj więcej: Rada Prowincjalna SSW w Krakowie

Kongres SSW Regionu Europa Środkowa i Wschód

W dniach 19-21 września 2014 r. odbył się w Krakowie Kongres Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników (SSW) Regionu Europa Środkowa i Wschodnia, który współtworzą:  Czechy, Bułgaria, Chorwacja, Bośnia, Hercegowina,  Słowenia , Węgry,  Słowacja, Azerbejdżan, Rosja, Białoruś, Ukraina i Polska  z czterema Prowincjami ( warszawską, pilską, krakowską i wrocławską).

W obradach uczestniczyli  członkowie Konsulty Regionu i rad prowincjalnych SSW z poszczególnych krajów, księża delegaci SDB i siostry Delegatki FMA, a wśród nich:  delegat SDB Regionu ks. Zenon Klawikowski,  delegatka CMW Regionu s. Małgorzata Ogrodnik, wikariusz Inspektora krakowskiego ks.  Adam Paszek, Ks. Henryk Bonkowski (Warszawa), ks. Marcin Nowicki (Piła), ks. Arkadiusz Szymczak (Wrocław), s. Teresa Nowak (Kielce).  Gośćmi specjalnymi Kongresu byli :  Noemi Bertola, światowa koordynator SSW , Giuseppe Casti,  delegat światowy SDB i  S. Leslye Sandiego, delegatka światowa CMW.

Głównym celem trzydniowego spotkania było podsumowanie sześcioletniej działalności  i  wybór nowego Radcy Światowego Regionu, a także pogłębienie tematyki służącej rozwojowi charyzmatu salezjańskiego. Kongres był też okazją do wymiany doświadczeń, pobudzenia dialogu, stymulowania rozwoju oraz ożywienia współpracy Stowarzyszenia na szczeblu naszego Regionu.

 

Czytaj więcej: Kongres SSW Regionu Europa Środkowa i Wschód