Aktualności

Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej w Rzymie

Sprawozdanie z Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej
Rzym, 15-18 stycznia 2015 r.

Jest niedziela 18 stycznia – pakuję walizkę. Nie przychodzi mi to łatwo – bo bagaż duchowego doświadczenia, przeżyć i umocnienia wiary – jest olbrzymi.

Przez ostatnie kilka dni miałam wielkie szczęście uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu jakim były Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej w jubileuszowym roku 200-lecia urodzin ks. Bosko. To spotkanie – reprezentantów wszystkich 30 gałęzi Rodziny Salezjańskiej, nie tylko potwierdza wielkość i geniusz naszego Założyciela, ale przede wszystkim pozwala prawdziwie poczuć siłę RODZINY i w namacalny sposób odnaleźć w niej swoje miejsce.

Moja przygoda z ks. Bosko rozpoczęła się jeszcze w podstawówce, kiedy przesympatyczny salezjanin prowadził w mojej parafii rekolekcje. Jego sposób bycia, otwartość, radość i optymizm sprawiły, że wszystkie dzieci wprost lgnęły do niego. Również opowieść rodziców o św. Dominiku Savio i jego pragnieniu bycia świętym przyczyniły się do tego, iż wybór salezjańskiego liceum stał się oczywistym. A kiedy już raz prawdziwie poznasz ks. Bosko – całe życie chcesz z nim kroczyć i twoje powołanie przeradza się w życiową misję.

Podczas odbywających się w dniach 15-18 stycznia w Rzymie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej ksiądz Generał Angel Fernandez Artime wielokrotnie podkreślał, jak ważnym jest, abyśmy byli z młodzieżą i dla młodzieży. Jak wielkie znaczenie ma nie tylko otwartość, ale poświęcanie im czasu i realna obecność w ich życiu oraz edukacja i wychowanie przez ewangelizację. Nie tak ważne są tak naprawdę nasze wizje, czy idee, ale prawdziwe i realne przebywanie z młodym człowiekiem, wlanie w jego serce nadziei i poczucia bezwarunkowej miłości. Młody człowiek w dzisiejszych czasach szczególnie potrzebuje miłości i tylko ona jest go w stanie przemienić, a naszym obowiązkiem jest, bez względu na przeciwności, otaczać młodzież bezpośrednią opieką. Ksiądz Generał w swych wypowiedziach wielokrotnie podkreślał, iż mamy nie bać się wychodzić do najuboższych i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, bo to właśnie oni najbardziej pragną Jezusa i chcą go zaprosić do swojego życia.

Czytaj więcej: Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej w Rzymie

Centrum Lokalne w Jaśle: „Mędrcy świata, monarchowie …” – spotkanie opłatkowe

jasło1

Ta i inne kolędy zabrzmiały w Święto Objawienia Pańskiego na spotkaniu opłatkowo-noworocznym jasielskich salezjanów współpracowników. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. inspektora Dariusza Bartochy, z udziałem ks. dziekana Zbigniewa Irzyka, ks. prałata Emila Midury, ks. kanonika Stanisława Woźniaka oraz ks. Stanisława Koniora. Słowo Boże w ten piękny świąteczny dzień wygłosił do nas ks. Inspektor. Nawiązał w nim do Ewangelii z ostatniej niedzieli oraz do Święta Trzech Króli. Przywołał trzy kluczowe momenty w życiu Jezusa, w których objawił swoją boskość: pokłon trzech króli, wesele w Kanie oraz chrzest w Jordanie. Przypomniał, że dary Mędrców są symboliczne i że właściwie nic o nich nie wiemy; ani ilu ich było, ani skąd przybyli. Jednak najważniejsze jest to, że fakt ten był zapowiedziany przez proroków i podkreśla znaczenie i misję Jezusa narodzonego z Maryi Dziewicy. Pokłon złożony przez nich Dzieciątku zapowiada uznanie przez świat pogański Jezusa Mesjasza.

 

 

Czytaj więcej: Centrum Lokalne w Jaśle: „Mędrcy świata, monarchowie …” – spotkanie opłatkowe

Przedświąteczne Spotkanie Salezjanek i Salezjanów Współpracowników w Krakowie

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże.

 

Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,

 

niech cię obdarzy swą łaską.

 

Niech zwróci ku tobie oblicze swoje

 

 i niech cię obdarzy pokojem” Lb 6,24-26.

 

W tym kończącym się okresie oczekiwania na Narodzenie Pana, jedno z naszych spotkań formacyjnych poświęciliśmy na wspólny opłatek oraz podziękowania dla naszych Księży.

 

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą Roratnią o godzinie 18:00 w kościele parafialnym w Dębnikach, koncelebrowaną przez ks. Andrzeja Gołębiowskiego i ks. Adama Paszka. Została ona ofiarowana w intencji ks. Inspektora Dariusza Bartochy, i ks. Adama Paszka z okazji imienin.

 

Druga część spotkania miała miejsce w Sali Wawelskiej. Na parę chwil dołączył do nas Ksiądz Inspektor, który złożył nam wyjątkowe życzenia świąteczne i noworoczne, a my wręczyliśmy naszym Księżom drobne upominki imieninowe wraz z wyrazami ogromnej wdzięczności za pomoc i nieustanną modlitwę.

Czytaj więcej: Przedświąteczne Spotkanie Salezjanek i Salezjanów Współpracowników w Krakowie

Centrum Lokalne Oświęcim: Adwentowy Dzień Skupienia

13 grudnia w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu odbył się dzień skupienia, w którym uczestniczyli współpracownicy salezjańscy z naszej placówki i z Zasola. Rozpoczęliśmy krótkim spotkaniem „przy kawie” w świetlicy.

Następnie, w kaplicy naszego zakładu, wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez Wikariusza Inspektora Krakowskiego ks. Adama Paszka. Tematem przewodnim wystąpienia była radość adwentowa. Radość wynika z głębokiej wiary w Boga i codziennego odnajdywania Chrystusa. Człowiek radosny to człowiek szczęśliwy, uśmiechnięty, umiejący dzielić się dobrem z innymi: pomocą materialną lub dawaniem swojego czasu drugiemu. Katolik nie może ciągle trwać na etapie smutku Wielkiego Postu, gdyż po Golgocie nastąpiła już radość Poranka Zmartwychwstania. Takim człowiekiem, zarażającym radością otoczenie, powinien być też salezjański współpracownik.

Potem adorowaliśmy Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie poprzez pieśni, wspólną i cichą osobistą modlitwę, przy pięknym akompaniamencie muzycznym. Była też możliwość skorzystania z sakramentu  pojednania i pokuty.

Najważniejsza część dnia skupienia odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Tam mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Adam Paszek. W kazaniu, nawiązując do refrenu psalmu: „Odnów nas Boże i daj nam zbawienie”, celebrans mówił, że, oczekując na narodzenie Chrystusa, powinniśmy przemieniać nasze życie i stawać się ludźmi pełnymi świętości, czyli radosnymi i szczęśliwymi. Nieśmy ogień Ewangelii poprzez świadectwo naszego życia, a zwłaszcza dostrzeganie tych, którzy potrzebują pomocy. Jak to ksiądz Adam wyraził poetycko: „Niech w naszych sercach płonie żar miłości. Bądźmy słupami ognia podsycającymi Miłość, którą przynosi Bóg”.

Adwentowemu dniu skupienia towarzyszyły: modlitwa, zaduma, przemyślenia i radość ze wspólnego spotkania. Na zakończenie zebraliśmy się przy wspólnym stole na obiedzie.

Trwajmy więc w radości adwentowej, w oczekiwaniu na narodzenie Dzieciątka Jezus!