Aktualności

Uroczystość św. Jana Bosko

“(…) Jesteśmy spadkobiercami wielkiego człowieka, prawdziwego syna swoich czasów, który tworzył historię; człowieka nadzwyczajnego i jednocześnie pokornego, najmniejszego z maluczkich, który czerpiąc inspirację z dobroci i gorliwości św. Franciszka Salezego założył szeroki ruch osób, które z obrzeży Turynu wyruszyły do najdalszych zakątków ludzkiego istnienia i świata (jak koniec świata w Ziemi Ognistej i Patagonia w czasach ks. Bosko). Jesteśmy spadkobiercami nowego dziedzictwa, które należy rozwijać, przekazywać i ożywać własnymi wyborami życiowymi i pełnym zaangażowaniem osobistym, by wydawało coraz bardziej obfity owoc.

 

 Ks. Bosko nadal żyje. Syn Małgorzaty, kobiety silnej i mądrej, która przekazała mu mądrość i bogatą tradycję ludową Monferrato oraz uczestniczyła z nim, jego chłopcami i pierwszymi salezjanami w przygodzie początków oratorium, nadal wspiera swoje dzieło. Nie można mówić o historii Włoch ani innych krajów świata nie wspominając o ks. Bosko i jego dziele. Niedawne badania z okazji 150. rocznicy zjednoczenia Włoch, która odpowiada dokładnie 150. rocznicy dzieła salezjańskiego, pokazują, jak duży był wkład salezjanów w rozwój kraju.

 

 

Niech Maryja, Wspomożycielka i Matka, która wszystko uczyniła już od samego początku, pomaga nam być kreatywnie wiernymi dziełu rozpoczętemu przez Boga 200 lat temu, byśmy je rozwijali i dbali, by wydawało owoce. Otrzymaliśmy w spadku wielką odpowiedzialność, ale przede wszystkim żarliwy ogień w sercu, czyli naszą pasję, by żyć jak ks. Bosko, z młodzieżą i dla młodzieży”.

 

 (Homilia Przełożonego Generalnego ks. Angela Artimego – Torino 24/01/2015)

 

Niech za sprawą słów ks. Generała ksiądz Bosko będzie dla nas wiecznie żywy, a jego dziedzictwo trwa dzięki naszemu zaangażowaniu, jedności i zawierzeniu Maryi!

 

Życzenia błogosławionego święta ks. Bosko!

Spotkanie opłatkowe Salezjanek i Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej w Przemyślu

Dzień 25 stycznia 2015 roku, dla Salezjanek i Salezjanów Współpracowników z Przemyśla, był czasem wyjątkowym ze względu na organizowane przez przemyskie centrum lokalne spotkanie opłatkowe dla całej Prowincji Krakowskiej. Cieszymy się także, że miało to miejsce w czasie świętowania Jubileuszu 200. rocznicy urodzin św. Jana Bosko.

 

Jako pierwsi przybyli goście z Lublina wraz z ks. Stanisławem Lasakiem. Wkrótce przyjechały delegacje z Jasła i Gogołowa, z naszym koordynatorem p. Romanem Machowskim i opiekunami grup: ks. dziekanem Zbigniewem Irzykiem i ks. prałatem Emilem Midurą. Następnie przybyły grupy z Rzeszowa z ks. Stanisławem Koniorem i z Krakowa z ks. wikariuszem Adamem Paszkiem. Gości witaliśmy w kawiarence wraz z naszym ks. proboszczem i zarazem opiekunem ks. Stanisławem Mierzwą.

Czytaj więcej: Spotkanie opłatkowe Salezjanek i Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej w Przemyślu

Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej w Rzymie

Sprawozdanie z Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej
Rzym, 15-18 stycznia 2015 r.

Jest niedziela 18 stycznia – pakuję walizkę. Nie przychodzi mi to łatwo – bo bagaż duchowego doświadczenia, przeżyć i umocnienia wiary – jest olbrzymi.

Przez ostatnie kilka dni miałam wielkie szczęście uczestniczyć w niezwykłym wydarzeniu jakim były Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej w jubileuszowym roku 200-lecia urodzin ks. Bosko. To spotkanie – reprezentantów wszystkich 30 gałęzi Rodziny Salezjańskiej, nie tylko potwierdza wielkość i geniusz naszego Założyciela, ale przede wszystkim pozwala prawdziwie poczuć siłę RODZINY i w namacalny sposób odnaleźć w niej swoje miejsce.

Moja przygoda z ks. Bosko rozpoczęła się jeszcze w podstawówce, kiedy przesympatyczny salezjanin prowadził w mojej parafii rekolekcje. Jego sposób bycia, otwartość, radość i optymizm sprawiły, że wszystkie dzieci wprost lgnęły do niego. Również opowieść rodziców o św. Dominiku Savio i jego pragnieniu bycia świętym przyczyniły się do tego, iż wybór salezjańskiego liceum stał się oczywistym. A kiedy już raz prawdziwie poznasz ks. Bosko – całe życie chcesz z nim kroczyć i twoje powołanie przeradza się w życiową misję.

Podczas odbywających się w dniach 15-18 stycznia w Rzymie Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej ksiądz Generał Angel Fernandez Artime wielokrotnie podkreślał, jak ważnym jest, abyśmy byli z młodzieżą i dla młodzieży. Jak wielkie znaczenie ma nie tylko otwartość, ale poświęcanie im czasu i realna obecność w ich życiu oraz edukacja i wychowanie przez ewangelizację. Nie tak ważne są tak naprawdę nasze wizje, czy idee, ale prawdziwe i realne przebywanie z młodym człowiekiem, wlanie w jego serce nadziei i poczucia bezwarunkowej miłości. Młody człowiek w dzisiejszych czasach szczególnie potrzebuje miłości i tylko ona jest go w stanie przemienić, a naszym obowiązkiem jest, bez względu na przeciwności, otaczać młodzież bezpośrednią opieką. Ksiądz Generał w swych wypowiedziach wielokrotnie podkreślał, iż mamy nie bać się wychodzić do najuboższych i znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji, bo to właśnie oni najbardziej pragną Jezusa i chcą go zaprosić do swojego życia.

Czytaj więcej: Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej w Rzymie

Centrum Lokalne w Jaśle: „Mędrcy świata, monarchowie …” – spotkanie opłatkowe

jasło1

Ta i inne kolędy zabrzmiały w Święto Objawienia Pańskiego na spotkaniu opłatkowo-noworocznym jasielskich salezjanów współpracowników. Spotkanie rozpoczęła uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. inspektora Dariusza Bartochy, z udziałem ks. dziekana Zbigniewa Irzyka, ks. prałata Emila Midury, ks. kanonika Stanisława Woźniaka oraz ks. Stanisława Koniora. Słowo Boże w ten piękny świąteczny dzień wygłosił do nas ks. Inspektor. Nawiązał w nim do Ewangelii z ostatniej niedzieli oraz do Święta Trzech Króli. Przywołał trzy kluczowe momenty w życiu Jezusa, w których objawił swoją boskość: pokłon trzech króli, wesele w Kanie oraz chrzest w Jordanie. Przypomniał, że dary Mędrców są symboliczne i że właściwie nic o nich nie wiemy; ani ilu ich było, ani skąd przybyli. Jednak najważniejsze jest to, że fakt ten był zapowiedziany przez proroków i podkreśla znaczenie i misję Jezusa narodzonego z Maryi Dziewicy. Pokłon złożony przez nich Dzieciątku zapowiada uznanie przez świat pogański Jezusa Mesjasza.

 

 

Czytaj więcej: Centrum Lokalne w Jaśle: „Mędrcy świata, monarchowie …” – spotkanie opłatkowe