Aktualności

Podziękowania od Koordynatora Rady Prowincjalnej SSW

Czcigodny Księże Inspektorze
Czcigodni Księża Delegaci 
Siostry Delegatki
Drodzy Koordynatorzy SSW
oraz wszyscy uczestnicy dni skupienia w Szczyrku

Wyrażam radość, zarazem wdzięczność wszystkim wspólnotom poszczególnych centrów lokalnych SSW: Warszawy, Krakowa, Kielc, Oświęcimia, Skawy, Rzeszowa, Jasła, Gogołowa i Szczyrku za liczne i aktywne uczestnictwo w dniach skupienia w Szczyrku. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego spotkania, jak również sprawnego jego przebiegu, biorąc czynny udział w przygotowaniu oraz w realizacji założonego programu. Dziękuję Księżom salezjanom gospodarzom tak pięknego i uroczego miejsca za serdeczne i gościnne przyjęcie u stóp szczyrkowskiej Pani. Dziękuję wszystkim Gościom za przyjęcie zaproszenia, a w sposób szczególny dziękuję delegacji rady prowincjalnej z Inspektorii Warszawskiej wraz z p. Koordynatorem i ks. delegatem Henrykiem Bonkowskim oraz s. Teresą Nowak z Kielc. 
Dziękuję wszystkim za wszelkie dobro, za wzajemną serdeczną życzliwość. Życzę wszystkim salezjanom i salezjankom współpracownicom realizacji swych postanowień i przedsięwzięć w duchu św. Jana Bosko, w jubileuszowym roku 200-setnych urodzin księdza Bosko. Niech dni skupienia w Szczyrku pod hasłem: "Święty Janie Bosko ucz nas odczytywać "znaki czasu" oczami wiary" - opromieniają radością, miłością i pogodą ducha wszystkie wspólnoty SSW pod nieustanną przewodnią opieką Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Z wyrazami szacunku

Roman Machowski
koordynator rady prowincjalnej SSW

 

 

 

 

List Przełożonego Generalnego Salezjanów

Przełożony Generalny Salezjanów skierował list do swoich współbraci Salezjanów oraz całej naszej Rodziny Salezjańskiej. Zachęcamy do lektury!

>>>POBIERZ LIST<<<

 

 

 

 

Pielgrzymka do Sanktuarium w Łagiewnikach

Od  15 lat w całym Kościele obchodzimy uroczyście święto Miłosierdzia Bożego. Ojciec św. ogłosił je w 2000 roku w czasie kanonizacji s. Faustyny. Świętej siostrze Faustynie ukazywał się Pan Jezus i chciał, by ludzie czcili Boże Miłosierdzie. Prosili o Miłosierdzie dla  siebie i całego świata. Pan Jezus powiedział, by został namalowany obraz Bożego Miłosierdzia. Na tym obrazie z Serca Pana Jezusa wychodzą promienie biało-czerwone jako symbol łask. Pierwszy raz obraz Miłosierdzia wystawiono do publicznej czci w sanktuarium w Ostrej Bramie. Pan Jezus polecił, by odmawiano koronkę do Bożego Miłosierdzia, by godzina 15 była godziną Miłosierdzia, jak również by zostało ogłoszone święto Miłosierdzia w najbliższą niedzielę po Wielkanocy. Dzięki Ojcu św. Janowi Pawłowi II wszystko zostało wypełnione. Co więcej powstało w Łagiewnikach, tam, gdzie się Pan Jezus objawił św. siostrze Faustynie, Światowe Centrum Bożego Miłosierdzia. 17 sierpnia 2002 roku Ojciec św. Jan Paweł II konsekrował ten wspaniały kościół, obecne sanktuarium Miłosierdzia Bożego, do którego co roku przybywają 2 miliony pielgrzymów z 90 krajów.

 

Od kilkunastu lat salezjanie współpracownicy z Jasła pod przewodnictwem koordynatora, pana Romana Machowskiego, organizują w sobotę – w wigilię święta Miłosierdzia pielgrzymkę do Łagiewnik. Czyli też jesteśmy wpisani w te 2 miliony pielgrzymów. Pielgrzymowaliśmy do Łagiewnik 10 lat temu, 2 kwietnia 2005 roku, gdy umierał Papież św. Jan Paweł II. Tam cały dzień odbywały się modlitwy i msze święte w intencji Ojca św. Gdy wracaliśmy wieczorem do domu o godzinie 21.37 Jan Paweł II odszedł do domu Ojca. Umierał na oczach całego świata. Cały świat pogrążył się w bólu, ale także i w nadziei, że wkrótce zostanie ogłoszony świętym i będziemy mieli orędownika u Pana Boga.

 

Jechaliśmy także do Łagiewnik 10 kwietnia 2010 roku, kiedy wydarzyła się katastrofa samolotowa pod Smoleńskiem i zginęło 96 osób z Prezydentem Rzeczpospolitej, Lechem Kaczyńskim, na czele. Zginęła elita narodu. To nie tylko śmierć tych osób, ból ich rodzin i bliskich, jak i całego narodu, ale wielka strata dla Polski. Modliliśmy się w sanktuarium za tych, którzy zginęli, żeby ich cierpienie i śmierć zaowocowały przemianą na dobre w naszym narodzie. Na pewno to cierpienie nie pójdzie na marne.

 

W tym roku, 11 kwietnia, w sobotę również koordynator salezjanów współpracowników, pan Roman Machowski, zorganizował pielgrzymkę do Łagiewnik na dwa autobusy, w której wzięło udział 80 osób. Jeden autobus jechał z pielgrzymami z Jasła, a drugi z pielgrzymami  z Gogołowa. Wśród nich byli także pielgrzymi z Frysztaka, z Odrzykonia i ze Strzyżowa. Opiekę duchową nad pielgrzymami z Jasła sprawował ks. dziekan Zbigniew Irzyk, proboszcz z Fary, jak również siostra Karina. A nad pielgrzymami z Gogołowa czuwał ks. prałat Emil Midura i ks. kanonik Jan Rydzik z Odrzykonia. Cała pielgrzymka od początku do końca ma się odbywać na chwałę Bożą. Ma być ciągłą modlitwą. A więc w każdym autobusie zaczynaliśmy Godzinkami do Najświętszej  Maryi Panny, różańcem z rozważaniami i pieśniami, jak również rozmową.

Czytaj więcej: Pielgrzymka do Sanktuarium w Łagiewnikach