Aktualności

Rada Prowincjalna SSW

 

 

Salezjanki i Salezjanie Współpracownicy!

Serdecznie zapraszam na spotkanie Rady Prowincjalnej SSW, które odbędzie się w sobotę, 5 grudnia 2015 r. w Krakowie przy ul. Bałuckiego 8 (Inspektorat).

Rozpoczęcie spotkania o godz. 10.30

Program spotkania:

10.30 - Msza święta w kościele parafialnym w kaplicy Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

11.30 - Obrady w Sali Wawelskiej

13.00 - obiad

13.30 - ciąg dalszy obrad

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia

15.30 - zakończenie spotkania

ks. Adam Paszek SDB - delegat

RELACJA ZE SPOTKANIA KONSULTY SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW W PRADZE 23.-25.10.2015

W dniach 23-25 października w Pradze odbyło się spotkanie koordynatorów, przedstawicieli rad lokalnych oraz delegatów SDB i delegatek FMA Prowincji należących do Regionu Europa Centralna i Wschodnia. W spotkaniu uczestniczyło 23 osoby - w tym ks. Zenon Klawikowski – delegat Regionu, s. Małgorzata Ogrodnik – delegatka Regionu, ks. Marcin Nowicki, ks. Henryk Bonkowski, ks. Petar Belina  i s. Teresa Nowak z PLJ. Brakowało tylko przedstawicieli SSW Prowincji krakowskiej.

Spotkanie zwołał i prowadził koordynator Regionu Stanislav Veselsky.

W czasie obrad rozważono następujące zagadnienia:

1. Jaki sposób komunikacji w Regionie będzie najbardziej efektywny?

2. Jaka powinna być formacja początkowa i permanentna w celu wychowania dobrego Salezjanina Współpracownika?

3. Jakim wyzwaniem jest wysoka średnia wieku Salezjanów Współpracowników w Prowincjach i jak postępować z tzw. „martwymi duszami” nieuczestniczącymi w życiu centrów lokalnych?

4. Współpraca Salezjanów Współpracowników z innymi Grupami Rodziny Salezjańskiej.

5. Doświadczenie funkcjonowania Stowarzyszenia na poziomie cywilnym jako organizacji pozarządowej.

Powyższe tematy były realizowanie w formie dzielenia się doświadczeniem w poszczególnych prowincjach. Te treści były wzajemnym ubogaceniem się, a jednocześnie poszukiwaniem nowych rozwiązań. Należy podkreślić otwarcie uczestników i dobrą komunikację mimo wielości językowej, która stwarza pewne trudności w dialogu. Uczestnicy wykazali się dużą cierpliwością i prawdziwie braterską troską nawzajem o siebie. Dzięki tłumaczom każdy miał możliwość swobodnej wypowiedzi i zrozumienia przekazywanych treści. Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka rady nowopowstałej Prowincji SW obrządku greko-katolickiego na Ukrainie.

Oprócz godzin pracy, był czas na wspólną modlitwę – Eucharystię, brewiarz i różaniec. Nie zabrakło wieczoru ze spacerem po Pradze, oraz radosnej rekreacji w rodzinnej, salezjańskiej atmosferze. Spotkanie odbywało się w hotelu – internacie, który działa pod patronatem archidiecezji praskiej, a  prowadzony jest przez s. Franciszkanki. Dzięki temu oprócz noclegu, na miejscu była możliwość korzystania z kaplicy i sali konferencyjnej.

Osobiście dostrzegam coraz większe otwarcie koordynatorów i odwagę w mówieniu tego czym realnie żyje się w Prowincjach. Jest wiele dobra, które się dokonuje w centrach lokalnych, mimo realnego starzenia się wspólnot SW. Największą obawą napawa brak powołań do Stowarzyszenia. Wyzwaniem jest potrzeba dobrze przemyślanej i realizowanej formacji – tak początkowej jak i permanentnej. Delegaci SDB byli zgodni w tym, że brakuje dobrego kierownictwa duchowego ze strony Salezjanów, tak bardzo potrzebnego w formacji Salezjanów Współpracowników. Przyznali, że istnieje jeszcze niezrozumienie powołania Salezjanów Współpracowników (bardziej ich traktują jako „Pomocników”, problem zmiany mentalności). Podkreślono większą troskę o formację SW we wspólnotach działających przy domach CMW. W Regionie Salezjanie Współpracownicy współpracują zasadniczo z SDB i CMW. Lepsza jest ta współpraca wtedy, gdy wszyscy zaangażowani są w jednym dziele, wielość dzieł nie zawsze sprzyja dobrej koordynacji i współdziałaniu. Większość wspólnot naszych Prowincji nie jest zarejestrowana jako organizacje pozarządowe ze względu na trudne warunki jakie stawia prawodawstwo państwowe poszczególnych krajów. To utrudnia w jakimś stopniu poszukiwanie i korzystanie z pomocy finansowych na cele apostolskie.

Ograniczenie czasowe spotkania, które musiało zakończyć w się w niedzielę rano, nie pozwoliło na wypracowanie jakiś wskazań do podjęcia konkretnych działań, wspólnych dla Regionu. Mimo to, świadectwa i relacje pomogły koordynatorom skorzystać i na ile to możliwe powoli wprowadzać w życie w swoich realiach usłyszane idee.

Nie została wyznaczona data kolejnego spotkania na takim poziomie. Uczestnicy byli zaproszeni do korzystania z materiałów wysyłanych regularnie co miesiąc przez koordynatora Regionu do każdej Prowincji. 

Poza tym koordynatorzy zostali poproszeni o przygotowanie danych statystycznych i przesłanie ich do Stanislava Veselskiego, aby mógł je dalej wysłać do Rady Światowej na ręce Noemi Bertola.

Salezjański Dzień skupienia w STANIĄTKACH dla Współpracowników i Współpracownic Prowincji Krako

Matka Boża BolesnaW tym roku obchodzimy 200 rocznicę urodzin założycia Zgromadzenia Księży Salezjanów św. Jana Bosko. W związku z tym odbywa się wiele uroczystości , nabożeństw, wędrówka relikwii św. Jana Bosko. Chcemy Panu Bogu podziękować za to, że 200 lat temu urodził się człowiek szczególnie przez Pana Boga posłany by zająć się opuszczoną młodzieżą. On był ziarnem z którego wyrosło potężne drzewo, Zgromadzenia Księży Salezjanów , Sióstr Salezjanek jak również Świeckich Pomocników Salezjańskich. Jakże wiele dobra wykonuje się teraz na całym świecie poprzez Księży Salezjanów. Widać to także i na Misjach. KS Bosko mówił do młodzieży: „ Dla was żyję, dla was pracuje, dla was gotowy jestem oddać życie”. Do dziś czynią to duchowi jego synowie i Córki Salezjanie, oni swe życie poświęcają zwłaszcza dla młodzieży. Jakże wiele jest szkół salezjańskich. Chodzi o to, żeby dobrze wychowywać i dobrze uczyć. By to wszystko ustawić na fundamencie Ewangelii, Przykazań Bożych. By nauczyć kochać Boga i człowieka. 

      Współpracownicy Salezjańscy także w tym pomagają. Najpierw formują się duchowo, na dniach skupienia, na modlitwach , na pielgrzymowaniu.

      19.09.2015 rok odbył się taki Dzień skupienia w Staniątkach. W klasztorze Sióstr Benedyktynek . Wzięło w nim udział 63 Współpracowników Salezjańskich z Prowincji Krakowskiej. Reprezentowali przedstawiciele poszczególne Centra Lokalne: Kraków Dębniki, Kraków Łosiówka, Skawa, Szczyrk , Lublin, Rzeszów, Jasło – Gogołów.  W tym spotkaniu brali udział Księża: Ks. Adam Paszek – Opiekun Współpracowników, Ks. Jacek Ryłko z Krakowa, Ks. Stanisław Lasak z lublina, Ks. Władysław Sikora ze Skawy i Ks. Emil Midura z Gogołowa.

Czytaj więcej: Salezjański Dzień skupienia w STANIĄTKACH ...

Spotkanie kandydatów w Zabrzu

11 września w zabrzańskim Oratorium odbyło się spotkanie kandydatów na Współpracowników Salezjańskich z ks. Adamem Paszkiem, który przybliżył ideę tego przedsięwzięcia. Grupa młodych osób, od lat związanych z dziełem salezjańskim z Zabrzu, zdecydowała się na złożenie przyrzeczenia i życie w zgodzie z charyzmatem św. Jana Bosko. Uroczystość odbędzie się 8 grudnia podczas Mszy Świętej dla licealistów z okazji Uroczystości Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Przyszli Współpracownicy mają nadzieję, że swym świadectwem uda im się zachęcić młodszych kolegów i koleżanki do pamięci o misji Księdza Bosko nawet po skończeniu szkoły.