Aktualności

„Święty Janie Bosko ucz nas odczytywać znaki czasu oczami wiary”

Pod takim hasłem odbyły się w Szczyrku w dniach 5-7 czerwca 2015 r. dni skupienia Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic prowincji krakowskiej. Swój pobyt u stóp Szczyrkowskiej Pani rozpoczęliśmy przy pięknej pogodzie Mszą św. i nabożeństwem czerwcowym w Sanktuarium Królowej Beskidów. Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. prałat Emil Midura.

Wieczorem zapoznaliśmy się z prezentacją multimedialną przygotowaną przez p. dr Janinę Błażej z Rzeszowa „Oni zachwycili się dziełami ks. Bosko – błogosławieni z Rodziny Salezjańskiej w prowincji krakowskiej”. Po krótkim przypomnieniu postaci św. Jana Bosko i najważniejszych wydarzeń w jego życiu, p. Błażej przedstawiła trzy postacie: bł. ks. Augusta Czartoryskiego, bł. ks. Bronisława Markiewicza bł. ks. Józefa Kowalskiego.

Czytaj więcej: „Święty Janie Bosko ucz nas odczytywać znaki czasu oczami wiary”

Modlitwa za wstawiennictwem bł. Józefa Kowalskiego, salezjanina

 

 

W niedzielę, 5 lipca spotkanie Salezjanek i Salezjanów Współpracowników w Siedliskach k/Rzeszowa na Mszy świętej o godz. 11.00 ku czci bł. Józefa Kowalskiego, salezjanina.

http://www.diecezja.rzeszow.pl/2015/04/bl-jozef-kowalski-kaplan/

 

 

 

 

 

 

 

 

Podziękowania od Koordynatora Rady Prowincjalnej SSW

Czcigodny Księże Inspektorze
Czcigodni Księża Delegaci 
Siostry Delegatki
Drodzy Koordynatorzy SSW
oraz wszyscy uczestnicy dni skupienia w Szczyrku

Wyrażam radość, zarazem wdzięczność wszystkim wspólnotom poszczególnych centrów lokalnych SSW: Warszawy, Krakowa, Kielc, Oświęcimia, Skawy, Rzeszowa, Jasła, Gogołowa i Szczyrku za liczne i aktywne uczestnictwo w dniach skupienia w Szczyrku. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego spotkania, jak również sprawnego jego przebiegu, biorąc czynny udział w przygotowaniu oraz w realizacji założonego programu. Dziękuję Księżom salezjanom gospodarzom tak pięknego i uroczego miejsca za serdeczne i gościnne przyjęcie u stóp szczyrkowskiej Pani. Dziękuję wszystkim Gościom za przyjęcie zaproszenia, a w sposób szczególny dziękuję delegacji rady prowincjalnej z Inspektorii Warszawskiej wraz z p. Koordynatorem i ks. delegatem Henrykiem Bonkowskim oraz s. Teresą Nowak z Kielc. 
Dziękuję wszystkim za wszelkie dobro, za wzajemną serdeczną życzliwość. Życzę wszystkim salezjanom i salezjankom współpracownicom realizacji swych postanowień i przedsięwzięć w duchu św. Jana Bosko, w jubileuszowym roku 200-setnych urodzin księdza Bosko. Niech dni skupienia w Szczyrku pod hasłem: "Święty Janie Bosko ucz nas odczytywać "znaki czasu" oczami wiary" - opromieniają radością, miłością i pogodą ducha wszystkie wspólnoty SSW pod nieustanną przewodnią opieką Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Z wyrazami szacunku

Roman Machowski
koordynator rady prowincjalnej SSW

 

 

 

 

List Przełożonego Generalnego Salezjanów

Przełożony Generalny Salezjanów skierował list do swoich współbraci Salezjanów oraz całej naszej Rodziny Salezjańskiej. Zachęcamy do lektury!

>>>POBIERZ LIST<<<