Aktualności

Centrum Lokalne z Odessy w Prowincji Krakowskiej

Decyzją Księdza Generała Ángela Fernándeza Artime

z dniem 30 maja 2016 roku Centrum Lokalne Salezjanek i Salezjanów Współpracowników w Odessie

należy do Prowincji Krakowskiej SSW.

Serdecznie witamy Salezjanki i Salezjanów Współpracowników z Odessy w naszej Prowincji.

 

 

Dni Duchowości Salezjańskiej w Szczyrku

SWS - symbolSTOWARZYSZENIE SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW I SALEZJANEK WSPÓŁPRACOWNIC PROWINCJI KRAKOWSKIEJ

 

 

 

DNI DUCHOWOŚCI SALEZJAŃSKIEJ W SZCZYRKU

POD HASŁEM

„Objęci miłosiernym spojrzeniem Maryi

kontemplujemy oblicze Miłosiernego Jezusa”

27-29 maja A.D. 2016

 

Program Dni Skupienia

PIĄTEK 27 maja

13.00-16.00 *przyjazd uczestników Dni Skupienia

* zakwaterowanie, przydział pokoi, sekretariat

17.00 *Msza św.  Koncelebrowana – homilia ks. prałat Emil Midura - Gogołów

17.30 *Nabożeństwo Majowe (Sanktuarium)

18.15 *kolacja

*powitanie uczestników spotkania oraz gości –ks. Adam Paszek sdb - Kraków

19.00 *prezentacja multimedialna „Od reguł ks. Bosko do Regulaminu i Statutu salezjanina współpracownika i salezjanki współpracownicy”  p. dr Janina Błażej – Rzeszów

            *kronika wydarzeń i spotkań SSW Prowincji Krakowskiej – ks. Adam Paszek sdb -  Kraków

            *15 minut dla Rady Prowincjalnej SSW

21.00 *Apel Maryjny (Grota)  

         *Wieczór Piosenki Religijnej w Grocie Matki Bożej – ks. Emil Midura – Gogołów, s. Karina Pawłowska – Jasło,

*Słówko wieczorne- ks. Kustosz Stanisław Oskwarek sdb - Szczyrk

 

SOBOTA 28 maja

7.00 *modlitwy poranne, Godzinki do NMP - kaplica – ks. Zbigniew Irzyk - Jasło

8.00 *śniadanie

8.45 * konferencja „ Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”- ks. Stanisław Konior sdb - Rzeszów

9.30 *Msza św. koncelebrowana- Sanktuarium- przewodniczy i homilia ks. Adam Paszek sdb -  Kraków

10.30-11.00 *przerwa – kawa, herbata

11.00* konferencja „Bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka, nie można zrozumieć dziejów Polski” – ks. prałat Emil Midura - Gogołów

            *Rok Jubileuszowy - 1050-ta Rocznica Chrztu Polski –  ks. Michał Moskwa - Zaborów

12.00 *Anioł Pański – ks. Michał Moskwa - Zaborów

12.15 *„W świetle przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W oczekiwaniu na wizytę Ojca Świętego Franciszka” – wystąpienie s. Karina Pawłowska - Jasło

13.00 *obiad

13.45-15.00 *rekreacja, spacer

15.00 *Koronka do Miłosierdzia Bożego – ks. Krzysztof Rodzinka sdb- Skawa

15.15-17.00 *konferencja „Objęci miłosiernym spojrzeniem Maryi kontemplujemy oblicze Miłosiernego Jezusa” – wystąpienia: ks.Krzysztof Rodzinka sdb - Skawa, ks. Jan Dubas sdb -  Oświęcim, ks. inspektor Dariusz Bartocha sdb - Kraków

17.00-17.15 *15 minut dla Rady Prowincjalnej SSW

17.30 * Nabożeństwo Majowe

18.00 *wystąpienia zaproszonych Gości oraz wspólne rozmowy

21.00 *Apel Maryjny ks. inspektor Dariusz Bartocha sdb

  *Słówko wieczorne – ks. inspektor Dariusz Bartocha sdb

19.00 – 22.00 *pogodny wieczór

*grillowanie, biesiada – oprawa muzyczna s. Karina Pawłowska oraz występ zespołu góralskiego Beskidu Żywieckiego „Klimczok”

 

NIEDZIELA 29 maja

7.00 *modlitwy poranne, jutrznia – kaplica - ks. Zbigniew Irzyk – Jasło

8.00 *śniadanie

8.45 *konferencja – wystąpienie ks. Jan Dubas sdb - Oświęcim

10.00 * konferencja – wystąpienie ks. dr Przemysław Sawa – Bielsko-Biała

11.00-11.30 *przerwa – kawa, herbata

11.30 *Msza Święta koncelebrowana – sanktuarium, przewodniczy ks. inspektor Dariusz Bartocha sdb, homilia ks. Inspektor

       *przyjęcie aspirantów do SSW

13.00 *obiad

14.00 *podsumowanie  Dni Duchowości Salezjańskiej, zakończenie – ks. Adam Paszek sdb

            *błogosławieństwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

            *rozjazd

 

*Oprawa muzyczna i śpiew – s. Karina Pawłowska - Jasło

*Echo słowa – ks. Michał Moskwa - Zaborów

 

W Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia życzymy bogatych przeżyć duchowych.

 

 

 

Spotkanie Rady SSW w Krakowie

W dniu 30 kwietnia 2016 roku odbyło się w Krakowie posiedzenie Rady Salezjanek i Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej. W obradach wzięli udział przedstawiciele Centrów Lokalnych z Przemyśla, Jasła, Rzeszowa, Skawy, Szczyrku, Oświęcimia Zasola i Szkoły, Krakowa Dębnik i Seminarium. W spotkaniu wzięła również udział przedstawicielka Centrum Lokalnego z Odessy, która to wspólnota wkrótce dołączy do Krakowskiej Prowincji SSW. Głównym tematem spotkania było przygotowanie i organizacja dorocznych Dni Duchowości Salezjańskiej w Szczyrku, które odbędą się w dniach 27-29 maja br. Podczas obrad poinformowano, że w Centrum Lokalnym w Oświęcimiu Zasolu, w dniu 2 kwietnia br. dwoje aspirantów złożyło przyrzeczenie i w ten sposób oficjalnie wstąpiło do Stowarzyszenia. Kolejni aspiranci złoża swoje przyrzeczenie podczas spotkania w Szczyrku. Skarbnik Stowarzyszenia p. Zofia Nieć przedstawiła stan finansów oraz zdała relację ze spotkania Rad SSW z czterech prowincji, które miało miejsce w Rumi. Na zakończenie obrad poinformowano o innych czekających nas wydarzeniach, jak: Kongres Maryi Wspomożycielki w Oświęcimiu, spotkanie Rodziny Salezjańskiej w ramach tzw. "Imienin Księdza Bosko", Msza święta w Siedliskach, miejscu urodzenia bł. Józefa Kowalskiego. Koordynator Prowincji p. Roman Machowski zasygnalizował także, że ze względu na upływającą kadencję Zarządu Stowarzyszenia w roku 2017 odbędzie się Kongres Wyborczy, który wybierze nowe władze. Na zakończenie obrad złożono życzenia imieninowe solenizantom miesiąca maja p. Zofii Nieć, p. Stanisławowi Biedzie i ks. Stanisławowi Koniorowi.  Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą podczas Mszy świętej, której przewodniczył ks. Stanisław Konior, a homilię wygłosił ks. Jan Dubas.

 

Dzień skupienia – chwila „dobrej ciszy”

Kwartalny dzień skupienia dla Rodziny Salezjańskiej z Oświęcimia był okazją do refleksji nad wartością ciszy, modlitwy i wspólnie spędzonego czasu. Zapracowani i zabiegani zapominamy często o istocie naszego życia, gubimy sens różnych działań, a przede wszystkim tracimy z oczu drugiego człowieka, a nawet samych siebie. Warto docenić takie właśnie momenty zawieszenia, zatrzymania się jak choćby wypicie kawy w gronie osób życzliwych i otwartych, które jednym „dzień dobry” nie tylko witają się, czyniąc za dość dobrym obyczajom, ale także szczerze życzą spotkanej osobie, aby cały dzień był dla niej błogosławiony.

Goszczący w zakładzie salezjańskim ksiądz Adam Paszek wygłosił do zgromadzonych konferencję, skupiając się na problemie poszukiwania „dobrej ciszy” w świecie, w którym wszystko jest na jedno kliknięcie. Warto czasem uciec od zgiełku codzienności, by odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania: czy kocham życie, czy kocham siebie? Tylko ktoś, kto potrafi docenić życie i być sprawiedliwym wobec siebie, może dać innym miłość. To postawa szczególnie ważna w Roku Łaski od Pana, czyli w Roku Miłosierdzia, gdy Chrystus wychodzi naprzeciw każdego z nas, jak w ewangelicznej opowieści o Zacheuszu, który wspiął się na drzewo, by zobaczyć Jezusa. Zbawiciel przywołał go i zapowiedział swoją wizytę w jego domu. Dom grzesznika stał się domem Pana. Podobnie jest z nami

- tak jak Zacheusz czujemy się często niegodni spotkania z Jezusem, brudni i grzeszni. On jednak nie wymaga od nas, abyśmy nie mieli wad, abyśmy nie upadali. Żąda tylko jednego – miłości. Ks. Adam Paszek przypomniał wszystkim, że być salezjaninem czy salezjaninem-współpracownikiem oznacza płonąć z miłości do Chrystusa, w modlitwie, która jest często samotną walką z Bogiem, szukać siły do pokonywania słabości. Nie wystarczy mówić o Bogu, pięknie o Nim opowiadać – wielu to potrafi. Nam trzeba jednak przede wszystkim realizować słowa Chrystusa: Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Doskonałość chrześcijańska realizuje się w zdolności do miłości i miłosierdzia. Antonina Krzysztoń w jednym z wywiadów ujęła tę kwestię, parafrazując słowa ks. Jana Twardowskiego: Spieszmy się kochać, spieszmy się przebaczać... Bóg przebacza tym, którzy przebaczają.

                 Dzień skupienia to czas „spojrzenia w lustro”, przyjęcia prawdy o sobie z pokorą celnika, który nie śmie wznieść oczu ku niebu w przeciwieństwie do pysznego faryzeusza, który w modlitwie uwielbia siebie, a nie Boga. Ten pierwszy wyszedł ze świątyni usprawiedliwiony. Bądźmy więc gotowi przemieniać nasze serca z kamienia w serca z ciał, nie traćmy nadziei, bo Chrystus codziennie wyrusza na poszukiwanie zaginionych owiec, na spotkanie z Zacheuszem. Może dziś dostrzeże kogoś z nas?

                Okazją do przeżycia chwili „dobrej ciszy” była adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Zakładu Salezjańskiego. Każdy z uczestników w osobistej modlitwie mógł przedstawić Panu swoje myśli i sprawy. Państwo Małgorzata i Piotr Mireccy zadbali o piękną oprawę muzyczną podczas adoracji i wspólnie odmawianego różańca. Uwieńczeniem dnia skupienia była msza św. w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Niech to sobotnie przedpołudnie – chwila „dobrej ciszy” – zaowocuje w codziennym życiu uczestników dnia skupienia w postawie zrozumienia, miłości i przebaczenia wobec siebie i bliźnich.

 

                Katarzyna Stężowska