Aktualności

Dzień skupienia w Szczyrzycu

 

STOWARZYSZENIE SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW I SALEZJANEK WSPÓŁPRACOWNIC PROWINCJI KRAKOWSKIEJ

 

PROWINCJALNY DZIEŃ SKUPIENIA

MATKA BOŻA SZCZYRZYCKA CZEKA NA CIEBIE

 

 

 

8.00-8.30     *przyjazd uczestników wakacyjnego dnia skupienia

        8.30     *powitanie uczestników spotkania – ks. delegat Adam Paszek

                    *zawiązanie wspólnoty

9.00-10.30  *nawiedzenie Sanktuarium Matki Bożej Szczyrzyckiej – o. Kustosz

                    *zwiedzanie i zapoznanie się z historią Opactwa O.O. Cystersów

                     w Szczyrzycu – o. Szymon

        10.30   * I konferencja – ks. Wiesław Wilkosz - Kielce

11.00-11.30 *przerwa – rekreacja – kawa – herbata

11.30-12.00 *II konferencja – ks. Kazimierz Szczerba - Kraków

           12.00* Anioł Pański

                     *uroczysta Msza św. koncelebrowana w sanktuarium Matki Bożej -

                     homilia ks. Adam Paszek - Kraków

          13.00 *obiad

13.30-14.15 *przerwa – rekreacja

           14.15 *III konferencja – ks. Krzysztof Rodzinka – Skawa

14.45-15.45 *”Godzina Miłosierdzia” w ogrodach klasztornych w zależności od         

                     warunków pogodowych – ks. Jan Dubas – Oświęcim

           16.00 *biesiada w altance – grillowanie

           17.30 *słówko wieczorne – ks. Adam Paszek - Kraków

                      *zakończenie, rozjazd

 

 

Infrormacje od koordynatora regionu Stanisława Veselskiego

Prosimy o zapoznanie się z informacjami przesłanymi przez koordynatora naszego regionu Stanisława Veselskiego.

 

INFORMACJE

 

 

 

 

 

Spotkanie w Siedliskach

Spotkanie w Siedliskach k. Rzeszowa

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca salezjanie współpracownicy z Jasła, Rzeszowa,

Krakowa i Przemyśla spotkali się w Siedliskach k. Rzeszowa, aby uczcić bł. Józefa

Kowalskiego, salezjanina pochodzącego z tej miejscowości, który w bestialski sposób został

zamordowany przez hitlerowców w 1942 r. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię

wygłosił ks. inspektor Dariusz Bartocha. Ksiądz proboszcz i parafianie kultywują pamięć

Błogosławionego poprzez utworzoną izbę pamięci i coroczną uroczystość na jego cześć.

Świętowanie zakończyliśmy agapą. Dziękujemy ks. Krzysztofowi Kochanowiczowi i jego

parafianom za gościnne przyjęcie.

 

Relacja z Dni Duchowości w Szczyrku

„Objęci miłosiernym spojrzeniem Maryi kontemplujemy oblicze Miłosiernego Jezusa”

Pod tak pięknym hasłem w dniach 27-29 czerwca 2016 r. odbyły się dni duchowości salezjańskiej w Szczyrku, na które przybyło 75 uczestników z Krakowa, Jasła, Skawy, Oświęcimia, Kielc, Rzeszowa. Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. koncelebrowaną, której przewodniczył ks. Zbigniew Irzyk z Jasła, a homilię wygłosił ks. prałat Emil Midura z Gogołowa. Nawiązał w niej do Święta Bożego Ciała. Podkreślił, że Jezus znalazł sposób, aby na zawsze pozostać z nami pod postacią chleba i wina i przychodzić do naszych serc. Rozum ludzki nie jest w stanie zrozumieć tajemnicy Eucharystii, w której Chrystus jest zbawieniem dla człowieka, a Maryja Jego Matka wspomożeniem wiernych.

Wieczorem pani dr Janina Błażej z Rzeszowa przedstawiła nam prezentację pt. „Od reguł ks. Bosko do Regulaminu i Statutu salezjanina współpracownika i salezjanki współpracownicy”. Dla przypomnienia trochę historii. Pierwszy szkic reguł ks. Bosko sporządził w 1855 r. Natomiast pierwszy regulamin został zatwierdzony przez papieża Piusa IX w 1870 r. Przetrwał on prawie 110 lat. Nowy został zatwierdzony w 1986 r., dostosowany do nakazów Soboru Watykańskiego II. W 2006 r. III Światowy Kongres Salezjanów Współpracowników przyjął nowy regulamin i statut. Również nazwa naszego stowarzyszenia przechodziła ewaluację.

Natomiast ks. Adam Paszek przygotował 10-letnią kronikę zdjęciową naszych spotkań i wydarzeń. Na zakończenie dnia odśpiewaliśmy Apel przy Grocie Matki Bożej i chwaliliśmy Maryję piosenkami ku Jej czci, a pomagała nam w tym s. Karina z Jasła.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy Godzinkami do NMP i wspólną modlitwą poranną prowadzoną przez ks. Irzyka.

W sobotę wysłuchaliśmy kilku konferencji:

1.      Konferencja Ks. Stanisława Koniora z Rzeszowa „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”. Jest to zaproszenie od Boga, które ludzie mogą przyjąć lub nie. Karty Pisma św. są przebogate w miłosierdzie. Mamy być podobni do Boga, bo stworzył nas na swój obraz i podobieństwo w przymiotach duszy. I właśnie gdy kierujemy się w swoim życiu miłosierdziem, to najbardziej Boga naśladujemy. Miłosierdzie jest to, wg. św. Tomasza i św. Augustyna, świadczenie dobroci tym, którzy jej potrzebują. Bóg miłosierny jest obecny w historii każdego człowieka. Terminy, które wpisują się w miłosierdzie to: dobroć, litość, współczucie, przychylność. Wolą Boga jest, abyśmy byli miłosierni, gdyż  „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”

O 9.30 rozpoczęła się Msza św. w sanktuarium. W koncelebrze uczestniczyło 13 księży. Homilię wygłosił ks. Zbigniew Irzyk. Na początku zadał pytanie, które zmusiło nas do głębokiej refleksji. „Co ty tu robisz?” . No właśnie, po co ja się tutaj znalazłem? Na pewno każdy z nas ma swoją odpowiedź. A istotą naszego powołania jest świętość. I to właśnie jest prawidłowa odpowiedź. Naszym zadaniem jest uświęcanie się. Po to jesteśmy, aby nie zmarnować łaski chrztu świętego i zrozumieć, że jesteśmy dziećmi Boga. A w tym właśnie szczególnym roku uświadamiać sobie, że droga do świętości prowadzi przez miłosierdzie. Po to tutaj jesteśmy, aby na nowo wpatrzeć się w postaci świętych, by zrozumieć, że mamy iść w jedności w stronę Boga. Jest to możliwe, bo jest z nami Jezus Chrystus, który codziennie dla nas zstępuje z nieba w Eucharystii. Mamy Nim się karmić, aby nas umacniał. Na naszej drodze mamy pomoc, a jest nią Maryja Matka nasza Wspomożycielka, która wstawia się za nami. Mamy być ludźmi w drodze do świętości i jak mawiał św. Jan Paweł II nie bójmy się być świętymi.

 

2.      Konferencja ks. Emila Midury „Bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka, nie można zrozumieć dziejów Polski”. Jak mało sobie uświadamiamy czym jest chrzest – pierwszy, najpotrzebniejszy sakrament, który wprowadza nas do Kościoła, czyni jego członkami, dziećmi Bożymi, gładzi grzech pierworodny. W 1979 r. podczas I-szej pielgrzymki do Polski Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział, że „człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa”. Odnosi się to też do dziejów Polski. Bowiem Chrystusa nie można wyłączać z dziejów człowieka i dziejów Polski. Chrzest przyjęty przez Polskę to skarb wiary w Chrystusa przekazywany z pokolenia na pokolenie. Mimo różnych kolei losu naszej Ojczyzny, wiara zawsze jednoczyła Polaków.

 

3.      Konferencje dotyczące hasła naszego spotkania. Ks. Krzysztof Rodzinka ze Skawy przypomniał, że w ubiegłym roku do Litanii Loretańskiej dodano wezwanie Matko Miłosierdzia. Bowiem wszystko w życiu Maryi zostało ukształtowane przez udział miłosierdzia. Stała się Ona żywą Arką Przymierza między Bogiem a człowiekiem. Nieprzypadkowo Jubileuszowy Rok Miłosierdzia rozpoczął się w Święto Niepokalanego Poczęcia. Uwielbiajmy więc nieskończone miłosierdzie Boga. Uczmy się od Maryi, wspierajmy się na Jej wierze i naśladujmy Ją w każdym działaniu.

 

4.      Ks. Jan Dubas z Oświęcimia: przesłanie orędzia Bożego miłosierdzia s. Faustyny to ufność względem Boga i ofiarowanie miłości drugiemu człowiekowi. Wiele jest rzeczy w naszym życiu, które musimy podjąć z poczucia pewnego obowiązku i chęci czynienia dobra i pomocy drugiemu człowiekowi. Tylko otwarcie się na Chrystusa jest dla nas źródłem umocnienia i wzrastania. Każdego dnia otwieramy się na to, aby Boże miłosierdzie pozwoliło nam przeżyć kolejny dzień naszego życia. Módlmy się ciągle o to, abyśmy umieli przyjmować dobrowolnie to, co Bóg dla nas przeznaczył.

 

5.      „W świetle przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie” – s. Karina Pawłowska. Krótka prezentacja multimedialna przedstawiająca cel i historię ŚDM, symbole: krzyż i ikona, które peregrynują po kraju, w którym mają się odbywać ŚDM. S. Karina wraz z młodzieżą będzie tańczyć dla Ojca Świętego Franciszka podczas Jego pobytu w Krakowie. Mieliśmy przedsmak tych tańców, albowiem Siostra nauczyła nas niektórych z nich. Duże grono osób włączyło się w taką formę uwielbienia Boga, która zarazem była świetną zabawą.

 

Po tak bogatym w przeżyciu duchowe dniu wieczór zakończył się grillowaniem i biesiadą. Przygrywała nam kapela góralska, przy której świetnie się bawiliśmy. Została również przekazana przechodnia „ złota ciupaga” dla wyróżniającej się wspólnoty.  W tym roku otrzymali ją współpracownicy z Jasła. Gościliśmy również przedstawicielki SSW z Odessy, które w formie pokazu multimedialnego przybliżyły nam ich działalność. Byliśmy pod wrażeniem ich pracy z młodzieżą, dziećmi, więźniami i uchodźcami. W naszym spotkaniu uczestniczyła też p. Gawłowska – koordynator rady prowincji warszawskiej.

W niedzielę wysłuchaliśmy przed południem  jeszcze dwóch konferencji:

6.       Ks. Jan Dubas podkreślał, że człowiek powinien się ciągle doskonalić, pogłębiać swoją świadomość, rozwijać się duchowo, aby nie stać w miejscu. Musimy sobie stawiać pewne wymagania, bowiem wpływ środowiska i czynników zewnętrznych ukierunkowuje nas na spostrzeganie różnych spraw. Trzeba sobie uświadomić rzeczy, które mają wpływ na nasze życie. Ważna jest modlitwa, która stanowi bezcenny skarb łask duchowych.

7.      Gościem zaproszonym, który przygotował dla nas również konferencję był ks. dr Przemysław Sawa – Misjonarz Miłosierdzia, na co dzień zajmujący się Nową Ewangelizacją.  Tematem były „Główne aspekty nauczania o Miłosierdziu Bożym papieża Franciszka”. Musimy się zastanowić, czy żyjemy Bożym miłosierdziem, które jest darem, jaki Bóg udziela człowiekowi. Jest to leczenie serca, bowiem każdy człowiek potrzebuje Bożego miłosierdzia. Z jednej strony potrzebujemy miłosierdzia, ale nie jesteśmy skłonni go okazywać. Jesteśmy religijni, ale Bóg potrzebuje naszej miłości. Główną belką, która spaja dziś Kościół jest miłosierdzie. Właśnie na drodze miłości miłosiernej potwierdza się wiarygodność Kościoła. Papież zwraca uwagę na różne aspekty Roku Miłosierdzia: jubileusz, brama miłosierdzia, misjonarze miłosierdzia, podpowiada, jak możemy to wszystko zastosować w życiu, dotrzeć do innych ludzi, jeszcze bardziej głosić Jezusa i miłość Boga, codzienne żyć miłosierdziem. Potrzebujemy miłosierdzia, ale też mamy być miłosierni jak Ojciec. Oby wszystko co robimy przepełnione było miłosierdziem, a wzorem do naśladowania ma być Jezus Miłosierny.

Po każdej konferencji echo słowa prowadził ks. Michał Moskwa z Zaborowa, który potrafił w trafny sposób podsumować to, co wcześniej usłyszeliśmy. Opowiedział nam tez o misjach salezjańskich w Japonii, bowiem stryj ks. Michała, również Michał Moskwa, wyjechał tam w 1937 r. jako kleryk. Swoje misyjne wspomnienia zawarł w książce „Odblaski. Wspomnienia misjonarza”.

Na niedzielnej Mszy św. złożyło przyrzeczenie cztery nowe osoby wstępujące do Stowarzyszenia. Homilię wygłosił ks. Adam Paszek. Rok Miłosierdzia to piękny czas nadziei, nawrócenia i odnowy, ale też czas świadectwa, spełniania uczynków miłosierdzia co do duszy i do ciała. W Jezusie dostrzegamy oblicze miłosiernego Boga. On pragnie wejść do naszego życia, aby nas uzdrowić. Mamy odczytać i nie zmarnować łaski, jaką Bóg daje nam w tym szczególnym Roku Miłosierdzia.

Po obiedzie nadszedł czas pożegnań i powrotów. Pożegnaliśmy Szczyrkowską Panią, a niejeden z nas ma na pewno nadzieję na ponowne spotkanie z Jej cudownym wizerunkiem.

Nie może odbyć się bez podziękowań, które kierujemy przede wszystkim do zacnych prelegentów, dzięki którym tak ubogaciliśmy się duchowo. Dziękujemy Gospodarzom, a szczególnie ks. kustoszowi Stanisławowi Oskwarkowi, który z wielką przychylnością gości nas co roku oraz naszemu koordynatorowi panu Romanowi Machowskiemu za przygotowanie i zorganizowanie spotkania.

Artykuł jest długi, ale chciałam wszystkim, którzy nie mogli uczestniczyć w naszym spotkaniu  przybliżyć te bardzo bogate w treści dni, tak  pięknie wpisujące się w przeżywany Rok Miłosierdzia.

 

Beata Cygnar SSW Jasło-Fara

PS. Galeria zdjęć ze spotkania znajduje się na portalu: https://www.facebook.com/SSWKrakow/