Aktualności

Spotkanie opłatkowe w Jaśle

Spotkanie opłatkowe

Stowarzyszenia Salezjanek i Salezjanów Współpracowników

Prowincji Krakowskiej w Jaśle

 

Spotkanie świąteczno-noworoczne SSW Prowincji Krakowskiej tym razem odbyło się w Jaśle, dokąd licznie przybyli przedstawiciele wspólnot z Krakowa, Kielc, Lublina, Rzeszowa, Oświęcimia-Zasola, Przemyśla, Skawy, Szczyrku oraz Zabrza, wraz ze swymi księżmi delegatami (ok. 70 osób). Jasło przywitało gości piękną, słoneczna, styczniową pogodą. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy pokrzepieniem ciała, czyli kawą, herbatą oraz słodką bułeczką. Po licznych i gorących powitaniach m.in. przez gospodarza tego miejsca ks. dziekana Zbigniewa Irzyka,  ks. Adama Paszka oraz koordynatora prowincjalnego p. Romana Machowskiego, wszyscy chętnie i z radością powrócili do wspomnień z wydarzeń minionego roku, które w formie prezentacji przedstawił  ks. Adam. Natomiast pani Zosia Nieć opowiedziała o pobycie w Rzymie na Dniach Duchowości Salezjańskiej.

O godz. 12.00 udaliśmy się do pięknego kościoła, jasielskiej Fary, której historię wcześniej przybliżył nam ks. Irzyk. Tam uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Paszek. Przypomniał, że Bóg wzywa nas do świętości. Nawiązał do Ewangelii o błogosławieństwach. Bóg błogosławi nam i my oczekujemy tego błogosławieństwa. Błogosławieństwo jest zapewnieniem o miłości Boga, dlatego powinno każde serce napełnić się radością i pokojem błogosławionego życia. Musimy się zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy ludźmi błogosławionymi, czy błogosławieństwa, o których mówi Ewangelia są w naszym życiu i jak są one ważne. Jezus ukazując nam drogę błogosławieństw wskazuje nam drogę do raju. Niech na tej drodze prowadzą nas święci i błogosławieni. Pokrótce przybliżył nam sylwetki błogosławionych: ks. Michała Rua – następcy św. Jana Bosko oraz Aleksandry Marii da Costa – patronki współpracowników salezjańskich. Wiązało się to z tym, że podczas Eucharystii byliśmy świadkami uroczystego przekazania relikwii bł. ks. Michała Rua oraz bł. Aleksandry da Costa. I tak, jak powiedział ks. proboszcz parafia powiększyła się o dwoje parafian, którzy dołączyli do grona świętych i błogosławionych, których relikwie posiada jasielska kolegiata: św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Jana Bosko, św. Dominika Savio, bł. ks. Czartoryskiego, bł. Karoliny Kózka.

Koordynator prowincjalny przyjął przyrzeczenie od aspirantki z jasielskiej wspólnoty, a pozostali członkowie mieli okazję do odnowienia swoich przyrzeczeń. Na zakończenie Mszy św. wszyscy zgromadzeni mogli ucałować relikwie błogosławionych.

Po tych pięknych przeżyciach duchowych udaliśmy się do domu parafialnego na obiad, w którym uczestniczyło prawie 110 osób. Potem przyszedł czas na życzenia i łamanie się opłatkiem oraz kolędowanie przy cieście, kawie i herbatce. Radosną atmosferę podgrzewał niezawodny ks. prałat Emil Midura z Gogołowa oraz s. Karina Pawłowska, która porwała wszystkich, bez względu na wiek, do tańców lednickich. Z uwagą wysłuchaliśmy tych, którzy zechcieli podzielić się swoimi przemyśleniami.

Z wielkim żalem, ale zarazem wdzięcznością za wspólnie spędzony czas pożegnaliśmy naszych Gości, już umawiając się na spotkanie w tak licznym gronie podczas wielkopostnego dnia skupienia w marcu. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i księżom delegatom za liczne przybycie, ks. kanonikowi Zbigniewowi Irzykowi za patronat  oraz koordynatorowi p. Romanowi Machowskiemu za zorganizowanie spotkania.

 

Beata Cygnar

 

SSW Jasło-Fara

Zaproszenie na spotkanie Opłatkowe

Z A P R O S Z E N I E

      Serdecznie zapraszamy na prowincjale spotkanie świąteczno-noworoczne (opłatek), które odbędzie się w dniu 29 stycznia br. w Centrum Lokalnym SSW w Jaśle, w domu parafialnym przy Jasielskiej Kolegiacie p.w. Wniebowzięcia NMP (ul. Farna 1).

W programie:

10.00-10.30 – przyjazd uczestników spotkania

10.30              - powitanie zaproszonych gości – ks. Zbigniew Irzyk

11.00              - „przeżyjmy to jeszcze raz”   (kalendarium wydarzeń) – ks. Adam Paszek SDB

12.15              - koncelebrowana Msza św.

                        - homilia – ks. Adam Paszek

                        - uroczyste przekazanie relikwii bł. Aleksandry Marii da Costa

                        i bł. Michała Rua

                        - przyjęcie aspirantów i odnowienie przyrzeczeń przynależności do SSW

14.00             - obiad

15.00             - łamanie się opłatkiem i składanie życzeń

16.00             - wspólne kolędowanie

 

                delegat lokalny

               ks. Zbigniew Irzyk

koordynator Rady Prowincjalnej SSW

               Roman Machowski

 

oraz Rada Lokalna SSW Jasło-Fara

Informacje od Koordynatora Regionu - styczeń 2017

Ukochani Współpracownicy Inspektorialni, kochani członkowie Rad Inspektorialnych,  Kochani Delegaci Inspektorialni!

  Na początku roku 2017 życzę Wam Bożego błogosławieństwa, opieki Maryi Wspomożycielki i św. Jana Bosko – Waszym rodzinom, jak i tym, do których skierowana jest Wasza misja. Jednocześnie dziękuję wszystkim za życzenia, które otrzymałem.

1.       Wysyłam Wam przesłanie od Ks. Generała na styczeń. Roześlijcie je, proszę,  do wszystkich współpracowników Waszej Inspektorii.  Dziękuję! – zwłaszcza tłumaczom.

2.       W dn. 19-22 stycznia odbędą się Dni Duchowości Rodziny Salezjańskiej. Również nasz region w nich będzie uczestniczyć , dlatego proszę naszych troje reprezentantów (a także dwoje tych, którzy poprowadzą krótką konferencję) o opisanie Waszych doświadczeń ( 1 strona, w  j. włoskim  lub ang.) do 29.01.2017. Doświadczeniami podzielę się z Wami.

Módlmy się wszyscy, aby to wielkie wydarzenie było inspiracją nie tylko dla uczestników, ale - za ich pośrednictwem – także dla wszystkich członków Rodziny Salezjańskiej na całym świecie.

3.       Z przykrością muszę powtórzyć prośbę, ponieważ nie odpowiedziały mi  jeszcze trzy inspektorie (Piła – Polska, Rosja i Ukraina) odnośnie uczestnictwa w regionalnym kongresie w listopadzie na Słowenii. Potrzebuję odpowiedzi  - aby poznać  Waszą decyzję, ale też ze względu na rezerwację miejsc. Zapowiedzieliśmy 30 osób, w tym 5 ze Słowenii.

 

Proszę, módlcie się za mnie!  

S. Veselsky

 

Informacje od Koordynatora Regionu - grudzień 2016

 

1.       Przede wszystkim  dane mi było powitać w naszej grupie regionalnej, w lokalnym centrum Kaunas na Litwie, grupę 15 współpracowników, z których pierwsi złożyli Przyrzeczenie jeszcze w roku 1979(!).

 Centrum zostało erygowane w litopadzie b.r.  po wizycie światowej Pani Koordynator i Delegatów światowych bezpośrednio w Kaunas. Centrum to zostało powierzone siostrom FMA, które prawnie przynależą do inspektorii FMA w Republice Czeskiej.

Módlmy się o Boże błogosławieństwo, aby charyzmat salezjański na Litwie rozwijał się zgodnie z misyjnym celem salezjańskim i dla dobra współpracowników.

 Ukochani Współpracownicy z Litwy – WITAJCIE!

 2.       Potwierdzam  termin przyszłego kongresu regionalnego w dn. 23-26 11.2017r. w Słowenii.

Proszę Koordynatorów z Chorwacji,  z Piły w Polsce, z Rosji, Ukrainy i Litwy i przysłanie mi jak najszybciej (możliwie do 7.01.2017) odpowiedzi odnośnie Waszego udziału. Zaproszeni są odpowiedzialni za formację i ktoś z Rady Inspektorialnej. Program i bardziej szczegółowe informacje przyślę Wam później.

 3.        Nie otrzymałem jeszcze informacji na temat zebrania odpowiedzialnych w październiku w Polsce ani o wizycie światowej Koordynatorki i światowych Delegatów SDB i FMA na Ukrainie.

Proszę S. Małgorzatę i Olega o napisanie mi czegoś odnośnie tych wydarzeń. Dziękuję!

 4.       Jak zwykle wysyłam  Wam przesłanie Generała na grudzień – bardzo pasuje do tych dni bożonarodzeniowych. Bardzo proszę, zadbajcie o tłumaczenie i rozesłanie do wszystkich współpracowników Waszej Inspektorii.  Z serca dziękuję Wam z tę usługę.

5.       Przesyłam Wam bardzo cenny dar; na razie tylko po włosku i angielsku – historię naszego Stowarzyszenia.  Autorzy są dobrymi znawcami duchowości i historii salezjańskiej. Byłoby dobrze, gdyby znalazły się osoby chętne do przetłumaczenia tekstu.

6.       Na koniec wysyłam tłumaczenie po słowacku „Wytyczne  formacji” , które już przesłałem przed kilkoma miesiącami. Proszę o wiadomość czy przygotowujecie tłumaczenie tego dokumentu, ewentualnie na jakim etapie jesteście. Jest to dokument fundamentalny zarówno w formacji, jak i dla naszych badań i dyskusji na kongresie regionalnym  (w XI 2017 r.)   i na tym światowym  w Rzymie, prawdopodobnie w XI 2018 r. 

Dziękuję wszystkim za świąteczne życzenia, które mi nadsyłacie w tych dniach.

  Wszystkim Wam przesyłam  bożonarodzeniowe życzenia prosżąc Was jednocześnie o modlitwę za mnie!

 Wasz - w św. Janie Bosco - Veselsky