Aktualności

Kwietniowa Rada Prowincjalna SSW

W ostatnią sobotę miesiąca kwietnia (29.04.2017) odbyło się spotkanie Rady prowincjalnej SSW w Krakowie. Wzięli w niej udział ks. Adam Paszek Delegat prowincjalny SSW oraz przedstawiciele Wspólnot: z Kielc, Krakowa; Łosiówki oraz Dębnik, Jasła, Oświęcimia; Zasola i Szkoły, Rzeszowa, a także ze Szczyrku. Zebraniu przewodniczył p. Roman Machowski Koordynator prowincjalny SSW. Na wstępie omówione i podsumowane zostały pokrótce wydarzenia mające miejsce od ostatniego spotkania Rady (w grudniu 2016), w którym członkowie Stowarzyszenia brali udział. Były to m. in. spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Salezjanek i Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej w Jaśle, Wielkopostny dzień skupienia w Lipnicy Murowanej, Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Lądzie nad Wartą, Sympozjum w Krakowie – Antoni Baraniak – biskup niezłomny. W dalszej części wiodącym tematem było przygotowanie do Kongresu Prowincjalnego, który odbędzie w dniach 16 -18 czerwca br w Krakowie. Będzie on połączony z wyborami nowej Rady. Dlatego ks. Adam przypomniał zebranym Regulamin Prowincjalnego Wyborczego Kongresu. Należy nadmienić, iż jego treść (zgodna z obowiązującym PŻA Statutem i Regulaminem SSW) została zaproponowana oraz przyjęta przez Radę 01. 05. 2014 roku i określa tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał. Podkreślono konieczność zapoznania poszczególnych Centrów Lokalnych z obowiązującym Regulaminem i zachęcenia do jak najliczniejszego udziału w Kongresie. Wiele uwagi poświecono również szczegółowemu programowi Kongresu, którego ostateczna wersja zostanie uszczegółowiona przez ks. Delegata i Koordynatora Prowincji, a następnie przekazana do ogólnej wiadomości w formie zaproszenia wszystkich Delegatów Centrów Lokalnych członków Stowarzyszenia i gości do licznego udziału.

W południe wszyscy członkowie zebrania uczestniczyli w Mszy św., której przewodniczył ks. Adam Parszywka przełożony Inspektorii Krakowskiej. W homilii ks. Inspektor nawiązał do Ewangelii według św. Mateusza (Mt 11, 25-30), a konkretnie do słów Jezusa „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. Podkreślił jak ważna jest dzisiaj postawa ewangelicznego „prostaczka”. Przywołał też osobę patronki dnia św. Katarzyny ze Sieny dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Wskazał, że Święta nie umiała dobrze czytać ani pisać, ale dzięki jej bezgranicznemu zaufaniu do Bożej Opatrzności bardzo usilnie angażowała się w zwalczanie szerzącego się wówczas zła; pogoni za zaszczytami i bogactwem, szukanie ziemskich przyjemności zamiast umacniania miłości do Jezusowego krzyża. Jakże w dzisiejszej rzeczywistości potrzeba takiej postawy św. Katarzyny, Jej determinacji w uświadamianiu ludziom popełnianych błędów. Ks. Inspektor życzył wszystkim właśnie takiej odwagi i zdecydowania w codziennym życiu i działaniu.

W porze poobiedniej w niezwykle serdecznej atmosferze uczestnicy zebrania wraz z ks. Adamem Paszkiem spotkali się z ks. Dariuszem Bartochą, który prze dwie kadencje obecnej Rady Prowincjalnej pełnił posługę Przełożonego Inspektorii. Wówczas pomimo rozlicznych obowiązków zawsze znajdował czas by spotkać się z Radą podczas roboczych zebrań, członkami Stowarzyszenia w czasie organizowanych dni skupienia, okolicznościowych uroczystości na poziomie Prowincji i w wielu Centrach Lokalnych. Wszyscy życzyliśmy sobie dalszej owocnej współpracy gdyż otaczająca nas rzeczywistość wymaga coraz gorliwszego, wspólnotowego zaangażowania.

Było to już ostatnie spotkanie Rady prowincjalnej podczas tej kadencji, więc wszyscy rozjechali się w poczuciu dołożenia wszelkich starań by odpowiednio podsumować ten sześcioletni czasokres i przekazać następcom nie tylko radość, ale także obowiązki, które stoją przed każdym kto zobowiązał się do pracy w dziele Świętego Jana Bosko.

Szczęść Boże!

 

 

 

Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Lądzie nad Wartą

Konsulta Rodziny Salezjańskiej

22 – 23 kwietnia 2017 r.

Ląd nad Wartą

 

 

W dniach 22 – 23 kwietnia 2017 r. w Lądzie nad Wartą odbyło się doroczne spotkanie Ogólnopolskiej Konsulty Rodziny Salezjańskiej. W spotkaniu wzięli udział inspektorzy, wikariusze inspektorialni i koordynatorzy, salezjanie i świeccy, Rodziny Salezjańskiej z czterech salezjańskich inspektorii polskich, siostry inspektorki z obu inspektorii CMW z siostrami delegatkami, odpowiedzialna regionalna Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks. Bosko, siostry michalitki oraz wikariusz generalny michalitów.

 

W sobotę 22 kwietnia uczestników konsulty przywitał w kaplicy seminaryjnej ks. inspektor Roman Jachimowicz, który na zakończenie wspólnych Nieszporów wygłosił słówko na dobranoc. Następnie o godz. 20.00 rozpoczęło się spotkanie integracyjne Rodziny Salezjańskiej, wraz z prezentacją uczestników Konsulty.

 

W niedzielę 23 kwietnia zebraliśmy się na porannej Jutrzni. Po śniadaniu znalazł się czas na kawę. O godz. 9.00 rozpoczęły się obrady Konsulty RS. Ks. dr Zenon Klawikowski SDB dokonał prezentacji opublikowanych niedawno „Źródeł salezjańskich” oraz  „Zeszytów Duchowości Salezjańskiej”. Publikacja antologii pism ks. Bosko to wyjątkowe wydarzenie dla Rodziny Salezjańskiej i cenne źródło do poznawania historii ks. Bosko i salezjańskiej pedagogii i duchowości. W drugim wystąpieniu p. Elwira Fertacz przybliżyła postać bł. Filipa Rinaldiego, założyciela  Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks. Bosko (VDB) oraz życie specyfikę życia ochotniczek. Z kolei s. Ewa Piotrowska FMA przedstawiła relację z  Europejskiego Spotkania Byłych Wychowanek FMA, które odbyło się jesienią 2016 r. w Rzymie. Następnie ks. inspektor wrocławski Jarosław Pizoń SDB przedstawił program jubileuszu75-lecie Poznańskiej Piątki, który w dniach 9-11 czerwca br. będzie przeżywany w Poznaniu z udziałem ks. generała Angela Fernandeza Artime. Po zaplanowanych wystąpieniach był czas na podzielenie się ważnymi wydarzeniami z życia poszczególnych gałęzi Rodziny Salezjańskiej, zwłaszcza w rodzinie michalickiej.

Zwieńczeniem spotkania była uroczysta msza św. w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Michalitów ks. Rafała Kamińskiego CSMA. Spotkanie konsulty zakończono obiadem, podczas którego ks. inspektor Roman Jachimowicz dokonał uroczystego odsłonięcia obrazu przedstawiającego postać abp. Antoniego Baraniaka, salezjanina, sekretarza kard. Augusta Hlonda i prymasa Stefana Wyszyńskiego, a później pełniącego funkcję metropolity poznańskiego. Okolicznościową laudację wygłosił ks. Władysław Kołyszko.

Dzięki temu spotkaniu z pewnością można było doświadczyć ducha rodzinnego i piękna różnorodności Rodziny Salezjańskiej, która żyje w różnych miejscach Polski i w wielu formach tym samym duchem św. Jana Bosko.

Szczególne podziękowania należą się salezjańskiej wspólnocie pw. św. Bernarda w Lądzie za odczuwaną na każdym kroku gościnność i piękną organizację spotkania Konsulty.

Ks. Adam Popławski SDB 

Wielkopostny Dzień Skupienia w Lipnicy Murowanej

Szczęść Boże!

Czcigodni Księża Delegaci,

Drodzy Koordynatorzy,

Członkowie Rad Lokalnych oraz

Droga Wspólnoto Salezjańska

Uprzejmie informuję, że Prowincjalny Wielkopostny Dzień Skupienia odbędzie się 1 kwietnia b.r. (sobota) w Sanktuarium św. Szymona w Lipnicy Murowanej. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu Rady Prowincjalnej oraz własnym wszystkich członków oraz sympatyków Wspólnoty Salezjańskiej do licznego udziału w organizowanym spotkaniu. Planowane rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 9.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 17.00. Szczegółowy program prześlę wszystkim centrom lokalnym w najbliższym czasie. Proszę o niezawodne wzięcie udziału w naszym wspólnotowym spotkaniu SSW Prowincji Krakowskiej.

8.00 – 8.45  zjazd uczestników dnia skupienia

 

                     * Gospoda „Pod Kamieniem” Lipnica Górna 317

9.00              powitanie uczestników oraz gości

9.15              konferencja – ks. Adam Paszek SDB – Kraków

                      *kawa, herbata

10.00            przejazd do Sanktuarium św. Szymona,

                      Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła – Lipnica  Murowana 39

                      *powitanie, słówko ks. Kustosza                  

                      *oprowadzenie po sanktuarium (z przewodnikiem)

11.00            konferencja – kościół św. Leonarda – ks. Kazimierz Szczerba SDB- Kraków

12.00            Anioł Pański

                      *konferencja – kościół św. Szymona – ks. Stanisław Konior SDB - Rzeszów

12.45            Droga Krzyżowa – ks. Jan Dubas SDB – Oświęcim

13.30            Msza św. koncelebrowana  - kościół parafialny

15.00            Koronka do Bożego Miłosierdzia, krótka adoracja – ks. Jan Dubas SDB - Oświęcim

15.30            obiad – Gospoda „Pod Kamieniem”

16.30            podsumowanie dnia skupienia, zakończenie, rozjazd

 

 

Życzymy wszystkim uczestnikom dnia skupienia bogatych wrażeń i przeżyć duchowych.

                                                                                                                            

    Przesyłam wiele serdecznych pozdrowień.

                                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                               Roman Machowski

Rekolekcje wielkopostne w Kutnie

Propozycja rekolekcji wielkopostnych dla Salezjanek i Salezjanów Współpracowników

SZKOŁA MIŁOŚCI

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Salezjanów Współpracowników Prowincji Warszawskiej

Kutno – Woźniaków

17 - 19 marca 2017 roku

Rekolekcje poprowadzi – KS. ADAM WĘGRZYN SDB

 

PROGRAM

 Piątek

 

 

1600 - 1800  

 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym

1800

 Kolacja

  1915  

 Wieczór Uwielbienia, w tym: Msza Święta z homilią  ks. Rekolekcjonisty,

 Droga Krzyżowa, Adoracja Krzyża, Apel Jasnogórski, słówko

 

Sobota

 

 

730

 Jutrznia

  800

 Śniadanie

  930 – 1015

 Konferencja I – ks. Adam

1015 – 1045  

 Przerwa

1045 – 1130  

 Konferencja II – ks. Adam

           1200

 Msza Święta z homilią ks. Rekolekcjonisty

1300

 Obiad

1415  – 1500

 Konferencja III – ks. Adam

1500

 Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  – 1545

 Przerwa

 1545 – 1630     

 Konferencja IV – ks. Adam

1800

 Kolacja

1900

 Modlitwa wieczorna, Apel Jasnogórski, słówko

 

Niedziela

 

 

730

 Modlitwa poranna, Gorzkie Żale

  800

 Śniadanie

  845 – 930

 Podsumowanie Rekolekcji – ks. Adam

1000

 Msza Święta

 1200

 Obiad, zakończenie Rekolekcji