Aktualności

Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Lądzie nad Wartą

Konsulta Rodziny Salezjańskiej

22 – 23 kwietnia 2017 r.

Ląd nad Wartą

 

 

W dniach 22 – 23 kwietnia 2017 r. w Lądzie nad Wartą odbyło się doroczne spotkanie Ogólnopolskiej Konsulty Rodziny Salezjańskiej. W spotkaniu wzięli udział inspektorzy, wikariusze inspektorialni i koordynatorzy, salezjanie i świeccy, Rodziny Salezjańskiej z czterech salezjańskich inspektorii polskich, siostry inspektorki z obu inspektorii CMW z siostrami delegatkami, odpowiedzialna regionalna Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks. Bosko, siostry michalitki oraz wikariusz generalny michalitów.

 

W sobotę 22 kwietnia uczestników konsulty przywitał w kaplicy seminaryjnej ks. inspektor Roman Jachimowicz, który na zakończenie wspólnych Nieszporów wygłosił słówko na dobranoc. Następnie o godz. 20.00 rozpoczęło się spotkanie integracyjne Rodziny Salezjańskiej, wraz z prezentacją uczestników Konsulty.

 

W niedzielę 23 kwietnia zebraliśmy się na porannej Jutrzni. Po śniadaniu znalazł się czas na kawę. O godz. 9.00 rozpoczęły się obrady Konsulty RS. Ks. dr Zenon Klawikowski SDB dokonał prezentacji opublikowanych niedawno „Źródeł salezjańskich” oraz  „Zeszytów Duchowości Salezjańskiej”. Publikacja antologii pism ks. Bosko to wyjątkowe wydarzenie dla Rodziny Salezjańskiej i cenne źródło do poznawania historii ks. Bosko i salezjańskiej pedagogii i duchowości. W drugim wystąpieniu p. Elwira Fertacz przybliżyła postać bł. Filipa Rinaldiego, założyciela  Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks. Bosko (VDB) oraz życie specyfikę życia ochotniczek. Z kolei s. Ewa Piotrowska FMA przedstawiła relację z  Europejskiego Spotkania Byłych Wychowanek FMA, które odbyło się jesienią 2016 r. w Rzymie. Następnie ks. inspektor wrocławski Jarosław Pizoń SDB przedstawił program jubileuszu75-lecie Poznańskiej Piątki, który w dniach 9-11 czerwca br. będzie przeżywany w Poznaniu z udziałem ks. generała Angela Fernandeza Artime. Po zaplanowanych wystąpieniach był czas na podzielenie się ważnymi wydarzeniami z życia poszczególnych gałęzi Rodziny Salezjańskiej, zwłaszcza w rodzinie michalickiej.

Zwieńczeniem spotkania była uroczysta msza św. w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Michalitów ks. Rafała Kamińskiego CSMA. Spotkanie konsulty zakończono obiadem, podczas którego ks. inspektor Roman Jachimowicz dokonał uroczystego odsłonięcia obrazu przedstawiającego postać abp. Antoniego Baraniaka, salezjanina, sekretarza kard. Augusta Hlonda i prymasa Stefana Wyszyńskiego, a później pełniącego funkcję metropolity poznańskiego. Okolicznościową laudację wygłosił ks. Władysław Kołyszko.

Dzięki temu spotkaniu z pewnością można było doświadczyć ducha rodzinnego i piękna różnorodności Rodziny Salezjańskiej, która żyje w różnych miejscach Polski i w wielu formach tym samym duchem św. Jana Bosko.

Szczególne podziękowania należą się salezjańskiej wspólnocie pw. św. Bernarda w Lądzie za odczuwaną na każdym kroku gościnność i piękną organizację spotkania Konsulty.

Ks. Adam Popławski SDB 

Wielkopostny Dzień Skupienia w Lipnicy Murowanej

Szczęść Boże!

Czcigodni Księża Delegaci,

Drodzy Koordynatorzy,

Członkowie Rad Lokalnych oraz

Droga Wspólnoto Salezjańska

Uprzejmie informuję, że Prowincjalny Wielkopostny Dzień Skupienia odbędzie się 1 kwietnia b.r. (sobota) w Sanktuarium św. Szymona w Lipnicy Murowanej. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu Rady Prowincjalnej oraz własnym wszystkich członków oraz sympatyków Wspólnoty Salezjańskiej do licznego udziału w organizowanym spotkaniu. Planowane rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 9.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 17.00. Szczegółowy program prześlę wszystkim centrom lokalnym w najbliższym czasie. Proszę o niezawodne wzięcie udziału w naszym wspólnotowym spotkaniu SSW Prowincji Krakowskiej.

8.00 – 8.45  zjazd uczestników dnia skupienia

 

                     * Gospoda „Pod Kamieniem” Lipnica Górna 317

9.00              powitanie uczestników oraz gości

9.15              konferencja – ks. Adam Paszek SDB – Kraków

                      *kawa, herbata

10.00            przejazd do Sanktuarium św. Szymona,

                      Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła – Lipnica  Murowana 39

                      *powitanie, słówko ks. Kustosza                  

                      *oprowadzenie po sanktuarium (z przewodnikiem)

11.00            konferencja – kościół św. Leonarda – ks. Kazimierz Szczerba SDB- Kraków

12.00            Anioł Pański

                      *konferencja – kościół św. Szymona – ks. Stanisław Konior SDB - Rzeszów

12.45            Droga Krzyżowa – ks. Jan Dubas SDB – Oświęcim

13.30            Msza św. koncelebrowana  - kościół parafialny

15.00            Koronka do Bożego Miłosierdzia, krótka adoracja – ks. Jan Dubas SDB - Oświęcim

15.30            obiad – Gospoda „Pod Kamieniem”

16.30            podsumowanie dnia skupienia, zakończenie, rozjazd

 

 

Życzymy wszystkim uczestnikom dnia skupienia bogatych wrażeń i przeżyć duchowych.

                                                                                                                            

    Przesyłam wiele serdecznych pozdrowień.

                                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                               Roman Machowski

Rekolekcje wielkopostne w Kutnie

Propozycja rekolekcji wielkopostnych dla Salezjanek i Salezjanów Współpracowników

SZKOŁA MIŁOŚCI

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

Salezjanów Współpracowników Prowincji Warszawskiej

Kutno – Woźniaków

17 - 19 marca 2017 roku

Rekolekcje poprowadzi – KS. ADAM WĘGRZYN SDB

 

PROGRAM

 Piątek

 

 

1600 - 1800  

 Przyjazd uczestników, zakwaterowanie w Domu Rekolekcyjnym

1800

 Kolacja

  1915  

 Wieczór Uwielbienia, w tym: Msza Święta z homilią  ks. Rekolekcjonisty,

 Droga Krzyżowa, Adoracja Krzyża, Apel Jasnogórski, słówko

 

Sobota

 

 

730

 Jutrznia

  800

 Śniadanie

  930 – 1015

 Konferencja I – ks. Adam

1015 – 1045  

 Przerwa

1045 – 1130  

 Konferencja II – ks. Adam

           1200

 Msza Święta z homilią ks. Rekolekcjonisty

1300

 Obiad

1415  – 1500

 Konferencja III – ks. Adam

1500

 Koronka do Bożego Miłosierdzia

1515  – 1545

 Przerwa

 1545 – 1630     

 Konferencja IV – ks. Adam

1800

 Kolacja

1900

 Modlitwa wieczorna, Apel Jasnogórski, słówko

 

Niedziela

 

 

730

 Modlitwa poranna, Gorzkie Żale

  800

 Śniadanie

  845 – 930

 Podsumowanie Rekolekcji – ks. Adam

1000

 Msza Święta

 1200

 Obiad, zakończenie Rekolekcji

 

 

Spotkanie opłatkowe w Jaśle

Spotkanie opłatkowe

Stowarzyszenia Salezjanek i Salezjanów Współpracowników

Prowincji Krakowskiej w Jaśle

 

Spotkanie świąteczno-noworoczne SSW Prowincji Krakowskiej tym razem odbyło się w Jaśle, dokąd licznie przybyli przedstawiciele wspólnot z Krakowa, Kielc, Lublina, Rzeszowa, Oświęcimia-Zasola, Przemyśla, Skawy, Szczyrku oraz Zabrza, wraz ze swymi księżmi delegatami (ok. 70 osób). Jasło przywitało gości piękną, słoneczna, styczniową pogodą. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy pokrzepieniem ciała, czyli kawą, herbatą oraz słodką bułeczką. Po licznych i gorących powitaniach m.in. przez gospodarza tego miejsca ks. dziekana Zbigniewa Irzyka,  ks. Adama Paszka oraz koordynatora prowincjalnego p. Romana Machowskiego, wszyscy chętnie i z radością powrócili do wspomnień z wydarzeń minionego roku, które w formie prezentacji przedstawił  ks. Adam. Natomiast pani Zosia Nieć opowiedziała o pobycie w Rzymie na Dniach Duchowości Salezjańskiej.

O godz. 12.00 udaliśmy się do pięknego kościoła, jasielskiej Fary, której historię wcześniej przybliżył nam ks. Irzyk. Tam uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Paszek. Przypomniał, że Bóg wzywa nas do świętości. Nawiązał do Ewangelii o błogosławieństwach. Bóg błogosławi nam i my oczekujemy tego błogosławieństwa. Błogosławieństwo jest zapewnieniem o miłości Boga, dlatego powinno każde serce napełnić się radością i pokojem błogosławionego życia. Musimy się zastanowić i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy jesteśmy ludźmi błogosławionymi, czy błogosławieństwa, o których mówi Ewangelia są w naszym życiu i jak są one ważne. Jezus ukazując nam drogę błogosławieństw wskazuje nam drogę do raju. Niech na tej drodze prowadzą nas święci i błogosławieni. Pokrótce przybliżył nam sylwetki błogosławionych: ks. Michała Rua – następcy św. Jana Bosko oraz Aleksandry Marii da Costa – patronki współpracowników salezjańskich. Wiązało się to z tym, że podczas Eucharystii byliśmy świadkami uroczystego przekazania relikwii bł. ks. Michała Rua oraz bł. Aleksandry da Costa. I tak, jak powiedział ks. proboszcz parafia powiększyła się o dwoje parafian, którzy dołączyli do grona świętych i błogosławionych, których relikwie posiada jasielska kolegiata: św. Jana Pawła II, św. Faustyny, św. Jana Bosko, św. Dominika Savio, bł. ks. Czartoryskiego, bł. Karoliny Kózka.

Koordynator prowincjalny przyjął przyrzeczenie od aspirantki z jasielskiej wspólnoty, a pozostali członkowie mieli okazję do odnowienia swoich przyrzeczeń. Na zakończenie Mszy św. wszyscy zgromadzeni mogli ucałować relikwie błogosławionych.

Po tych pięknych przeżyciach duchowych udaliśmy się do domu parafialnego na obiad, w którym uczestniczyło prawie 110 osób. Potem przyszedł czas na życzenia i łamanie się opłatkiem oraz kolędowanie przy cieście, kawie i herbatce. Radosną atmosferę podgrzewał niezawodny ks. prałat Emil Midura z Gogołowa oraz s. Karina Pawłowska, która porwała wszystkich, bez względu na wiek, do tańców lednickich. Z uwagą wysłuchaliśmy tych, którzy zechcieli podzielić się swoimi przemyśleniami.

Z wielkim żalem, ale zarazem wdzięcznością za wspólnie spędzony czas pożegnaliśmy naszych Gości, już umawiając się na spotkanie w tak licznym gronie podczas wielkopostnego dnia skupienia w marcu. Dziękujemy wszystkim wspólnotom i księżom delegatom za liczne przybycie, ks. kanonikowi Zbigniewowi Irzykowi za patronat  oraz koordynatorowi p. Romanowi Machowskiemu za zorganizowanie spotkania.

 

Beata Cygnar

 

SSW Jasło-Fara