Aktualności

Dzień skupienia Centrów lokalnych SSW Jasła i Rzeszowa w Polanie 30.09.2017 pod hasłem „Święty Janie Bosko dopomóż, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało w naszych Wspólnotach”

Bieszczady przywitały nas piękną słoneczną pogodą i cudownymi widokami. Na dzień skupienia przybyło 30 współpracowników wraz ze swymi kapłanami, ks. prałatem Emilem Midurą i ks. Krzysztofem Rodzinką. Spotkanie rozpoczęła konferencja ks. Midury „Stulecie objawień fatimskich”. Pan Bóg daje nam Matkę Najświętszą, która jest znakiem zbawienia i do niego nas prowadzi. Chrystus jest światłem, a Maryja znakiem dla ludu pielgrzymującego. Kiedyś Pan Bóg wzywał do nawrócenia przez proroków, a teraz przez Matkę Bożą, która podczas objawień prosi o modlitwę za grzeszników i ich nawrócenie. Pokrótce ks. Prałat przedstawił historię objawień fatimskich, których głównym wydźwiękiem była prośba o modlitwę różańcową. Na zakończenie odniósł się do 7 października, kiedy to Polska zjednoczy się w modlitwie „Różaniec do Granic”.

Po krótkiej przerwie p. dr Janina Błażej przybliżyła nam ideę nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, o które Pan Jezus prosił s. Łucję w maju 1930 r. Ten akt wynagrodzenia i przeproszenia za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa uczynione przeciwko NMP ma poruszyć Jezusa do okazania tym grzesznikom miłosierdzia. Ci, którzy choć raz odprawią to nabożeństwo otrzymali obietnicę, że Maryja będzie im towarzyszyć w godzinę śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.

Czytaj więcej: Dzień skupienia Centrów lokalnych SSW Jasła i Rzeszowa w Polanie 30.09.2017 pod hasłem „Święty...

Spotkanie Rady SSWiSW Prowincji Krakowskiej

16 września 2017 r. w Krakowie-Dębnikach odbyło się spotkanie nowo wybranej Rady prowincjalnej współpracowników salezjańskich. W obradach uczestniczyło 17 osób. Spotkanie przebiegało wg ustalonego planu:

10.00 modlitwa i rozpoczęcie obrad

1. kalendarium

2. tematyka formacyjna

3. program pracy na rok 2017/2018

12.00 Msza św.

13.00 posiłek

14.00 wnioski i podsumowanie obrad

Pierwszym zadaniem było opracowanie kalendarium spotkań na najbliższy rok działalności. Potem zastanawiano się jak poprowadzić w Centrach lokalnych program formacyjny. Zwrócono także uwagę na kwestię misji i postanowiono, że temat ten będzie obecny na spotkaniach w poszczególnych wspólnotach. Po analizie pomysłów i propozycji, Rada nakreśliła zarys programu pracy. Po owocnych obradach, uczestnicząc  we Mszy św. członkowie Rady prosili o błogosławieństwo i potrzebne łaski. Koordynator Rady prowincjalnej, p. Jan Ryk w imieniu całej wspólnoty podziękował dotychczasowemu delegatowi prowincjalnemu ks. Adamowi Paszkowi za jego obecność, za towarzyszenie nam w naszych przedsięwzięciach, za gotowość do pomocy i rady, za poświęcony nam czas, za oddanie dla współpracowników salezjańskich. Jednocześnie powitał nowo mianowanego delegata ks. Marcina Kaznowskiego, wikariusza ks. Inspektora.

Zebranie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłanów.

 

 

75-lecie męczeńskiej śmierci bł. Józefa Kowalskiego SDB

Mała miejscowość k. Rzeszowa. To tutaj urodził się bł. Józef Kowalski, salezjanin. W tym roku mija 75-ta rocznica jego męczeńskiej śmierci. Rokrocznie w pierwszą niedzielę lipca spotykają się tutaj Salezjanie Współpracownicy z Rzeszowa, Jasła, Przemyśla, Krakowa, a od niedawna także Oświęcimia i Kielc.

Tegoroczne spotkanie było wyjątkowe, bo do Siedlisk przybyli także przedstawiciele Rodziny Salezjańskiej oraz ks. Pierluigi Cameroni – postulator generalny ds. kanonizacyjnych Rodziny Salezjańskiej. Uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył inspektor księży salezjanów ks. Adam Parszywka, a współcelebransami byli: ks. Dariusz Bartocha, ks. Adam Paszek, ks. Jan Dubas, ks. Stanisław Konior, ks. Emil Midura, ks. Marcin Wosiek (tłumacz) oraz księża z pobliskich parafii.

Homilię  wygłosił ks. Cameroni. Na początku pozdrowił wszystkich zgromadzonych włoskim „dzień dobry”. Wyjaśnił, że jego rola polega m.in. na odwiedzaniu miejsc, skąd pochodzili święci salezjańscy. Podkreślił, że Bóg pobłogosławił tej ziemi i tej parafii, bowiem tutaj urodził się bł. ks. Józef Kowalski.  Dlatego szczególnie to miejsce zobowiązuje do podtrzymywania wiary i przekazywania jej dalej. Nawiązując do Ewangelii przypomniał, że kto nie przyjmuje krzyża, nie jest godzien Chrystusa, a kto straci życie z Jego powodu, zachowa życie wieczne. I właśnie bł. ks.  Józef to człowiek godny Jezusa, wziął krzyż i podążył za Chrystusem, stracił życie i zyskał  Niebo.

Ks. Pierluigi przekazał trzy myśli o bł. ks. Kowalskim: 1. już jako młody człowiek żył w żywej relacji z Chrystusem, widział Boga we wszystkich aspektach swojego życia; 2. przygotował się na śmierć męczeńską - od najmłodszych lat uczył się przyjmować cierpienie, kształtował swoje życie w drobnych codziennych wyborach. Dzisiejszy świat proponuje wiele rzeczy, które mogą nas zniszczyć wewnętrznie, dlatego ks. Józef dla wielu młodych ludzi może być przykładem, aby dokonywać wyboru dobrych, wartościowych rzeczy; 3. moment śmierci Błogosławionego – czytając jej opis stają nam przed oczami pierwsi męczennicy Kościoła. Kim bowiem jest męczennik? To ten, który myśli o innych, a nie o sobie, modli się za swoich nieprzyjaciół i prześladowców. Męczeńska śmierć bł. ks. Kowalskiego w obozie, staje się błogosławieństwem w miejscu, które śmiało można nazwać piekłem na ziemi. Ks. Józef błogosławił tym, którzy go męczyli i torturowali i modlił się modlitwą jakiej świat jeszcze nie słyszał.

Naszym zadaniem jest chronić pamięć o tym żywym świadku wiary. Jesteśmy niejako zobowiązani do modlitwy wstawienniczej, aby za przyczyną bł. Józefa Kowalskiego stał się cud i otworzył mu drogę do kanonizacji.

Po Mszy św. odmówiliśmy nowennę do bł. Józefa i ruszyliśmy w procesji z Najświętszym Sakramentem i obrazem bł. ks. Kowalskiego oraz odśpiewaliśmy Te Deum. Eucharystię uświetniła orkiestra z Mogielnicy.

Tradycyjnie parafianie przygotowali dla pielgrzymów agapę, za co im serdecznie dziękujemy. Podziękowania kierujemy również do ks. proboszcza Krzysztofa Kochanowicza.

Na zakończenie odbyło się spotkanie z ks. Pierluigim, który podkreślił pobożność Maryjną Rodziny Salezjańskiej i przypomniał o wdzięczności Panu Bogu za świętość, która wypłynęła od ks. Jana Bosko. Rodzina Salezjańska posiada 160-ciu świętych, błogosławionych i Sług Bożych. Ks. Cameroni odpowiadał również na pytania.

Po południu w Rzeszowie miała miejsce Konsulta Rodziny  Salezjańskiej, do której przynależy 31 grup. Udział w niej wziął również przedstawiciel Salezjanów Współpracowników.

 

 

 

Czytaj więcej: 75-lecie męczeńskiej śmierci bł. Józefa Kowalskiego SDB

„Idźmy i głośmy dzieła św. Jana Bosko”

Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników

Kraków 16-18 czerwca 2017

 

   Nadszedł czas, aby wybrać nową Radę prowincjalną, dlatego delegaci Salezjanów Współpracowników zgromadzili się w Seminarium przy Tynieckiej na Kongresie Wyborczym SSW Prowincji Krakowskiej. Rozpoczęliśmy go w piątek 16 czerwca Mszą św., której przewodniczył i homilię wygłosił delegat prowincjalny ks. Adam Paszek. Słowo Boże oparł na jednym z błogosławieństw: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”(Mt5, L-12A).  Powinniśmy rozpoczynać Kongres z czystymi sercami, bez uprzedzeń. Jesteśmy zobowiązani stawać w obronie wartości rodziny, miłości małżeńskiej, młodzieży, zwłaszcza tej najbiedniejszej i występować przeciw wykluczeniom, których jest wiele w dzisiejszym świecie. Ks. Adam przypomniał nam, że mamy czynić dobro i dawać świadectwo prymatu miłości. Musimy być świadomi, że nasza siła pochodzi od Boga i naszą siłą i mocą jest spożywanie Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Żeby to jednak czynić musimy mieć czyste serca. Niech Bóg doda nam odwagi i siły, byśmy zawsze byli takimi świadkami, jakich chciał św. Jan Bosko.

   Po kolacji nastąpiło oficjalne otwarcie Kongresu przez ks. Adama Paszka oraz wystąpienie ustępującego koordynatora p. Romana Machowskiego, który w liczbach przedstawił to, co działo się przez ostatnią kadencję. Nie mogło zabraknąć podziękowań dla Rady oraz księży Delegatów oraz innych osób, które angażowały się na rzecz Stowarzyszenia. Były również gorące podziękowania dla p. Romana za jego zaangażowanie i poświęcenie podczas sprawowania funkcji Koordynatora Rady prowincjalnej. Następnie ks. Dariusz Bartocha przedstawił prezentację o Błogosławionej Piątce Poznańskiej, ku czci której uroczystości, z okazji 75-tej rocznicy męczeńskiej śmierci odbyły się na początku czerwca w Poznaniu. Był też czas na wspomnienia podczas prezentacji kalendarium wydarzeń, które przygotował ks. Paszek. Mogliśmy powrócić do naszych wspólnych spotkań, czy to opłatkowych, czy podczas dni skupienia, czy wreszcie spotkań w Siedliskach. Na zakończenie pierwszego dnia odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

   Sobota to dzień wyborów oraz złożenia przyrzeczeń przez nowych członków SSW z Oświęcimia, Zabrza i Jasła (7 osób). Po śniadaniu wysłuchaliśmy sprawozdania ekonomicznego Administratora, wystąpienie Koordynatora oraz nastąpił wybór Prezydium i Przewodniczącego Kongresu oraz poszczególnych komisji. Wszyscy uprawnieni do głosowania udzielili absolutorium ustępującej Radzie.

   O godz. 10.00 Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Paszek. Odniósł się w niej do słów z Ewangelii „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt, 17-37), które jak podkreślił, szczególnie wybrzmiewają w dniu wyborów Rady prowincjalnej i złożenia przyrzeczeń przez nowych członków Stowarzyszenia. Jezus mówi o odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Ci, którzy ślubują wierność Bogu i ludziom powinni tego dochować. My, Salezjanie Współpracownicy, wypowiedzieliśmy słowa przyrzeczenia i musimy przywrócić w dzisiejszych czasach wartość danemu słowu, bo tego oczekuje od nas Chrystus: „A co nadto jest, od Złego pochodzi”. W tym kontekście należy sobie zadać pytanie, jaka jest prawda o moim życiu jako Salezjanina Współpracownika? Czy daję świadectwo prawdzie? Czy jestem jak Brat Albert „dobrym jak chleb”?

   Potem nastąpiły wybory nowej Rady prowincjalnej, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich Centrów lokalnych (12 osób), a na pierwszym zebraniu wybrano Koordynatora, którym został pan Jan Ryk z Kielc. Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy owocnej pracy, wszelkich potrzebnych łask i błogosławieństwa Bożego oraz darów Ducha Świętego.

Naszym gościem był p. Stanisław Veselsky ze Słowacji, Radca SSW Europy Centralnej i Wschodniej, który przedstawił główne kierunki działalności Stowarzyszenia w kontekście tego regionu.

   W tym dniu wysłuchaliśmy również wystąpienia p. dr Krystyny Herej-Szymańskiej na temat „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał” oraz naszego gościa o. Władysława Dybasia, werbisty, o jego pracy misyjnej w Togo. Po południu mogliśmy zwiedzić Ogród biblijny i Park misyjny, które położone są przy Seminarium, a wieczorem wysłuchaliśmy koncertu zespołu seminaryjnego księży michalitów „Michael”. Wielkim zaskoczeniem i niespodzianką okazała się wizyta państwa Janiny i Jana Dudów, rodziców Prezydenta RP, którzy opowiadali o wychowaniu swoich dzieci i odpowiadali na pytania.

Sobotni dzień zakończyliśmy pogodnym wieczorem, który poprowadzili s. Diana Jonczyk, michalitka oraz ks. Emil Midura.

   Niedziela to wyjazd do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przy Relikwiach św. siostry Faustyny. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dariusz Bartocha. Podkreślił w niej, że świat w dzisiejszych czasach potrzebuje Bożego miłosierdzia, ale miłosierdzie to nie tylko działanie Boga, ale też ludzi. Stąd też zaproszenie do czynienia uczynków miłosierdzia, bowiem miłosierdzie nie jest słabością, ale cnotą. Wręcz drugą naturą chrześcijanina powinno być miłosierdzie. Bóg posyła nas wszystkich jako apostołów miłosierdzia. Czyńmy więc miłosierdzie słowem, czynem, modlitwą. Tak, jak nas stać, bowiem każdy może być miłosierny wedle swoich możliwości. Po Mszy św. był czas na indywidualne zwiedzanie i osobistą modlitwę.

   Po powrocie nastąpiło podsumowanie Kongresu oraz błogosławieństwo Maryi Wspomożenia Wiernych. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy powrócili ubogaceni duchowo i z nadzieją na dalsze dobre działanie Stowarzyszenia. 

   W Kongresie wzięło udział ponad 60 Współpracowników, 9 księży i siostra michalitka. Jesteśmy wdzięczni p. Romanowi Machowskiemu za jego pełną poświęcenia działalność w Stowarzyszeniu jako Koordynatora oraz za zorganizowanie Kongresu. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w nim Księżom, zaproszonym Gościom oraz s. Dianie za muzyczne ubogacenie naszego spotkania, a nowej Radzie Szczęść Boże!

 

Czytaj więcej: „Idźmy i głośmy dzieła św. Jana Bosko”