Aktualności

„Idźmy i głośmy dzieła św. Jana Bosko”

Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników

Kraków 16-18 czerwca 2017

 

   Nadszedł czas, aby wybrać nową Radę prowincjalną, dlatego delegaci Salezjanów Współpracowników zgromadzili się w Seminarium przy Tynieckiej na Kongresie Wyborczym SSW Prowincji Krakowskiej. Rozpoczęliśmy go w piątek 16 czerwca Mszą św., której przewodniczył i homilię wygłosił delegat prowincjalny ks. Adam Paszek. Słowo Boże oparł na jednym z błogosławieństw: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”(Mt5, L-12A).  Powinniśmy rozpoczynać Kongres z czystymi sercami, bez uprzedzeń. Jesteśmy zobowiązani stawać w obronie wartości rodziny, miłości małżeńskiej, młodzieży, zwłaszcza tej najbiedniejszej i występować przeciw wykluczeniom, których jest wiele w dzisiejszym świecie. Ks. Adam przypomniał nam, że mamy czynić dobro i dawać świadectwo prymatu miłości. Musimy być świadomi, że nasza siła pochodzi od Boga i naszą siłą i mocą jest spożywanie Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Żeby to jednak czynić musimy mieć czyste serca. Niech Bóg doda nam odwagi i siły, byśmy zawsze byli takimi świadkami, jakich chciał św. Jan Bosko.

   Po kolacji nastąpiło oficjalne otwarcie Kongresu przez ks. Adama Paszka oraz wystąpienie ustępującego koordynatora p. Romana Machowskiego, który w liczbach przedstawił to, co działo się przez ostatnią kadencję. Nie mogło zabraknąć podziękowań dla Rady oraz księży Delegatów oraz innych osób, które angażowały się na rzecz Stowarzyszenia. Były również gorące podziękowania dla p. Romana za jego zaangażowanie i poświęcenie podczas sprawowania funkcji Koordynatora Rady prowincjalnej. Następnie ks. Dariusz Bartocha przedstawił prezentację o Błogosławionej Piątce Poznańskiej, ku czci której uroczystości, z okazji 75-tej rocznicy męczeńskiej śmierci odbyły się na początku czerwca w Poznaniu. Był też czas na wspomnienia podczas prezentacji kalendarium wydarzeń, które przygotował ks. Paszek. Mogliśmy powrócić do naszych wspólnych spotkań, czy to opłatkowych, czy podczas dni skupienia, czy wreszcie spotkań w Siedliskach. Na zakończenie pierwszego dnia odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

   Sobota to dzień wyborów oraz złożenia przyrzeczeń przez nowych członków SSW z Oświęcimia, Zabrza i Jasła (7 osób). Po śniadaniu wysłuchaliśmy sprawozdania ekonomicznego Administratora, wystąpienie Koordynatora oraz nastąpił wybór Prezydium i Przewodniczącego Kongresu oraz poszczególnych komisji. Wszyscy uprawnieni do głosowania udzielili absolutorium ustępującej Radzie.

   O godz. 10.00 Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Adam Paszek. Odniósł się w niej do słów z Ewangelii „Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie” (Mt, 17-37), które jak podkreślił, szczególnie wybrzmiewają w dniu wyborów Rady prowincjalnej i złożenia przyrzeczeń przez nowych członków Stowarzyszenia. Jezus mówi o odpowiedzialności za wypowiadane słowa. Ci, którzy ślubują wierność Bogu i ludziom powinni tego dochować. My, Salezjanie Współpracownicy, wypowiedzieliśmy słowa przyrzeczenia i musimy przywrócić w dzisiejszych czasach wartość danemu słowu, bo tego oczekuje od nas Chrystus: „A co nadto jest, od Złego pochodzi”. W tym kontekście należy sobie zadać pytanie, jaka jest prawda o moim życiu jako Salezjanina Współpracownika? Czy daję świadectwo prawdzie? Czy jestem jak Brat Albert „dobrym jak chleb”?

   Potem nastąpiły wybory nowej Rady prowincjalnej, w skład której weszli przedstawiciele wszystkich Centrów lokalnych (12 osób), a na pierwszym zebraniu wybrano Koordynatora, którym został pan Jan Ryk z Kielc. Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy owocnej pracy, wszelkich potrzebnych łask i błogosławieństwa Bożego oraz darów Ducha Świętego.

Naszym gościem był p. Stanisław Veselsky ze Słowacji, Radca SSW Europy Centralnej i Wschodniej, który przedstawił główne kierunki działalności Stowarzyszenia w kontekście tego regionu.

   W tym dniu wysłuchaliśmy również wystąpienia p. dr Krystyny Herej-Szymańskiej na temat „Chrystus zmartwychwstał, prawdziwie zmartwychwstał” oraz naszego gościa o. Władysława Dybasia, werbisty, o jego pracy misyjnej w Togo. Po południu mogliśmy zwiedzić Ogród biblijny i Park misyjny, które położone są przy Seminarium, a wieczorem wysłuchaliśmy koncertu zespołu seminaryjnego księży michalitów „Michael”. Wielkim zaskoczeniem i niespodzianką okazała się wizyta państwa Janiny i Jana Dudów, rodziców Prezydenta RP, którzy opowiadali o wychowaniu swoich dzieci i odpowiadali na pytania.

Sobotni dzień zakończyliśmy pogodnym wieczorem, który poprowadzili s. Diana Jonczyk, michalitka oraz ks. Emil Midura.

   Niedziela to wyjazd do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie uczestniczyliśmy we Mszy św. koncelebrowanej przy Relikwiach św. siostry Faustyny. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Dariusz Bartocha. Podkreślił w niej, że świat w dzisiejszych czasach potrzebuje Bożego miłosierdzia, ale miłosierdzie to nie tylko działanie Boga, ale też ludzi. Stąd też zaproszenie do czynienia uczynków miłosierdzia, bowiem miłosierdzie nie jest słabością, ale cnotą. Wręcz drugą naturą chrześcijanina powinno być miłosierdzie. Bóg posyła nas wszystkich jako apostołów miłosierdzia. Czyńmy więc miłosierdzie słowem, czynem, modlitwą. Tak, jak nas stać, bowiem każdy może być miłosierny wedle swoich możliwości. Po Mszy św. był czas na indywidualne zwiedzanie i osobistą modlitwę.

   Po powrocie nastąpiło podsumowanie Kongresu oraz błogosławieństwo Maryi Wspomożenia Wiernych. Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy powrócili ubogaceni duchowo i z nadzieją na dalsze dobre działanie Stowarzyszenia. 

   W Kongresie wzięło udział ponad 60 Współpracowników, 9 księży i siostra michalitka. Jesteśmy wdzięczni p. Romanowi Machowskiemu za jego pełną poświęcenia działalność w Stowarzyszeniu jako Koordynatora oraz za zorganizowanie Kongresu. Dziękujemy wszystkim uczestniczącym w nim Księżom, zaproszonym Gościom oraz s. Dianie za muzyczne ubogacenie naszego spotkania, a nowej Radzie Szczęść Boże!

 

Czytaj więcej: „Idźmy i głośmy dzieła św. Jana Bosko”

Kwietniowa Rada Prowincjalna SSW

W ostatnią sobotę miesiąca kwietnia (29.04.2017) odbyło się spotkanie Rady prowincjalnej SSW w Krakowie. Wzięli w niej udział ks. Adam Paszek Delegat prowincjalny SSW oraz przedstawiciele Wspólnot: z Kielc, Krakowa; Łosiówki oraz Dębnik, Jasła, Oświęcimia; Zasola i Szkoły, Rzeszowa, a także ze Szczyrku. Zebraniu przewodniczył p. Roman Machowski Koordynator prowincjalny SSW. Na wstępie omówione i podsumowane zostały pokrótce wydarzenia mające miejsce od ostatniego spotkania Rady (w grudniu 2016), w którym członkowie Stowarzyszenia brali udział. Były to m. in. spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Salezjanek i Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej w Jaśle, Wielkopostny dzień skupienia w Lipnicy Murowanej, Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Lądzie nad Wartą, Sympozjum w Krakowie – Antoni Baraniak – biskup niezłomny. W dalszej części wiodącym tematem było przygotowanie do Kongresu Prowincjalnego, który odbędzie w dniach 16 -18 czerwca br w Krakowie. Będzie on połączony z wyborami nowej Rady. Dlatego ks. Adam przypomniał zebranym Regulamin Prowincjalnego Wyborczego Kongresu. Należy nadmienić, iż jego treść (zgodna z obowiązującym PŻA Statutem i Regulaminem SSW) została zaproponowana oraz przyjęta przez Radę 01. 05. 2014 roku i określa tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał. Podkreślono konieczność zapoznania poszczególnych Centrów Lokalnych z obowiązującym Regulaminem i zachęcenia do jak najliczniejszego udziału w Kongresie. Wiele uwagi poświecono również szczegółowemu programowi Kongresu, którego ostateczna wersja zostanie uszczegółowiona przez ks. Delegata i Koordynatora Prowincji, a następnie przekazana do ogólnej wiadomości w formie zaproszenia wszystkich Delegatów Centrów Lokalnych członków Stowarzyszenia i gości do licznego udziału.

W południe wszyscy członkowie zebrania uczestniczyli w Mszy św., której przewodniczył ks. Adam Parszywka przełożony Inspektorii Krakowskiej. W homilii ks. Inspektor nawiązał do Ewangelii według św. Mateusza (Mt 11, 25-30), a konkretnie do słów Jezusa „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. Podkreślił jak ważna jest dzisiaj postawa ewangelicznego „prostaczka”. Przywołał też osobę patronki dnia św. Katarzyny ze Sieny dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Wskazał, że Święta nie umiała dobrze czytać ani pisać, ale dzięki jej bezgranicznemu zaufaniu do Bożej Opatrzności bardzo usilnie angażowała się w zwalczanie szerzącego się wówczas zła; pogoni za zaszczytami i bogactwem, szukanie ziemskich przyjemności zamiast umacniania miłości do Jezusowego krzyża. Jakże w dzisiejszej rzeczywistości potrzeba takiej postawy św. Katarzyny, Jej determinacji w uświadamianiu ludziom popełnianych błędów. Ks. Inspektor życzył wszystkim właśnie takiej odwagi i zdecydowania w codziennym życiu i działaniu.

W porze poobiedniej w niezwykle serdecznej atmosferze uczestnicy zebrania wraz z ks. Adamem Paszkiem spotkali się z ks. Dariuszem Bartochą, który prze dwie kadencje obecnej Rady Prowincjalnej pełnił posługę Przełożonego Inspektorii. Wówczas pomimo rozlicznych obowiązków zawsze znajdował czas by spotkać się z Radą podczas roboczych zebrań, członkami Stowarzyszenia w czasie organizowanych dni skupienia, okolicznościowych uroczystości na poziomie Prowincji i w wielu Centrach Lokalnych. Wszyscy życzyliśmy sobie dalszej owocnej współpracy gdyż otaczająca nas rzeczywistość wymaga coraz gorliwszego, wspólnotowego zaangażowania.

Było to już ostatnie spotkanie Rady prowincjalnej podczas tej kadencji, więc wszyscy rozjechali się w poczuciu dołożenia wszelkich starań by odpowiednio podsumować ten sześcioletni czasokres i przekazać następcom nie tylko radość, ale także obowiązki, które stoją przed każdym kto zobowiązał się do pracy w dziele Świętego Jana Bosko.

Szczęść Boże!

 

 

 

Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Lądzie nad Wartą

Konsulta Rodziny Salezjańskiej

22 – 23 kwietnia 2017 r.

Ląd nad Wartą

 

 

W dniach 22 – 23 kwietnia 2017 r. w Lądzie nad Wartą odbyło się doroczne spotkanie Ogólnopolskiej Konsulty Rodziny Salezjańskiej. W spotkaniu wzięli udział inspektorzy, wikariusze inspektorialni i koordynatorzy, salezjanie i świeccy, Rodziny Salezjańskiej z czterech salezjańskich inspektorii polskich, siostry inspektorki z obu inspektorii CMW z siostrami delegatkami, odpowiedzialna regionalna Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks. Bosko, siostry michalitki oraz wikariusz generalny michalitów.

 

W sobotę 22 kwietnia uczestników konsulty przywitał w kaplicy seminaryjnej ks. inspektor Roman Jachimowicz, który na zakończenie wspólnych Nieszporów wygłosił słówko na dobranoc. Następnie o godz. 20.00 rozpoczęło się spotkanie integracyjne Rodziny Salezjańskiej, wraz z prezentacją uczestników Konsulty.

 

W niedzielę 23 kwietnia zebraliśmy się na porannej Jutrzni. Po śniadaniu znalazł się czas na kawę. O godz. 9.00 rozpoczęły się obrady Konsulty RS. Ks. dr Zenon Klawikowski SDB dokonał prezentacji opublikowanych niedawno „Źródeł salezjańskich” oraz  „Zeszytów Duchowości Salezjańskiej”. Publikacja antologii pism ks. Bosko to wyjątkowe wydarzenie dla Rodziny Salezjańskiej i cenne źródło do poznawania historii ks. Bosko i salezjańskiej pedagogii i duchowości. W drugim wystąpieniu p. Elwira Fertacz przybliżyła postać bł. Filipa Rinaldiego, założyciela  Instytutu Świeckiego Ochotniczek ks. Bosko (VDB) oraz życie specyfikę życia ochotniczek. Z kolei s. Ewa Piotrowska FMA przedstawiła relację z  Europejskiego Spotkania Byłych Wychowanek FMA, które odbyło się jesienią 2016 r. w Rzymie. Następnie ks. inspektor wrocławski Jarosław Pizoń SDB przedstawił program jubileuszu75-lecie Poznańskiej Piątki, który w dniach 9-11 czerwca br. będzie przeżywany w Poznaniu z udziałem ks. generała Angela Fernandeza Artime. Po zaplanowanych wystąpieniach był czas na podzielenie się ważnymi wydarzeniami z życia poszczególnych gałęzi Rodziny Salezjańskiej, zwłaszcza w rodzinie michalickiej.

Zwieńczeniem spotkania była uroczysta msza św. w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem Wikariusza Generalnego Michalitów ks. Rafała Kamińskiego CSMA. Spotkanie konsulty zakończono obiadem, podczas którego ks. inspektor Roman Jachimowicz dokonał uroczystego odsłonięcia obrazu przedstawiającego postać abp. Antoniego Baraniaka, salezjanina, sekretarza kard. Augusta Hlonda i prymasa Stefana Wyszyńskiego, a później pełniącego funkcję metropolity poznańskiego. Okolicznościową laudację wygłosił ks. Władysław Kołyszko.

Dzięki temu spotkaniu z pewnością można było doświadczyć ducha rodzinnego i piękna różnorodności Rodziny Salezjańskiej, która żyje w różnych miejscach Polski i w wielu formach tym samym duchem św. Jana Bosko.

Szczególne podziękowania należą się salezjańskiej wspólnocie pw. św. Bernarda w Lądzie za odczuwaną na każdym kroku gościnność i piękną organizację spotkania Konsulty.

Ks. Adam Popławski SDB 

Wielkopostny Dzień Skupienia w Lipnicy Murowanej

Szczęść Boże!

Czcigodni Księża Delegaci,

Drodzy Koordynatorzy,

Członkowie Rad Lokalnych oraz

Droga Wspólnoto Salezjańska

Uprzejmie informuję, że Prowincjalny Wielkopostny Dzień Skupienia odbędzie się 1 kwietnia b.r. (sobota) w Sanktuarium św. Szymona w Lipnicy Murowanej. Bardzo serdecznie zapraszam w imieniu Rady Prowincjalnej oraz własnym wszystkich członków oraz sympatyków Wspólnoty Salezjańskiej do licznego udziału w organizowanym spotkaniu. Planowane rozpoczęcie dnia skupienia o godz. 9.00, przewidywane zakończenie ok. godz. 17.00. Szczegółowy program prześlę wszystkim centrom lokalnym w najbliższym czasie. Proszę o niezawodne wzięcie udziału w naszym wspólnotowym spotkaniu SSW Prowincji Krakowskiej.

8.00 – 8.45  zjazd uczestników dnia skupienia

 

                     * Gospoda „Pod Kamieniem” Lipnica Górna 317

9.00              powitanie uczestników oraz gości

9.15              konferencja – ks. Adam Paszek SDB – Kraków

                      *kawa, herbata

10.00            przejazd do Sanktuarium św. Szymona,

                      Parafia rzymsko-katolicka p.w. św. Andrzeja Apostoła – Lipnica  Murowana 39

                      *powitanie, słówko ks. Kustosza                  

                      *oprowadzenie po sanktuarium (z przewodnikiem)

11.00            konferencja – kościół św. Leonarda – ks. Kazimierz Szczerba SDB- Kraków

12.00            Anioł Pański

                      *konferencja – kościół św. Szymona – ks. Stanisław Konior SDB - Rzeszów

12.45            Droga Krzyżowa – ks. Jan Dubas SDB – Oświęcim

13.30            Msza św. koncelebrowana  - kościół parafialny

15.00            Koronka do Bożego Miłosierdzia, krótka adoracja – ks. Jan Dubas SDB - Oświęcim

15.30            obiad – Gospoda „Pod Kamieniem”

16.30            podsumowanie dnia skupienia, zakończenie, rozjazd

 

 

Życzymy wszystkim uczestnikom dnia skupienia bogatych wrażeń i przeżyć duchowych.

                                                                                                                            

    Przesyłam wiele serdecznych pozdrowień.

                                                                                                           Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                               Roman Machowski