Aktualności

Wspomnienie św. Jana Bosko we wspólnocie Centrum Lokalnego SSW Jasło-Fara 31.01.2019 r.

 

Tego dnia członkowie SSW uczestniczyli w uroczystej Mszy św. w jasielskiej kolegiacie o godz. 18.00. Była to szczególna uroczystość ze względu na okoliczności. Dzięki staraniom koordynatora lokalnego i hojności darczyńców, zakupiony został ornat z wizerunkiem św. Jana Bosko, który wspólnota przekazała ks. proboszczowi. W tym właśnie dniu ornat został poświęcony i w nim po raz pierwszy została odprawiona Msza św. Poświęcone zostały również obrazy: św. ks. Jana Bosko i bł. ks. Bronisława Markiewicza. Zawisną one w sali domu parafialnego, gdzie w każdą trzecią środę miesiąca odbywają się spotkania współpracowników salezjańskich. Zakupiony został także baner przedstawiający świętego Założyciela zgromadzenia salezjanów. Słowo Boże wygłosił ks. Zbigniew Irzyk, nawiązując w nim do Patrona dnia dzisiejszego, wielkiego przyjaciela młodzieży, który powiedział: „Wystarczy, żebyście byli młodzi, abym Was bardzo kochał”. Na zakończenie Eucharystii mogliśmy ucałować relikwie św. ks. Bosko.

Druga część świętowania zaplanowana została na sobotę 2 lutego. Rozpoczęliśmy  je o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, następnie koordynator Rady Lokalnej Zbigniew Cygnar odczytał przyrzeczenie, które obecni członkowie odnowili. W tym dniu spotkaliśmy się, aby przy kawie, herbacie i słodkościach cieszyć się z przynależności do wielkiej Rodziny Salezjańskiej. Czas upłynął na wspólnych rozmowach i radosnym kolędowaniu.

 

 

 

 

Spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej 26 stycznia A.D. 2019

 

W tym roku salezjanie współpracownicy na swoje spotkanie opłatkowe przybyli do Miejsca Piastowego, kolebki polskich salezjanów (tak nieoficjalnie twierdzą niektórzy). Bowiem to tutaj przybył pierwszy salezjanin – bł. ks. Bronisław Markiewicz, założyciel nowych Zgromadzeń św. Michała Archanioła, popularnych michalitów (CSMA) i michalitek (CSSMA). Na miejscu przywitani zostaliśmy przez michalitkę s. Dolores, następnie koordynatora Rady prowincjalnej Jana Ryka oraz delegata prowincjalnego ks. Marcina Kaznowskiego. Ks. Marcin podkreślił, że jesteśmy w przededniu świąt naszych patronów (salezjanów i michalitów) – 30 stycznia wspomnienie bł. ks. Markiewicza, a 31 stycznia wspomnienie św. Jana Bosko. Poinformował również o ukazaniu się drukiem Programu Życia Apostolskiego, ujednoliconego tekstu dla wszystkich prowincji oraz Wiązanki ks. Generała na 2019 rok. Siostra Dolores przybliżyła pokrótce postać założycielki zgromadzenia Czcigodnej Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek i się radością, bowiem 15 stycznia papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Matki Anny. Poprosiła o modlitwę o cud za jej wstawiennictwem. Poruszyła nas bardzo konferencja wygłoszona przez ks. Romana Chylińskiego CSMA na temat św. Michała Archanioła, patrona zgromadzenia. Podkreślił, że musimy mieć świadomość wyboru jednej drogi – albo idziemy w stronę Boga, albo w stronę szatana. Nie ma nic pośrodku. Trzeba zawierzyć swoje życie Matce Bożej wraz ze św. Michałem Archaniołem, bowiem wszystkie łaski otrzymujemy przez Maryję i dlatego trzeba prosić i oddać się w niewolę Jezusowi Chrystusowi. Modlić się, zawierzać, walczyć. Bowiem Niepokalana powiedziała, że nadchodzą czasy ostateczne i rozpoczyna się ostateczna walka. Walka o dusze. A jej ostatnim etapem jest walka o małżeństwo i rodzinę. Mieliśmy możliwość zwiedzenia muzeum i domu macierzystego sióstr Michalitek oraz modlitwy przy sarkofagu Matki Anny. Po muzeum oprowadziła nas s. Ezechiela. Zrobiło na nas duże wrażenie. Spotkaliśmy także w kaplicy na adoracji Najświętszego Sakramentu najstarszą zakonnicę, siostrę Gabrielę, która liczy sobie prawie 108 lat i została przyjęta do zgromadzenia jeszcze przez Matkę Annę Kaworek. 

 

Czytaj więcej: Spotkanie świąteczno-noworoczne Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej...

Modlitewny dzień skupienia - Centrum Spotkań i Dialogu Skorzeszyce

Modlitewny dzień skupienia
Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej
„Chciejmy żyć wiarą jak prawdziwi chrześcijanie”
Centrum Spotkań i Dialogu Skorzeszyce
6 października A.D. 2018
Skorzeszyce to wieś położona w województwie świętokrzyskim. Znajduje się tutaj Centrum Spotkań i Dialogu Diecezji Kieleckiej. Właśnie w tym miejscu 6 października spotkali się przedstawiciele salezjanów współpracowników prowincji krakowskiej z centrów lokalnych Kielc, Krakowa-Dębnik, Lublina, Oświęcimia, Przemyśla, Szczyrku, Jasła oraz Odessy wraz ze swymi delegatami lokalnymi (60 osób). Przywitani zostaliśmy przez koordynatora prowincjalnego Jana Ryka oraz delegata prowincjalnego ks. Marcina Kaznowskiego, który przekazał pozdrowienia od współpracowników z Zabrza i Krakowa-Łosiówki. Poinformował o Światowym Kongresie Salezjanów Współpracowników, który odbędzie się w Rzymie pod koniec października oraz o planach zorganizowania wyjazdu do Odessy. Następnie wysłuchaliśmy pierwszej z zaplanowanych na ten dzień konferencji ks. Jana Dubasa SDB - Oświęcim-Zasole: „Sługa Boży August Hlond Kardynał Prymas Polski”. Życie Augusta Hlonda to życie niezwykłe, którego większą część stanowi oczekiwanie na niepodległość i budowanie fundamentów wolnej Polski. August był jednym z dwunastu dzieci Jana i Marii, z których czterech synów zostało salezjanami (Ignacy, August, Antoni i Klemens). Ks. Jan przybliżył nam postać Prymasa Hlonda, który zapisał się ogromem dokonań na miarę historyczną. Urządził przede wszystkim administracyjne sprawy kościelne na odzyskanych Ziemiach Zachodnich. Tytuł Prymasa związał ze stolicą Państwa Polskiego, przenosząc siedzibę prymasowską z Poznania do Warszawy. Przez trzy lata (1945-1948) stał w ogniu nieustępliwej walki o miejsce dla Boga w Narodzie, na którym położył się złowrogi cień bezbożnego materializmu. Wyznając ewangeliczne wskazanie, że „więcej należy słuchać Boga niż ludzi," nie lękał się stanąć oko w oko z tymi, co byli wyznawcami i oficjalnymi przedstawicielami przeciwnych poglądów.
Drugą konferencję wygłosił ks. Edward Lisowski SDB – Kielce „Maryja Wspomożenie Wiernych w życiu św. Jana Bosko i naszym”. Ks. Bosko miał szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Genezy należy szukać już w jego dzieciństwie. Tradycyjna pobożność Matusi Małgorzaty to coś, co wyniósł z domu. Został przez matkę poświecony Matce Bożej. A po śmierci swojej ziemskiej matki, swoich chłopców oddaje w opiekę Matki Bożej. Ks. Edward zwrócił uwagę na pewne etapy rozwoju maryjności ks. Bosko, od czci poprzez zwyczajne modlitwy małego dziecka (Zdrowaś Maryjo, Anioł Pański, Różaniec, Litania Loretańska) poprzez posłuszeństwo Jej wskazaniom, szczególny kult do Niepokalanej, która staje się symbolem zwycięstwa nad wrogami Kościoła, aż po świadomy kult Maryi Wspomożycielki Wiernych, która jest potężną obroną wobec wrogów zewnętrznych i wewnętrznych Kościoła. I my jeżeli chcemy żyć charyzmatem salezjańskim powinniśmy rozwijać nabożeństwo do Matki Bożej i powinniśmy przybliżać ludzi do Boga.
Później udaliśmy się do pięknej kaplicy, aby tam odmówić Anioł Pański oraz uczestniczyć w koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Marcin Kaznowski.
Rozważaniem  nawiązał do Ewangelii o Trójcy Świętej i hasła roku duszpasterskiego. Zwrócił uwagę, że kiedy mówimy o Trójcy Świętej musimy mieć świadomość, że dotykamy niezgłębionej tajemnicy. Św. Augustyn napisał traktat o Trójcy Świętej, ale i tak miał świadomość, że nie dotknął nawet malutkiej części tajemnicy Boga w Trójcy Jedynego. Ducha Świętego, trzeciej Osoby Trójcy Świętej, owocu miłości Boga Ojca i Syna Bożego nie da się zdefiniować, nie da się zamknąć w ludzkim rozumie. Pan Bóg przekracza wszystkie granice, wszystkie nasze wyobrażenia. Ducha można poznać po tym jak działa. Jest On sprawcą każdego dobra, sprawcą jedności, daje odwagę, pociesza. Kto czyni dobro ma Ducha. Św. Paweł pisze, że „nikt nie może bez Ducha Świętego powiedzieć: Panem jest Jezus”. Owocami Ducha Świętego są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie, a darami: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność, bojaźń Boża. Warto więc zadać sobie pytanie, ile z Ducha Świętego jest we mnie?
Po obiedzie udaliśmy się do kościoła p.w. św. Rozalii, gdzie odmówiliśmy dziesiątek różańca, a następnie na Święty Krzyż do Klasztoru Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej oraz Sanktuarium Relikwii Krzyża Świętego. Tutaj czekał na nas przewodnik, który pokrótce przybliżył nam historię klasztoru i kościoła. Zwiedziliśmy również muzeum, a w Godzinie Miłosierdzia w kaplicy z relikwiami Krzyża Świętego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, zostaliśmy pobłogosławieni i ucałowaliśmy relikwie.
Wracaliśmy do naszych domów umocnieni i pełni duchowych przeżyć.
Składamy serdeczne Bóg zapłać naszemu koordynatorowi Janowi Rykowi za zorganizowanie modlitewnego skupienia, ks. Marcinowi Kaznowskiemu za towarzyszenie nam oraz wszystkim księżom obecnym na spotkaniu, a szczególnie prelegentom.Beata Cygnar
SSW Jasło-Fara

Dni Duchowości Salezjańskiej u Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku

Dni Duchowości Salezjańskiej u Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku

 01-03 czerwca A.D. 2018 pod hasłem

„Maryjo czuwaj nad naszą Rodziną Salezjańską, wzmacniaj naszą

wiarę, nadzieję i miłość”

 

            Szczyrkowska „Górka” przywitała nas wspaniałą pogodą, a nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. u stóp Matki Bożej Pani Beskidów, której przewodniczył ks. Inspektor Adam Parszywka. Po jej zakończeniu udaliśmy się w procesji oktawy Bożego Ciała. Czekał nas bardzo bogaty  i wypełniony program.

Po kolacji oficjalnie powitani zostaliśmy przez koordynatora Rady prowincjalnej Jana Ryka oraz ks. delegata Marcina Kaznowskiego, szczególnie skierowanym do przedstawicielek wspólnoty z Odessy.  Bardzo ucieszyliśmy się ich obecnością. Ksiądz Marcin przybliżył pokrótce historię tego miejsca, objawienie się Matki Bożej, rozwój Jej kultu w tej okolicy oraz przybycie salezjanów.

 

Czytaj więcej: Dni Duchowości Salezjańskiej u Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku