Aktualności

Modlitewny dzień skupienia SSW Prowincji Krakowskiej

Modlitewny dzień skupienia SSW Prowincji Krakowskiej

Kielce-Karczówka 02.12.2017 r.

pod hasłem

„Oczekując na Boże Dziecię trwajmy przy Maryi”

 

„Jest takie miejsce… W centrum miasta, a na uboczu. Położone wysoko, a blisko. Tworzy przyszłość, zbudowane historią. Miejsce, które ma swą duszę…”  W tym oto miejscu zostaliśmy przywitani przez ks. Kazimierza Stasiaka SAC, który przybliżył nam pokrótce historię klasztoru. Kościół p.w. św. Karola Boromeusza stanowi wotum wdzięczności za uratowanie Kielc od zarazy w 1622 r., który wybudował ówczesny biskup krakowski Marcin Szyszkowski. W 1631 r. erygowano tutaj klasztor bernardyński. Patriotyczne postawy zakonników, związane z ruchami narodowo-wyzwoleńczymi czasów powstania styczniowego, spowodowały, że klasztor bernardynów został zlikwidowany przez władze carskie w 1864 roku. W 1918 roku zarząd nad Karczówką objęły Siostry Służebnice Najświętszego Serca Jezusowego, które prowadziły tutaj drukarnię. Pallotyni przybyli na Karczówkę w październiku 1957 roku na zaproszenie biskupa Czesława Kaczmarka i objęli pobernardyński klasztor. Miejsce to ze względu na swą urokliwość wybierane jest często na ceremonie ślubne i chrzty.

Słowa powitania skierował do nas również nasz delegat prowincjalny ks. Marcin Kaznowski, przedstawiając także swoją osobę. Wspomniał też o niedawnym spotkaniu przedstawicieli Europy Centralno-Wschodniej w Słowenii, gdzie poruszano sprawy szeroko rozumianej formacji w trzech wymiarach: ludzkiej, chrześcijańskiej i salezjańskiej. Podkreślił, że wszystkie te aspekty są uwzględnione podczas  naszego spotkania. Podziękował wspólnocie z Kielc za jego przygotowanie. Zwrócił uwagę, że dzisiejszy dzień jest szczególny, ponieważ kończy  rok liturgiczny.

 

Czytaj więcej: Modlitewny dzień skupienia SSW Prowincji Krakowskiej

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników powiększyło się!

Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników powiększyło się!
Wczoraj podczas uroczystej mszy św., której przewodniczył radca generalny naszego regionu - ks. Tadeusz Rozmus, do SSW dołączył p. Janusz Lelek. Jest on od wielu lat zaangażowany w duszpasterstwo przy rektoracie Maryi Wspomożycielki Wiernych na Łosiówce. Ks. Radca wygłosił okolicznościowe kazanie o bogactwie Rodziny Salezjańskiej w naszym regionie. Natomiast ks. Adam Paszek, w imieniu Koordynatora i Delegata odpowiedzialnych za SSW w Inspektorii Krakowskiej, przyjął przyrzeczenie od p. Janusza. Po uroczystej Eucharystii w salce oratorium odbyła się radosna "agapa" lokalnego SSW oraz rady duszpasterskiej z ks. Radcą.

Dzień skupienia Centrów lokalnych SSW Jasła i Rzeszowa w Polanie 30.09.2017 pod hasłem „Święty Janie Bosko dopomóż, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało w naszych Wspólnotach”

Bieszczady przywitały nas piękną słoneczną pogodą i cudownymi widokami. Na dzień skupienia przybyło 30 współpracowników wraz ze swymi kapłanami, ks. prałatem Emilem Midurą i ks. Krzysztofem Rodzinką. Spotkanie rozpoczęła konferencja ks. Midury „Stulecie objawień fatimskich”. Pan Bóg daje nam Matkę Najświętszą, która jest znakiem zbawienia i do niego nas prowadzi. Chrystus jest światłem, a Maryja znakiem dla ludu pielgrzymującego. Kiedyś Pan Bóg wzywał do nawrócenia przez proroków, a teraz przez Matkę Bożą, która podczas objawień prosi o modlitwę za grzeszników i ich nawrócenie. Pokrótce ks. Prałat przedstawił historię objawień fatimskich, których głównym wydźwiękiem była prośba o modlitwę różańcową. Na zakończenie odniósł się do 7 października, kiedy to Polska zjednoczy się w modlitwie „Różaniec do Granic”.

Po krótkiej przerwie p. dr Janina Błażej przybliżyła nam ideę nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, o które Pan Jezus prosił s. Łucję w maju 1930 r. Ten akt wynagrodzenia i przeproszenia za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa uczynione przeciwko NMP ma poruszyć Jezusa do okazania tym grzesznikom miłosierdzia. Ci, którzy choć raz odprawią to nabożeństwo otrzymali obietnicę, że Maryja będzie im towarzyszyć w godzinę śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.

Czytaj więcej: Dzień skupienia Centrów lokalnych SSW Jasła i Rzeszowa w Polanie 30.09.2017 pod hasłem „Święty...

Spotkanie Rady SSWiSW Prowincji Krakowskiej

16 września 2017 r. w Krakowie-Dębnikach odbyło się spotkanie nowo wybranej Rady prowincjalnej współpracowników salezjańskich. W obradach uczestniczyło 17 osób. Spotkanie przebiegało wg ustalonego planu:

10.00 modlitwa i rozpoczęcie obrad

1. kalendarium

2. tematyka formacyjna

3. program pracy na rok 2017/2018

12.00 Msza św.

13.00 posiłek

14.00 wnioski i podsumowanie obrad

Pierwszym zadaniem było opracowanie kalendarium spotkań na najbliższy rok działalności. Potem zastanawiano się jak poprowadzić w Centrach lokalnych program formacyjny. Zwrócono także uwagę na kwestię misji i postanowiono, że temat ten będzie obecny na spotkaniach w poszczególnych wspólnotach. Po analizie pomysłów i propozycji, Rada nakreśliła zarys programu pracy. Po owocnych obradach, uczestnicząc  we Mszy św. członkowie Rady prosili o błogosławieństwo i potrzebne łaski. Koordynator Rady prowincjalnej, p. Jan Ryk w imieniu całej wspólnoty podziękował dotychczasowemu delegatowi prowincjalnemu ks. Adamowi Paszkowi za jego obecność, za towarzyszenie nam w naszych przedsięwzięciach, za gotowość do pomocy i rady, za poświęcony nam czas, za oddanie dla współpracowników salezjańskich. Jednocześnie powitał nowo mianowanego delegata ks. Marcina Kaznowskiego, wikariusza ks. Inspektora.

Zebranie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłanów.