SSW na świecie

Region Europa Środkowa i Wschodnia współtworzą:  Czechy, Bułgaria, Chorwacja, Bośnia, Hercegowina,  Słowenia , Węgry,  Słowacja, Azerbejdżan, Rosja, Białoruś, Ukraina i Polska  z czterema Prowincjami ( warszawską, pilską, krakowską i wrocławską).

 

Radcą światowym z Europy Centralnej i Wschodniej został wybrany w roku 2014  Stanislav Veselský ze Słowacji, który zastąpił panią Helenę Jankowską z Polski. Głównym jego zadaniem jest budowanie komunii i posługa na rzecz skuteczniejszej współodpowiedzialności apostolskiej pomiędzy poszczególnymi Radami Prowincjalnymi i Radą Światową.
W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił, iż będzie czynić wszystko, aby osiągać większą żywotność Stowarzyszenia w każdej Prowincji Regionu. Zadeklarował tez  otwartość na wszelkie rzeczywistości kościelne i społeczne, wśród których Salezjanie Współpracownicy  żyją i działają.

 

 

 

 

Noemi Bertola, światowa koordynator SSW 

 

 

 

 

 

 

 

Giuseppe Casti, delegat światowy SDB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Członkowie naszej Rady Prowincjalnej z koordynatorem regionu