Sprawozdanie Delegata

 

Sprawozdanie Delegata Prowincji Krakowskiej

 

Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic Prowincji św. Jacka w Krakowie

 

2012-2014

 

Poniższe sprawozdanie obejmuje okres pracy dwóch Delegatów SSW: ks. Krzysztofa Rodzinki i ks. Adama Paszka. Datą rozpoczynającą sprawozdanie jest dzień wyborów nowej Rady Prowincji, która ukonstytuowała się 25 czerwca 2011 roku podczas dorocznego spotkania formacyjnego w Szczyrku. Ówczesny Delegat Ks. Krzysztof Rodzinka, jako jedyny pozostający w Radzie podziękował dotychczasowemu Koordynatorowi i Radcom za lata pracy i zaangażowania w słowach: "Poniekąd demokracja jest także proroczym systemem, który wychowuje nas do prawdy o przemijaniu i pielgrzymce do Nieba. Jesteśmy ziemianami na mgnienie oka aby w nagrodę otrzymać wieczność".

 

Delegat uczestniczył w kolejnych posiedzeniach nowej Rady SSW: pierwszym, które odbyło się w Oświęcimiu Zasole w dniu 31 lipca 2011 roku, kolejnym 8 października 2011 roku i ostatnim w roku 2011, które odbyło się 10 grudnia w Krakowie Inspektoracie. Należy podkreślić troskę ks. Krzysztofa Rodzinki o systematyczne przekazywanie informacji poprzez Biuletyn SSW. Wśród przekazywanych informacji systematycznie opisywał historię poszczególnych Centrów Lokalnych Prowincji Krakowskiej SSW. Okres wakacji to tradycyjne już spotkanie w Siedliskach podczas którego nie zabrakło ks. Krzysztofa, który wraz z ks. Inspektorem D. Bartochą reprezentowali salezjanów na dorocznej uroczystości ku czci bł. ks. Józefa Kowalskiego. Ważnym momentem animacji w którym uczestniczył Delegat był tradycyjny opłatek, który odbył się 28 stycznia 2012 roku w Skawie. Podczas spotkania ks. Krzysztof w oparciu o dokumenty Soboru Watykańskiego II i Adhortację Christifideles Laici wygłosił konferencję pt. "Rozważyć i zweryfikować znajomość historii Soboru Watykańskiego II i przedyskutować konkretne postawy wynikające z dokumentu Christifideles Laici (Chrześcijanie świeccy). Jaki jest mój Kościół dziś?". Kolejną konferencję ksiądz Delegat wygłosił podczas wielkopostnego dnia skupienia SSW w Czernej, które odbyło się 24 marca. Podczas dorocznego spotkania formacyjnego w Szczyrku, które odbyło się od 8 do 10 czerwca 2012 roku ks. Krzysztof prowadził Krąg biblijny. W ostatnim dniu skupienia w obecności ks. Inspektora Dariusza Bartochy nastąpiło przekazanie posługi Delegata SSW Prowincji Krakowskiej. Księdza Krzysztofa Rodzinkę, któremu dziękuję za wieloletnią owocną pracę i zaangażowanie, zastąpił ks. Adam Paszek.

 

Po przerwie wakacyjnej nowy Delegat uczestniczył w posiedzeniu Rady Prowincji, która odbyła się w Krakowie w dniu 15 września 2013. ks. Delegat został również wyznaczony wraz z p. Zofią Nieć, jako reprezentanci prowincji na Światowy Kongres SSW, który odbył się w Rzymie w dniach od 8 do 11 listopada 2013 roku. Kolejne zaangażowania Delegata to obecności na: Radzie Prowincji w Krakowie w dniu 15 grudnia 2013, spotkaniu opłatkowym 5 stycznia 2013 roku w Centrum Lokalnym w Jaśle i 26 stycznia 2013 roku w Krakowie - Dębnikach oraz wielkopostnym dniu skupienia w Tyńcu w dniu 9 marca 2013 roku. Smutnym momentem było uczestnictwo w pogrzebie wieloletniego Delegata SSW, ks. Michała Szafarskiego, który odszedł do Pana w dniu 22 lutego 2013 roku. W dniu 27 kwietnia odbyło się w Częstochowie pierwsze ogólnopolskie spotkanie Konsulty Rodziny Salezjańskiej, na którym prowincję reprezentowali: p. Katarzyna Woźniak i ks. delegat A. Paszek. Tradycyjnie ks. Delegat uczestniczył w dorocznym spotkaniu formacyjnym w Szczyrku, które odbyło się w dniach od 31 maja do 2 czerwca 2013 roku. Wraz innymi członkami SSW ks. Adam reprezentował Prowincję na Kongresie SSW we Wrocławiu. Było to wydarzenie szczególne, gdyż przy Relikwiach św. Jana Bosko, które peregrynują po naszej Ojczyźnie od maja br.

 

Drugim bardzo smutnym tegorocznym wydarzeniem była śmierć w dniu 12 lipca 2013 roku ks. Mariana Dziubińskiego, byłego Inspektora oraz wieloletniego delegata ds. Rodziny Salezjańskiej Inspektorii Krakowskiej. Pogrzeb zgromadził rzesze osób, które od Księdza Mariana otrzymały wiele dobra.

 

Salezjanie Współpracownicy Prowincji spotkali się również 17 sierpnia 2013 roku, przy Relikwiach św. Jana Bosko w Oświęcimiu.

 

Po przerwie wakacyjnej posługę Delegata rozpoczęło posiedzenie Rady Prowincji w Krakowie w dniu 7 września 2013 r. oraz opracowanie w oparciu o Wiązankę Księdza Generała "Drogi formacyjnej SSW na rok 2013/2014". W tym samym miesiącu (13-15 września) wraz z p. Różą Grzywacz z CL w Oświęcimiu, ks. Delegat wziął udział w Konsulcie Regionalnej SSW na Węgrzech w Pèliföldszentkereszt. Kolejnym momentem animacji był Dzień Rodziny Salezjańskiej w Częstochowie w dniu 26 października. W tym dniu w sposób szczególny poprzez konferencje i odsłonięcie pamiątkowej tablicy uczczono Sługę Bożego Kard. Augusta Hlonda, salezjanina, Prymasa Polski.

 

Obok nadzwyczajnych wydarzeń Delegat starał się być obecnym w każdym Centrum Lokalnym SSW Prowincji Krakowskiej, co zasadniczo się udało (18 października - Łosiówka, 19 października - Oświęcim Szkoła, 18 grudnia - Kielce, 16 listopada - Jasło,). Natomiast 7 grudnia ks. Delegat uczestniczył w posiedzeniu Rady Prowincji w Krakowie. Styczeń to czas spotkań opłatkowych. Nie zabrakło i tutaj obecności Delegata, który był obecny 4 stycznia w Jaśle, 6 stycznia w Krakowie (Łosiówka), 8 stycznia w Krakowie (Inspektorat) oraz 25 stycznia w Lublinie na spotkaniu opłatkowym dla całej Prowincji Krakowskiej SSW. Nawet siarczysty mróz i opady śniegu nie powstrzymały gorących serc współpracowników z Rzeszowa, Krakowa, Skawy, Jasła (i okolic) przed podróżą do Lublina na Kalinowszczyznę. Wspólnoty z Kielc, Oświęcimia i Szczyrku przysłały pozdrowienia i zapewnienia o duchowej łączności z wszystkimi uczestnikami wydarzenia. W uroczystość św. Jana Bosko, ks. Delegat spotkał się z SSW z CL w Oświęcimiu Zasole.

 

Ważnymi momentami formacyjnymi było uczestnictwo wraz z p. Barbarą Pach i ks. G. Stawowym w XXXII Dniach Duchowości Salezjańskiej w Rzymie, a następnie 15 lutego w Konsulcie Rodziny Salezjańskiej Inspektorii Krakowskiej w Oświęcimiu. Podczas Konsulty podjęto inicjatywę organizacji tzw. Imienin Księdza Bosko, czyli spotkania Rodziny Salezjańskiej Inspektorii Krakowskiej, które odbędzie się 21 czerwca br. w Krakowie.

 

Podczas dorocznego wielkopostnego dnia skupienia (22 marca), które tym razem odbyło się w Szczepanowie, ks. Delegat wygłosił konferencję na temat: "Ksiądz Bosko a wychowanie w rodzinie".

 

Ostatnie dwa miesiące to spotkanie z Salezjankami i Salezjanami Współpracownikami z Centrum Lokalnego w Przemyślu i Jaśle (w tym ostatnim uczestniczył w wyborach nowej Rady SSW) oraz współpraca w przygotowaniu Kongresu SSW Prowincji Krakowskiej, który odbędzie się w Krakowie 20-22 czerwca br. oraz Imienin Księdza Bosko w dniu 21 czerwca br.

 

Do zaangażowań Delegata należy czuwanie nad aktualizacją strony Stowarzyszenia (wspolpracownicy.sdb.org.pl) oraz troska o dostarczanie do Centrów Lokalnych materiałów formacyjnych. Dostarczono m.in. Kartę jedności Rodziny Salezjańskiej, Kartę tożsamości salezjańskiej, czy odnowiony Program Życia Apostolskiego.

 

Dodatkowym zaangażowaniem Delegata jest troska o Centrum Lokalne SSW Dębniki - Inspektorat.

 

W tym krótkim z natury rzeczy sprawozdaniu pragnę podziękować wszystkim salezjankom i salezjanom współpracownikom na czele z Koordynatorem p. Romanem Machowskim, całą Radą Prowincji, koordynatorami radcami lokalnymi, p. Katarzynie Woźniak za pomoc w tłumaczeniu tekstów, p. Zofii Nieć, za czuwanie nad finansami Stowarzyszenia, p. Tadeuszowi Bednarczykowi za skrupulatne pełnienie funkcji sekretarza, p. Janinie Błażej, za kompetencje i myśli formacyjne. Swoje podziękowanie kieruję również do ks. prałata Emila Midury, ks. proboszcza Zbigniewa Irzyka oraz sióstr michalitek z Jasła. Na koniec pragnę podziękować mojemu poprzednikowi w posłudze Delegata ks. Krzysztofowi Rodzince, który wkładając wiele serca i zaangażowania w pracę na rzecz Stowarzyszenia przyczynił się do dynamicznego jego rozwoju i pogłębienia tożsamości salezjańskiej.

 

   Ks. Adam Paszek SDB                

 

Delegat Prowincji Krakowskiej SSW

 

Kraków, 12 czerwca 2014 r.