Sprawozdania z działalności za rok 2014

1. Centrum Lokalne w Oświęcimiu (Szkoła)

    Stowarzyszenie Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic przy Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu liczy dwudziestu pięciu członków. Naszym opiekunem duchowym i inicjatorem działalności jest Dyrektor Zakładu Salezjańskiego ksiądz magister Bogdan Nowak.  W skład zarządu wchodzą: Maria Wilczak-koordynator lokalny, Marta Korczyk-sekretarz, Mariusz Gworek - skarbnik.  Naszą grupę stanowią mężczyźni i kobiety, ludzie różnego wieku i zawodów. Około połowę stanowią nauczyciele pracujący w tutejszym Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego. W naszej działalności pragniemy czerpać z charyzmatu i duchowości św. Jana Bosko, aby kroczyć drogą świętości zgodnie z naszym powołaniem.

Aby dobrze wykonywać swoje zadania uczestniczymy w cyklicznych spotkaniach modlitewno-formacyjnych: słuchamy konferencji głoszonych przez ks. dyr. Bogdana Nowaka, rozmawiamy o wierze wokół zaproponowanych tematów, bierzemy udział w dniach skupienia organizowanych przez Zakład Salezjański i SSW Prowincji Krakowskiej.

Aktywnie włączamy się w przygotowania do obchodów 200-lecia urodzin księdza Jana Bosko, we wrześniu ubiegłego roku uczestniczyliśmy w spotkaniu z przełożonym generalnym zgromadzenia salezjańskiego na świecie, który gościł w naszym zakładzie oświęcimskim. Bliskość młodzieży sprawia, że staramy się aktywnie z nią współpracować, zwracając uwagę na to, aby docierać do tej najbardziej potrzebującej. Niektórzy z nas: współtworzyli i pracują  z młodymi ludźmi w Oratorium św. Jana Bosko, które istnieje przy zakładzie, inni redagują gazetkę „Casa Madre”, prowadzą koło filmowe, pracują jako wolontariusze, np. w hospicjum, wspólnie z rodzicami i uczniami organizują coroczne salezjańskie pikniki rodzinne, uczestniczą w Marszach dla Życia i Rodziny.

Organizujemy również akcje pomocy innym, np.: zbiórkę pieniędzy, żywności i środków czystościowych dla Ukrainy, akcja pomocy dzieciom z domu małego dziecka w Krakowie, kiermasz świąteczny, z którego dochód przeznaczyliśmy dla uczniów i rodzin najbardziej potrzebujących.

To tylko niektóre przykłady naszej działalności. Staramy się być obecnymi i aktywnie uczestniczyć we wszystkich uroczystościach i działaniach szkoły i parafii, które są organizowane na chwałę Boga i służą człowiekowi.

Maria Wilczak

 2. Centrum Lokalne Kraków - Dębniki

Stowarzyszenie Salezjanek i Salezjanów Współpracowników wKrakowie- Dębnikach liczy 8 członków, a opiekunem duchowym grupy jest ks. Delegat Adam Paszek. Pośród nas pojawiają się też nowe osoby, które już kiedyś zachwycili się duchowością św. Jana Bosko, bądź tacy którzy pragną ją poznawać razem z nami. Spotykamy się średnio raz w miesiącu, w 2-gą środę.

Zarząd Centrum Lokalnego Kraków- Dębniki stanowią:

Koordynator lokalny: Barbara Pach

Sekretarz: Stanisław Bieda

Skarbnik: Jolanta Makowska

                Od 2011 roku w Krakowie- Dębnikach funkcjonowały 2 wspólnoty – nowopowstała grupa młodych kandydatów do Stowarzyszenia i grupa z wieloletnią tradycją, działająca od 1972 roku. W 2014 pojęliśmy decyzję o połączeniu spotkań obu grup, co okazało się bardzo dobrym pomysłem, bo od tej pory możemy się wzajemnie ubogacać łącząc wiedzę, doświadczenie i mnogość przeżyć starszych z młodzieńczą świeżością i energią. Na spotkaniach znajdujemy czas na dyskusję na interesujące nas tematy, modlitwę w różnej formie, Eucharystię z modlitwami do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, Lectio Divina oraz sprawy organizacyjne.

                Naszą grupę stanowią ludzie w różnym wieku: studenci, osoby, które już założyły rodzinę, starsi. Funkcjonujemy w różnych środowiskach, a każdy z nas zaangażowany jest w jakieś inne dzieło charytatywne, społeczne, czy wychowawcze. Są to m.in. warsztaty naukowe dla młodzieży z ubogich gmin, wydarzenia rekreacyjne (organizacje zawodów sportowych dla lektorów), opieka nad osobami chorymi i starszymi, posługa w kościele,  projekty charytatywne (Szlachetna Paczka), misje salezjańskie. Jednocześnie staramy się wprowadzać wartości płynące z działalności św. Jana Bosko w swoich środowiskach, w rodzinach, w miejscach pracy. Pod przewodnictwem ks. Adama Paszka prowadzimy profil Salezjanów Współpracowników na portalu społecznościowym Facebook.

Nasza grupa w obecnej formie dopiero się kształtuje i ciągle gromadzimy pomysły na inicjatywy, które moglibyśmy realizować wspólnie. Czynnie włączamy się w życie Stowarzyszenia biorąc udział w spotkaniach na szczeblu inspektorialnym i międzynarodowym. Cieszymy się, że podczas Dni Skupienia w Szczyrku A.D. 2015, 2 osoby z naszej wspólnoty zdecydowały się złożyć przyrzeczenia i decyzją Rady Prowincjalnej zostały włączone do Stowarzyszenia.

 

Barbara Pach