Aktualności

Spotkanie w Siedliskach

Spotkanie w Siedliskach k. Rzeszowa

Tradycyjnie w pierwszą niedzielę lipca salezjanie współpracownicy z Jasła, Rzeszowa,

Krakowa i Przemyśla spotkali się w Siedliskach k. Rzeszowa, aby uczcić bł. Józefa

Kowalskiego, salezjanina pochodzącego z tej miejscowości, który w bestialski sposób został

zamordowany przez hitlerowców w 1942 r. Uroczystej Mszy św. przewodniczył i homilię

wygłosił ks. inspektor Dariusz Bartocha. Ksiądz proboszcz i parafianie kultywują pamięć

Błogosławionego poprzez utworzoną izbę pamięci i coroczną uroczystość na jego cześć.

Świętowanie zakończyliśmy agapą. Dziękujemy ks. Krzysztofowi Kochanowiczowi i jego

parafianom za gościnne przyjęcie.