Aktualności

Dzień skupienia – chwila „dobrej ciszy”

Kwartalny dzień skupienia dla Rodziny Salezjańskiej z Oświęcimia był okazją do refleksji nad wartością ciszy, modlitwy i wspólnie spędzonego czasu. Zapracowani i zabiegani zapominamy często o istocie naszego życia, gubimy sens różnych działań, a przede wszystkim tracimy z oczu drugiego człowieka, a nawet samych siebie. Warto docenić takie właśnie momenty zawieszenia, zatrzymania się jak choćby wypicie kawy w gronie osób życzliwych i otwartych, które jednym „dzień dobry” nie tylko witają się, czyniąc za dość dobrym obyczajom, ale także szczerze życzą spotkanej osobie, aby cały dzień był dla niej błogosławiony.

Goszczący w zakładzie salezjańskim ksiądz Adam Paszek wygłosił do zgromadzonych konferencję, skupiając się na problemie poszukiwania „dobrej ciszy” w świecie, w którym wszystko jest na jedno kliknięcie. Warto czasem uciec od zgiełku codzienności, by odpowiedzieć sobie na kluczowe pytania: czy kocham życie, czy kocham siebie? Tylko ktoś, kto potrafi docenić życie i być sprawiedliwym wobec siebie, może dać innym miłość. To postawa szczególnie ważna w Roku Łaski od Pana, czyli w Roku Miłosierdzia, gdy Chrystus wychodzi naprzeciw każdego z nas, jak w ewangelicznej opowieści o Zacheuszu, który wspiął się na drzewo, by zobaczyć Jezusa. Zbawiciel przywołał go i zapowiedział swoją wizytę w jego domu. Dom grzesznika stał się domem Pana. Podobnie jest z nami

- tak jak Zacheusz czujemy się często niegodni spotkania z Jezusem, brudni i grzeszni. On jednak nie wymaga od nas, abyśmy nie mieli wad, abyśmy nie upadali. Żąda tylko jednego – miłości. Ks. Adam Paszek przypomniał wszystkim, że być salezjaninem czy salezjaninem-współpracownikiem oznacza płonąć z miłości do Chrystusa, w modlitwie, która jest często samotną walką z Bogiem, szukać siły do pokonywania słabości. Nie wystarczy mówić o Bogu, pięknie o Nim opowiadać – wielu to potrafi. Nam trzeba jednak przede wszystkim realizować słowa Chrystusa: Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą. Doskonałość chrześcijańska realizuje się w zdolności do miłości i miłosierdzia. Antonina Krzysztoń w jednym z wywiadów ujęła tę kwestię, parafrazując słowa ks. Jana Twardowskiego: Spieszmy się kochać, spieszmy się przebaczać... Bóg przebacza tym, którzy przebaczają.

                 Dzień skupienia to czas „spojrzenia w lustro”, przyjęcia prawdy o sobie z pokorą celnika, który nie śmie wznieść oczu ku niebu w przeciwieństwie do pysznego faryzeusza, który w modlitwie uwielbia siebie, a nie Boga. Ten pierwszy wyszedł ze świątyni usprawiedliwiony. Bądźmy więc gotowi przemieniać nasze serca z kamienia w serca z ciał, nie traćmy nadziei, bo Chrystus codziennie wyrusza na poszukiwanie zaginionych owiec, na spotkanie z Zacheuszem. Może dziś dostrzeże kogoś z nas?

                Okazją do przeżycia chwili „dobrej ciszy” była adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Zakładu Salezjańskiego. Każdy z uczestników w osobistej modlitwie mógł przedstawić Panu swoje myśli i sprawy. Państwo Małgorzata i Piotr Mireccy zadbali o piękną oprawę muzyczną podczas adoracji i wspólnie odmawianego różańca. Uwieńczeniem dnia skupienia była msza św. w sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Niech to sobotnie przedpołudnie – chwila „dobrej ciszy” – zaowocuje w codziennym życiu uczestników dnia skupienia w postawie zrozumienia, miłości i przebaczenia wobec siebie i bliźnich.

 

                Katarzyna Stężowska