Aktualności

Dni Duchowości Salezjańskiej w Szczyrku

SWS - symbolSTOWARZYSZENIE SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW I SALEZJANEK WSPÓŁPRACOWNIC PROWINCJI KRAKOWSKIEJ

 

 

 

DNI DUCHOWOŚCI SALEZJAŃSKIEJ W SZCZYRKU

POD HASŁEM

„Objęci miłosiernym spojrzeniem Maryi

kontemplujemy oblicze Miłosiernego Jezusa”

27-29 maja A.D. 2016

 

Program Dni Skupienia

PIĄTEK 27 maja

13.00-16.00 *przyjazd uczestników Dni Skupienia

* zakwaterowanie, przydział pokoi, sekretariat

17.00 *Msza św.  Koncelebrowana – homilia ks. prałat Emil Midura - Gogołów

17.30 *Nabożeństwo Majowe (Sanktuarium)

18.15 *kolacja

*powitanie uczestników spotkania oraz gości –ks. Adam Paszek sdb - Kraków

19.00 *prezentacja multimedialna „Od reguł ks. Bosko do Regulaminu i Statutu salezjanina współpracownika i salezjanki współpracownicy”  p. dr Janina Błażej – Rzeszów

            *kronika wydarzeń i spotkań SSW Prowincji Krakowskiej – ks. Adam Paszek sdb -  Kraków

            *15 minut dla Rady Prowincjalnej SSW

21.00 *Apel Maryjny (Grota)  

         *Wieczór Piosenki Religijnej w Grocie Matki Bożej – ks. Emil Midura – Gogołów, s. Karina Pawłowska – Jasło,

*Słówko wieczorne- ks. Kustosz Stanisław Oskwarek sdb - Szczyrk

 

SOBOTA 28 maja

7.00 *modlitwy poranne, Godzinki do NMP - kaplica – ks. Zbigniew Irzyk - Jasło

8.00 *śniadanie

8.45 * konferencja „ Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”- ks. Stanisław Konior sdb - Rzeszów

9.30 *Msza św. koncelebrowana- Sanktuarium- przewodniczy i homilia ks. Adam Paszek sdb -  Kraków

10.30-11.00 *przerwa – kawa, herbata

11.00* konferencja „Bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka, nie można zrozumieć dziejów Polski” – ks. prałat Emil Midura - Gogołów

            *Rok Jubileuszowy - 1050-ta Rocznica Chrztu Polski –  ks. Michał Moskwa - Zaborów

12.00 *Anioł Pański – ks. Michał Moskwa - Zaborów

12.15 *„W świetle przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. W oczekiwaniu na wizytę Ojca Świętego Franciszka” – wystąpienie s. Karina Pawłowska - Jasło

13.00 *obiad

13.45-15.00 *rekreacja, spacer

15.00 *Koronka do Miłosierdzia Bożego – ks. Krzysztof Rodzinka sdb- Skawa

15.15-17.00 *konferencja „Objęci miłosiernym spojrzeniem Maryi kontemplujemy oblicze Miłosiernego Jezusa” – wystąpienia: ks.Krzysztof Rodzinka sdb - Skawa, ks. Jan Dubas sdb -  Oświęcim, ks. inspektor Dariusz Bartocha sdb - Kraków

17.00-17.15 *15 minut dla Rady Prowincjalnej SSW

17.30 * Nabożeństwo Majowe

18.00 *wystąpienia zaproszonych Gości oraz wspólne rozmowy

21.00 *Apel Maryjny ks. inspektor Dariusz Bartocha sdb

  *Słówko wieczorne – ks. inspektor Dariusz Bartocha sdb

19.00 – 22.00 *pogodny wieczór

*grillowanie, biesiada – oprawa muzyczna s. Karina Pawłowska oraz występ zespołu góralskiego Beskidu Żywieckiego „Klimczok”

 

NIEDZIELA 29 maja

7.00 *modlitwy poranne, jutrznia – kaplica - ks. Zbigniew Irzyk – Jasło

8.00 *śniadanie

8.45 *konferencja – wystąpienie ks. Jan Dubas sdb - Oświęcim

10.00 * konferencja – wystąpienie ks. dr Przemysław Sawa – Bielsko-Biała

11.00-11.30 *przerwa – kawa, herbata

11.30 *Msza Święta koncelebrowana – sanktuarium, przewodniczy ks. inspektor Dariusz Bartocha sdb, homilia ks. Inspektor

       *przyjęcie aspirantów do SSW

13.00 *obiad

14.00 *podsumowanie  Dni Duchowości Salezjańskiej, zakończenie – ks. Adam Paszek sdb

            *błogosławieństwo Matki Bożej Wspomożenia Wiernych

            *rozjazd

 

*Oprawa muzyczna i śpiew – s. Karina Pawłowska - Jasło

*Echo słowa – ks. Michał Moskwa - Zaborów

 

W Nadzwyczajnym Jubileuszowym Roku Miłosierdzia życzymy bogatych przeżyć duchowych.