Aktualności

Słowo Koordynatora Prowincji SSW na rozpoczęcie Kapituły Inspektorialnej Salezjanów w Krakowie

Czcigodny Księże Inspektorze, wszyscy Szanowni Uczestnicy, według tytułów i godności, zgromadzeni na Kapitule Inspektorialnej. W imieniu swoim i Współpracowników Prowincji Krakowskiej, wyrażam wdzięczność i radość z zaproszenia i możliwości udziału w tak uroczystym wydarzeniu.

 

Zebraliśmy się tutaj, aby umocnić naszą jedność i zastanowić się, jak dochować wierności Ewangelii i charyzmatowi Założyciela i być wrażliwymi na znaki czasu i miejsca. Jesteśmy mobilizowani do tego zwłaszcza faktem Roku Miłosierdzia, oraz już bardzo bliskich Światowych Dni Młodzieży. Bardziej lub mniej świadomie, bardziej aktywnie czy biernie, uczestniczymy w dokonujących się w naszej Ojczyźnie przemianach. Codzienne wiadomości niosą ze sobą dużą dawkę emocji, oraz wydarzeń, które nie pozostają bez wpływu na nasze spojrzenie i ocenę zadania, dla którego jesteśmy tu obecni. To są konkretne znaki naszych czasów. Świadomi, że charyzmatem naszego Założyciela było oddanie się bez reszty sprawie wychowania opuszczonej i zaniedbanej młodzieży, poświęcenie życia, aby wszechstronnie wychować młodych na „uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan” i co istotne: czynić to w radości, z wielką pomysłowością i pomimo wszelkich przeciwności, nie możemy nie zauważyć ogromnie zmniejszającej się liczby młodych ludzi w naszych środowiskach a także wciągania jej przez różnorakie nowości współczesnego przemysłu konsumpcyjnego. Niewątpliwie obok działania wielu wrogich sił, wierzymy w Bożą Opatrzność i w siłę naszego salezjańskiego powołania, aby „być znakami i nosicielami miłości Bożej do młodzieży”, najdroższej cząstki Kościoła.

 

Nie możemy więc dziś nie spojrzeć na to, jak my – współpracownicy przeżywamy swoją wiarę?W czym przejawia się nasza troska o młodzież?  W jaki sposób wskazujemy jej autentyczne wartości? Czy cieszymy się zaufaniem młodzieży? A może w ogóle nie mamy z młodzieżą kontaktu? Mamy pomagać jej w dokonywaniu mądrych wyborów życiowych, ale czy rzeczywiście sami takimi się kierujemy? Jak realizujemy, zwłaszcza w naszych rodzinnych domach, ewangeliczny ideał miłości Boga i bliźniego jako małżonkowie czy inni członkowie rodziny? Z jakim zapałem włączamy się w zespoły liturgiczne, Żywy Różaniec, działalność Rodziny Rodzin? Czy osobistym przykładem uczymy młodzież prawdziwych wartości, takich jak: prawda, wolność, sprawiedliwość, poczucie wspólnego dobra i służby? Czy młodzież patrząc na nasze życie sakramentalne odnajduje w Chrystusie sens życia?

 

Rok miłosierdzia jest dla nas przebudzeniem do podjęcia bezinteresownej służby bliźnim, zwłaszcza ludziom młodym. Każdy, na miarę swojej możliwości i zajmowanego stanowiska, piastowanej godności, zapytajmy nasze sumienia o naszą aktywność na polu życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i politycznego. Czy tworzymy obraz życia zgodnego z Ewangelią? Spójrzmy na naszą animację grup i ruchów młodzieżowych i rodzinnych, na współpracę z ośrodkami wychowawczymi i szkolnymi, na podejmowanie działań chroniących młode pokolenie przed alkoholizmem, narkomanią, rozwiązłością seksualną. Kiedy i w jaki sposób nasza wspólnota uczestniczyła w organizowanych akcjach takich, tak: dni młodości, zimowiska, kolonie, obozy, wczaso-rekolekcje, pielgrzymki, walka z aborcją i eutanazją, służba na rzecz ubogich i działalność charytatywna, pomoc narodom cierpiącym głód i niedostatek, ofiarom wojen i kataklizmów, praca misyjna i współdziałanie w dialogu ekumenicznym?

Niech te kilka myśli i sugestii uczyni  Kapitułę rzeczywiście owocną i obfitą w dary Ducha Świętego.

                                                                                                                       Z wyrazami szacunku

Roman Machowski

Koordynator Rady Prowincjalnej SSW