Aktualności

RELACJA ZE SPOTKANIA KONSULTY SALEZJANÓW WSPÓŁPRACOWNIKÓW W PRADZE 23.-25.10.2015

W dniach 23-25 października w Pradze odbyło się spotkanie koordynatorów, przedstawicieli rad lokalnych oraz delegatów SDB i delegatek FMA Prowincji należących do Regionu Europa Centralna i Wschodnia. W spotkaniu uczestniczyło 23 osoby - w tym ks. Zenon Klawikowski – delegat Regionu, s. Małgorzata Ogrodnik – delegatka Regionu, ks. Marcin Nowicki, ks. Henryk Bonkowski, ks. Petar Belina  i s. Teresa Nowak z PLJ. Brakowało tylko przedstawicieli SSW Prowincji krakowskiej.

Spotkanie zwołał i prowadził koordynator Regionu Stanislav Veselsky.

W czasie obrad rozważono następujące zagadnienia:

1. Jaki sposób komunikacji w Regionie będzie najbardziej efektywny?

2. Jaka powinna być formacja początkowa i permanentna w celu wychowania dobrego Salezjanina Współpracownika?

3. Jakim wyzwaniem jest wysoka średnia wieku Salezjanów Współpracowników w Prowincjach i jak postępować z tzw. „martwymi duszami” nieuczestniczącymi w życiu centrów lokalnych?

4. Współpraca Salezjanów Współpracowników z innymi Grupami Rodziny Salezjańskiej.

5. Doświadczenie funkcjonowania Stowarzyszenia na poziomie cywilnym jako organizacji pozarządowej.

Powyższe tematy były realizowanie w formie dzielenia się doświadczeniem w poszczególnych prowincjach. Te treści były wzajemnym ubogaceniem się, a jednocześnie poszukiwaniem nowych rozwiązań. Należy podkreślić otwarcie uczestników i dobrą komunikację mimo wielości językowej, która stwarza pewne trudności w dialogu. Uczestnicy wykazali się dużą cierpliwością i prawdziwie braterską troską nawzajem o siebie. Dzięki tłumaczom każdy miał możliwość swobodnej wypowiedzi i zrozumienia przekazywanych treści. Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczyła przedstawicielka rady nowopowstałej Prowincji SW obrządku greko-katolickiego na Ukrainie.

Oprócz godzin pracy, był czas na wspólną modlitwę – Eucharystię, brewiarz i różaniec. Nie zabrakło wieczoru ze spacerem po Pradze, oraz radosnej rekreacji w rodzinnej, salezjańskiej atmosferze. Spotkanie odbywało się w hotelu – internacie, który działa pod patronatem archidiecezji praskiej, a  prowadzony jest przez s. Franciszkanki. Dzięki temu oprócz noclegu, na miejscu była możliwość korzystania z kaplicy i sali konferencyjnej.

Osobiście dostrzegam coraz większe otwarcie koordynatorów i odwagę w mówieniu tego czym realnie żyje się w Prowincjach. Jest wiele dobra, które się dokonuje w centrach lokalnych, mimo realnego starzenia się wspólnot SW. Największą obawą napawa brak powołań do Stowarzyszenia. Wyzwaniem jest potrzeba dobrze przemyślanej i realizowanej formacji – tak początkowej jak i permanentnej. Delegaci SDB byli zgodni w tym, że brakuje dobrego kierownictwa duchowego ze strony Salezjanów, tak bardzo potrzebnego w formacji Salezjanów Współpracowników. Przyznali, że istnieje jeszcze niezrozumienie powołania Salezjanów Współpracowników (bardziej ich traktują jako „Pomocników”, problem zmiany mentalności). Podkreślono większą troskę o formację SW we wspólnotach działających przy domach CMW. W Regionie Salezjanie Współpracownicy współpracują zasadniczo z SDB i CMW. Lepsza jest ta współpraca wtedy, gdy wszyscy zaangażowani są w jednym dziele, wielość dzieł nie zawsze sprzyja dobrej koordynacji i współdziałaniu. Większość wspólnot naszych Prowincji nie jest zarejestrowana jako organizacje pozarządowe ze względu na trudne warunki jakie stawia prawodawstwo państwowe poszczególnych krajów. To utrudnia w jakimś stopniu poszukiwanie i korzystanie z pomocy finansowych na cele apostolskie.

Ograniczenie czasowe spotkania, które musiało zakończyć w się w niedzielę rano, nie pozwoliło na wypracowanie jakiś wskazań do podjęcia konkretnych działań, wspólnych dla Regionu. Mimo to, świadectwa i relacje pomogły koordynatorom skorzystać i na ile to możliwe powoli wprowadzać w życie w swoich realiach usłyszane idee.

Nie została wyznaczona data kolejnego spotkania na takim poziomie. Uczestnicy byli zaproszeni do korzystania z materiałów wysyłanych regularnie co miesiąc przez koordynatora Regionu do każdej Prowincji. 

Poza tym koordynatorzy zostali poproszeni o przygotowanie danych statystycznych i przesłanie ich do Stanislava Veselskiego, aby mógł je dalej wysłać do Rady Światowej na ręce Noemi Bertola.