Aktualności

Salezjański Dzień skupienia w STANIĄTKACH dla Współpracowników i Współpracownic Prowincji Krako

Opublikowano: wtorek, 06, październik 2015 19:30
Ks. Emil Midura

Matka Boża BolesnaW tym roku obchodzimy 200 rocznicę urodzin założycia Zgromadzenia Księży Salezjanów św. Jana Bosko. W związku z tym odbywa się wiele uroczystości , nabożeństw, wędrówka relikwii św. Jana Bosko. Chcemy Panu Bogu podziękować za to, że 200 lat temu urodził się człowiek szczególnie przez Pana Boga posłany by zająć się opuszczoną młodzieżą. On był ziarnem z którego wyrosło potężne drzewo, Zgromadzenia Księży Salezjanów , Sióstr Salezjanek jak również Świeckich Pomocników Salezjańskich. Jakże wiele dobra wykonuje się teraz na całym świecie poprzez Księży Salezjanów. Widać to także i na Misjach. KS Bosko mówił do młodzieży: „ Dla was żyję, dla was pracuje, dla was gotowy jestem oddać życie”. Do dziś czynią to duchowi jego synowie i Córki Salezjanie, oni swe życie poświęcają zwłaszcza dla młodzieży. Jakże wiele jest szkół salezjańskich. Chodzi o to, żeby dobrze wychowywać i dobrze uczyć. By to wszystko ustawić na fundamencie Ewangelii, Przykazań Bożych. By nauczyć kochać Boga i człowieka. 

      Współpracownicy Salezjańscy także w tym pomagają. Najpierw formują się duchowo, na dniach skupienia, na modlitwach , na pielgrzymowaniu.

      19.09.2015 rok odbył się taki Dzień skupienia w Staniątkach. W klasztorze Sióstr Benedyktynek . Wzięło w nim udział 63 Współpracowników Salezjańskich z Prowincji Krakowskiej. Reprezentowali przedstawiciele poszczególne Centra Lokalne: Kraków Dębniki, Kraków Łosiówka, Skawa, Szczyrk , Lublin, Rzeszów, Jasło – Gogołów.  W tym spotkaniu brali udział Księża: Ks. Adam Paszek – Opiekun Współpracowników, Ks. Jacek Ryłko z Krakowa, Ks. Stanisław Lasak z lublina, Ks. Władysław Sikora ze Skawy i Ks. Emil Midura z Gogołowa.

 

       Na początku spotkania Siostra Benedyktynka opowiedziała historię Sanktuarium Matki Bolesnej w Staniątkach, jak również historię obrazu koronowanego koronami papieskimi. Zwiedziliśmy również muzeum przylegające do kościoła. Kościół pięknie jest odrestaurowany, odmalowany. W murze kościoła jest wiele jeszcze pocisków z czasów  I Wojny Światowej. Obecnie odbywa się restauracja kościoła na zewnątrz. Następnie weszliśmy do kaplicy na piętrze gdzie wysłuchaliśmy konferencji Ks. Jacka Ryłko SDB „Patrz w Maryję i zobacz Jezusa.” Te słowa były także hasłem tegorocznej  Pielgrzymki Rzeszowskiej do Częstochowy, która rozpoczęła się 4 sierpnia. Ks. Jacek w sposób jasny przedstawił wizje i proroctwa św. Jana Bosko. Mówił zwłaszcza o dużym okręcie i małych okrętach, które chciały zniszczyć ten duży okręt. O kolumnach na których  była figura Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych a na drugiej Najświętszy Sakrament. To są właśnie znaki zwycięstwa Kościoła gdy będziemy Czcić Maryję a przez Nią zobaczymy Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Msza św.  jest zawsze centrum każdej Uroczystości. Uczestniczyliśmy w Niej w Sanktuarium. Przewodniczył Mszy św. i  wygłosił kazanie Ks. Adam Paszek SDB. Koncelebrowało 4 księży Ks. Kaznodzieja w dalszym ciągu kontynuował hasło dnia skupienia.

      Podkreślał ważność tej wizji dwóch kolumn z Matką Najświętszą i Najświętszym Sakramentem. Podczas  Mszy św. Zostało przyjętych do Współpracowników Salezjańskich 7 nowych członków. W tym z Jasła Anna Bęben i z Gogołowa Eugeniusz Moskwa – Strzyżów i Bogusława  Furtek z Brzeżanki. Dokonał przyjęcia Koordynator Roman Machowski a pobłogosławił nowych członków Ks.Opiekun Adam Paszek. Po Mszy św. był obiad. Po obiedzie jeszcze konferencja „Św. Janie Bosko uczy nas odczytywać znaki czasu oczami wiary. Głosił konferencje Ks. Prałat Midura. Mówił jak odczytywać obecnie znaki czasu .

Matka Boża zapowiada w Fatimie, że gdy się ludzie nie nawrócą przyjdzie druga wojna światowa. Mówił o objawieniach Matki Bożej, które są wezwaniem do nawrócenia, różańca i pokuty. A obecnie gdy w Europie ludzie odwracają się od Pana Boga także znakiem wzywającym do poprawy są kataklizmy w przyrodzie, huragany, powodzie, trzęsienia ziemi, a może i ta posusza w Polsce. Także jakimś znakiem jest uchodźctwo już 500 tysięcy ludzi z krajów Islamskich. Czy Islam nie chce zalać Europę? Trzeba wielkiej modlitwy. Trzeba chwycić za różaniec. W konferencji była wpleciona piosenka: „Gdy szukasz Boga”…    

      Następnie Ks. Stanisław Lasak z Lublina odprawił Adoracje i koronkę do Miłosierdzia Bożego. Pan Roman jako Koordynator wszystkich wspólnot podziękował wszystkim i pożegnał życząc by to spotkanie modlitewne owocowało czynami w życiu.

      Wracając ze Staniątek wstąpiliśmy jeszcze do Sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej. Jest tam stary i nowy Kościół. Nowy wybudowany w latach 1997 – 2008. W tym kościele znajduje się cudowna figura Dzieciątka Jezus. Odbywa się tam 8 dniowy odpust na Boże Narodzenie i co miesiąc 25 odbywają się nabożeństwa aby uczcić Dzieciątko Jezus i polecić Mu swoje prośby. Wiele łask ludzie otrzymują modląc sie w tym Sanktuarium. Kustoszem widać z powołania, bo zależy Mu na czci Pana Jezusa jest Ks. dr. Zenon Tomasiak. Modliliśmy się tam odmawiając litanie do Dzieciątka Jezus prosząc by Pan Jezus podniósł swoją rączkę i błogosławił nam, naszym rodzinom , Wspólnocie Salezjańskiej a także naszej Ojczyźnie.

       

                              Staniątki