Aktualności

Podziękowania od Koordynatora Rady Prowincjalnej SSW

Czcigodny Księże Inspektorze
Czcigodni Księża Delegaci 
Siostry Delegatki
Drodzy Koordynatorzy SSW
oraz wszyscy uczestnicy dni skupienia w Szczyrku

Wyrażam radość, zarazem wdzięczność wszystkim wspólnotom poszczególnych centrów lokalnych SSW: Warszawy, Krakowa, Kielc, Oświęcimia, Skawy, Rzeszowa, Jasła, Gogołowa i Szczyrku za liczne i aktywne uczestnictwo w dniach skupienia w Szczyrku. Składam serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania tego spotkania, jak również sprawnego jego przebiegu, biorąc czynny udział w przygotowaniu oraz w realizacji założonego programu. Dziękuję Księżom salezjanom gospodarzom tak pięknego i uroczego miejsca za serdeczne i gościnne przyjęcie u stóp szczyrkowskiej Pani. Dziękuję wszystkim Gościom za przyjęcie zaproszenia, a w sposób szczególny dziękuję delegacji rady prowincjalnej z Inspektorii Warszawskiej wraz z p. Koordynatorem i ks. delegatem Henrykiem Bonkowskim oraz s. Teresą Nowak z Kielc. 
Dziękuję wszystkim za wszelkie dobro, za wzajemną serdeczną życzliwość. Życzę wszystkim salezjanom i salezjankom współpracownicom realizacji swych postanowień i przedsięwzięć w duchu św. Jana Bosko, w jubileuszowym roku 200-setnych urodzin księdza Bosko. Niech dni skupienia w Szczyrku pod hasłem: "Święty Janie Bosko ucz nas odczytywać "znaki czasu" oczami wiary" - opromieniają radością, miłością i pogodą ducha wszystkie wspólnoty SSW pod nieustanną przewodnią opieką Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Z wyrazami szacunku

Roman Machowski
koordynator rady prowincjalnej SSW