Aktualności

Centrum Lokalne Oświęcim: Adwentowy Dzień Skupienia

Opublikowano: czwartek, 04, czerwiec 2015 20:12
Maria Wilczak

13 grudnia w Zakładzie Salezjańskim w Oświęcimiu odbył się dzień skupienia, w którym uczestniczyli współpracownicy salezjańscy z naszej placówki i z Zasola. Rozpoczęliśmy krótkim spotkaniem „przy kawie” w świetlicy.

Następnie, w kaplicy naszego zakładu, wysłuchaliśmy konferencji wygłoszonej przez Wikariusza Inspektora Krakowskiego ks. Adama Paszka. Tematem przewodnim wystąpienia była radość adwentowa. Radość wynika z głębokiej wiary w Boga i codziennego odnajdywania Chrystusa. Człowiek radosny to człowiek szczęśliwy, uśmiechnięty, umiejący dzielić się dobrem z innymi: pomocą materialną lub dawaniem swojego czasu drugiemu. Katolik nie może ciągle trwać na etapie smutku Wielkiego Postu, gdyż po Golgocie nastąpiła już radość Poranka Zmartwychwstania. Takim człowiekiem, zarażającym radością otoczenie, powinien być też salezjański współpracownik.

Potem adorowaliśmy Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie poprzez pieśni, wspólną i cichą osobistą modlitwę, przy pięknym akompaniamencie muzycznym. Była też możliwość skorzystania z sakramentu  pojednania i pokuty.

Najważniejsza część dnia skupienia odbyła się w Sanktuarium Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Tam mszy świętej przewodniczył i słowo Boże wygłosił ks. Adam Paszek. W kazaniu, nawiązując do refrenu psalmu: „Odnów nas Boże i daj nam zbawienie”, celebrans mówił, że, oczekując na narodzenie Chrystusa, powinniśmy przemieniać nasze życie i stawać się ludźmi pełnymi świętości, czyli radosnymi i szczęśliwymi. Nieśmy ogień Ewangelii poprzez świadectwo naszego życia, a zwłaszcza dostrzeganie tych, którzy potrzebują pomocy. Jak to ksiądz Adam wyraził poetycko: „Niech w naszych sercach płonie żar miłości. Bądźmy słupami ognia podsycającymi Miłość, którą przynosi Bóg”.

Adwentowemu dniu skupienia towarzyszyły: modlitwa, zaduma, przemyślenia i radość ze wspólnego spotkania. Na zakończenie zebraliśmy się przy wspólnym stole na obiedzie.

Trwajmy więc w radości adwentowej, w oczekiwaniu na narodzenie Dzieciątka Jezus!