Aktualności

Rada Prowincjalna SSW w Krakowie

Opublikowano: czwartek, 04, czerwiec 2015 20:08
Marta Korczyk

6 grudnia w Krakowie odbyła się rada prowincjalna Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników, w której uczestniczyli przedstawiciele wszystkich centrów lokalnych naszej prowincji. Obecny był również ksiądz delegat Adam Paszek oraz kapłani pełniący funkcję opiekunów w poszczególnych centrach lokalnych.

Pierwsza część obrad rozpoczęła się odczytaniem przez pan Romana Machowskiego sprawozdania z poprzedniej rady, która odbyła 16  września w Oświęcimiu. Następnie ustalono, że spotkanie opłatkowe odbędzie się 25 stycznia w Przemyślu i zaplanowano wstępnie wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się 14 marca w Rytwianach. W dalszej części spotkania koordynatorzy centrów lokalnych zaprezentowali działania podjęte w czasie adwentu.

 

 

O godzinie 12 wszyscy udali się na mszę świętą, której przewodniczył ks. Emil Midura. W wygłoszonej homilii ksiądz Adam Paszek podkreślił, iż czas adwentu to zarówno czas radosnego oczekiwania, jak również czas prostowania ścieżek swojego życia. Porównał także życie człowieka zmierzającego do świętości do jazdy na rowerze. Człowiek starający się siedzieć na rowerze i stać w miejscu często się wywraca. Podobnie człowiek, który nie dba o własny duchowy rozwój nie osiągnie świętości.

Rada062014 Po pokarmie dla duszy jakim była Eucharystia wszyscy udali się na wspólny obiad, a po nim rozpoczęła się druga część obrad. Współpracownicy obecni na radzie zostali zapoznani z ofertą czasopisma Don Bosco oraz zostali zaproszeni na koncert zespołu New Day, który odbędzie się 13 grudnia o godz. 19 na krakowskich Dębnikach. Następnie ksiądz jubilat Emil Midura, który w czerwcu złożył przyrzeczenia i został przyjęty do grona współpracowników, wygłosił krótkie świadectwo ukazujące jego drogę do rodziny salezjańskiej, a także zachęcił każdego współpracownika do czynienia dobra przywołując dobrze znane nam słowa „aby ludzie widzieli dobre czyny w nas i chwalili Ojca, który w niebie jest”. Pani doktor Janina Błażej podała najistotniejsze wytyczne dla współpracowników regionu Europa Środkowa i Europa Wschód. Każdy współpracownik powinien kroczyć drogą przepełnioną charyzmatem księdza Bosko, przejawiać troskę o jedność wszystkich członków rodziny salezjańskiej, dbać o wzrost i rozwój naszego stowarzyszenia oraz praktykować dobro i czerpać radość z przynależenia do salezjańskiej rodziny. Zaproponowano również, aby na rok jubileuszu 200 rocznicy urodzin Księdza Bosko współpracownicy opracowali przewodnik zawierający szlaki turystyczne i miejsca ważne dla salezjanów w naszej prowincji.

W końcu nadszedł czas na życzenia. Księdzu Adamowi Paszkowi z okazji Imienin życzono Błogosławieństwa Bożego, darów Ducha Świętego na każdy dzień pracy oraz opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Również na ręce księdza Adama współpracownicy przekazali życzenia Imieninowe dla Księdza Inspektora Dariusza Bartochy. Później wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia. Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą koronką do Miłosierdzia Bożego.