Aktualności

Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej.

W dniach 20-22 czerwca w Krakowie odbył się Kongres Wyborczy Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników i Salezjanek Współpracownic Prowincji Krakowskiej. Celem Kongresu było wybranie nowej Rady Prowincjalnej i pogłębienie duchowości salezjańskiej.

W pierwszym dniu obrady rozpoczęły się Mszą Świętą w kaplicy seminaryjnej na ul. Tynieckiej. Następnie uczestnicy Kongresu przeszli na salę obrad, gdzie zebranych powitał ks. Inspektor Dariusz Bartocha i otwarcia Kongresu dokonał Koordynator Rady Prowincji Krakowskiej pan Roman Machowski.

Wybrano Prezydium Kongresu w składzie: Maria Kurowska – Przewodnicząca, Tadeusz Bednarczyk – zastępca Przewodniczącego, Damian Ślusarczyk – sekretarz – protokolant. Sprawozdanie z działalności Rady Prowincjalnej (za okres czerwiec 2011- czerwiec 2014 r.) przedstawił Koordynator Roman Machowski, sprawozdanie finansowe pani Administrator Zofia Nieć, a sprawozdanie z działalności Delegata ks. Adam Paszek.

Wybrana została Komisja Mandatowo – Skrutacyjna w osobach: Mariusz Gworek – Przewodniczący, Katarzyna Cyrek – członek, Jan Kaznowski – członek i Komisja Uchwał i Wniosków w składzie: Krystyna Przytuła – Przewodnicząca, Wanda Nowicka – członek.

Następnie wysłuchano wykładów: „Duchowość księdza Bosko drogą do świętości Salezjanów Współpracowników”, który wygłosił ks. Delegat Adam Paszek i „Wychowanie w czasach biblijnych” – p. dr Krystyny Szymańskiej. Prezentację multimedialną „Z historii Kongresów Salezjanów Współpracowników” przygotowała i przedstawiła p. dr Janina Błażej.

Apelem Jasnogórskim poprowadzonym przez ks. Prałata Emila Midurę i słówkiem na dobranoc ks. Adama Paszka zakończył się pierwszy dzień Kongresu.

 

 

 

Sobotę – drugi dzień Kongresu, rozpoczęto od modlitwy porannej Liturgii Godzin i adoracji Najświętszego Sakramentu z modlitwą o obfite Dary Ducha Świętego.

Przedpołudniowy program obejmował spotkanie przedstawicieli Rodziny Salezjańskiego w ramach podjętej na Konsulcie Rodziny Salezjańskiej inicjatywy IMIENINY KSIĘDZA BOSKO. W ramach spotkania przedstawiciele poszczególnych gałęzi Rodziny Salezjańskiej przedstawili swój charyzmat i formy działalności. I tak w kolejności zapoznaliśmy się z działalnością: sióstr salezjanek i michalitek, wolontariuszek księdza Bosko, michalitów, byłych wychowanków salezjańskich, salezjanów współpracowników i salezjanów. Konferencję „Maryja Wspomożycielka Wiernych źródłem jedności Rodziny Salezjańskiej” wygłosił rektor Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie ks. dr Dariusz Kozłowski SDB.

W południe odprawiona została uroczysta Msza święta pod przewodnictwem ks. Inspektora Dariusza Bartochy, w czasie której ośmioro aspirantów złożyło przyrzeczenie i zostało przyjętych do Stowarzyszenia Salezjanów Współpracowników.

Na zakończenie wspólnej modlitwy życzenia i wiązanki róż otrzymali księża jubilaci: Ks. Prałat Emil Midura, który dokładnie 50 lat temu 21 czerwca 1964 roku otrzymał święcenia kapłańskie i ks. Stanisław Konior świętujący 25 rocznicę święceń kapłańskich.

W godzinach popołudniowych rozpoczęły się procedury wyborcze Kongresu. Najpierw w głosowaniu udzielono absolutorium dla ustępującej Rady i złożono jej podziękowanie za aktywną i twórczą  pracę. Następnie w głosowaniu wybrano nową Radę Prowincjalną w składzie 11 osób. Nowa Rada Prowincjalna wraz z ks. Delegatem Adamem Paszkiem na swoim pierwszym posiedzeniu ukonstytuowała się i jej skład jest następujący:

1. Roman Machowski (Jasło) – Koordynator Rady SSW Prowincji Krakowskiej

2 .Janusz Mularczyk (Kielce) – Zastępca Koordynatora

3. Zofia Nieć (Skawa) – Administrator Rady Prowincjonalnej

4. Barbara Boruch (Lublin) – Sekretarz

5. Janina Błażej (Rzeszów) – Radca odpowiedzialny za formację

6. Marta Korczyk (Oświęcim Szkoła) – Radca – administrator strony internetowej

7. Jolanta Makowska (Kraków Dębniki) – Radca ds. kontaktów z Rodziną Salezjańską

8. Zbigniew Wieczorek (Szczyrk) – Radca

9. Halina Brandys (Oświęcim Zasole) – Radca

10. Teresa Kaznowska (Przemyśl) – Radca

11. Krystyna Dąbek (Kraków Łosiówka) – Radca

Po wyborczych emocjach członkowie SSW wzięli udział w pogodnym wieczorze, którego honorowym gościem był o. Leon Knabit.

Niedziela – ostatni dzień Kongresu, upłynął w większości w Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach, gdzie w Kaplicy Kapłańskiej ks. Jubilat Emil Midura odprawił jubileuszową Mszę Świętą i wygłosił homilię. Po indywidualnej  modlitwie przy relikwiach papieża św. Jana Pawła II i zwiedzeniu Centrum uczestniczy wrócili do seminarium na pożegnalny obiad i podsumowanie spotkania.

Kongres został zamknięty.

Salezjanie Współpracownicy zadowoleni z pomyślnego przebiegu Kongresu i widocznego rozwoju Stowarzyszenia pożegnali się ze sobą i rozjechali do domów z nowym zapałem do dalszej  działalności.