Aktualności

60 rocznica zawarcia sakramentu małżeństwa

Opublikowano: poniedziałek, 30, listopad 2020 11:06
Super User

Współpracownicy Salezjańscy

Roman i Genowefa Gierowie obchodzą

60 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa

 

 

 

13 listopada 1960 r. w kościele Św. Katarzyny w Gogołowie Roman Giera i Genowefa Szynal ślubowali sobie ,,Miłość, wierność i uczciwość małżeńska oraz to, że jedno drugiego nie opuści aż do śmierci’’. Urzędowym świadkiem, który pobłogosławił to małżeństwo był ks. proboszcz Jakub Ciciora. Od tego czasu upłynęło 60 lat. Jakże wiele rzeczy przez ten okres dokonało się pod każdym względem. Ale tu skupimy się co dokonało się w tym czasie w małżeństwie Romana i Genowefy. Przeżywając swój diamentowy jubileusz małżonkowie Genowefa i Roman wraz z całą rodziną dziękują Panu Bogu za dary i łaski, którymi ich obdarzał. Gdy człowiek chce Panu Bogu podziękować, najlepiej to czyni w czasie Mszy św. bo wtenczas już nie dziękuje sam, ale czyni to przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, czyni to z Matką Najświętszą, z Aniołami i świętymi, zwłaszcza ze swoimi  patronami, czyni to z rodziną i wspólnotą parafialną bo małżeństwo ma przecież charakter społeczny. Służy ono  dobru całej społeczności.

To dziękczynienie odbyło się w niedzielę 15 listopada 2020 roku w kościele Matki Bożej Śnieżnej w Gogołowie. Mszy św. przewodniczył proboszcz emeryt ks. Prałat Emil Midura. Obecny ks. proboszcz Artur Wesołowski odczytał życzenia ks. Biskupa Ordynariusza Jana Wątroby. Złożył także życzenia od siebie.

 

 

 

 

Tak się złożyło że Liturgia Słowa jakby dobrana była do tej uroczystości. W pierwszym czytaniu była mowa o niewieście dzielnej, której wartość przewyższa perły. Serce małżonka jej ufa, na zyskach mu nie zbywa… Niewiasta ta jest pracowita, otwiera dłoń dla ubogiego

Natomiast w Ewangelii św. Mateusza jest mowa o talentach. Jednemu dał 5 talentów, drugiemu 2, trzeciemu 1. Każdemu wg zdolności Rozwijając te czytania nasuwa się myśl, że Pan Bóg jubilatów także obdarzyłżnymi darami, talentami. Podstawowym darem to dar życia, za który Bogu dziś dziękują.Dar dziecięctwa Bożego, który otrzymali na Chrzcie św., dar ojcostwa i macierzyństwa, który zaowocował sześciorgiem dzieci. Szczególny dar, to dar powołania kapłańskiego najstarszego syna Kazimierza. Kapłańską posługę pełni od 34 lat. Obecnie proboszcz parafii p.w. Wszystkich Świętych w Iwoniczu. Sprawuje również funkcję dziekana  dekanatu rymanowskiego. Pozostałe dzieci pozakładali rodziny. Jubilaci maja 13 wnuków.

Przyszłośćświata idzie przez rodzinę, ale do tego potrzebna jest współpraca z łaską Bożą, z łaską sakramentu małżeństwa.

Patrząc na 60 lat małżeństwa Romana i Genowefy widaćże tej łaski nie marnowali.

Od początku gdy połączyli swoje życie, szli w jednym kierunku. Ten kierunek wyznaczył im sam Pan Jezus. Szli i idą drogą Ewangelii. Otwarci nie tylko na potrzeby  swojej rodziny, ale całej wspólnoty, wśród której żyją. Spieszą z pomocą innym.

Roman jako murarz wybudował kilkanaście domów mieszkalnych, także dla swoich dzieci. Budował również domy Boże. Zaangażowany był w budowę kościoła w Gogołowie, w latach 1981 -1988, również w budowę kościoła p. w. Józefa Robotnika w Hucie Gogołowskiej w latach 1989 -1992.

Brał czynny udział przy remoncie i konserwacji starego kościoła p.w. św. Katarzyny z 1672 r. Remont i konserwacja trwała na przełomie wieków i tysiącleci od 1995 do 2006.

Następnie pracował przy budowie kościoła w Ożannie w dekanacie leżajskim, gdzie budową zajmował się były wikariusz w Gogołowie ks. Antoni Krzysik. Cały czas poświęcał się przy budowie Domu Parafialnego w Gogołowie w latach 2009 -2012. Wiele dni pracował, gdy rozbudowywano Seminarium Duchowne w Przemyślu, a później gdy powstała Diecezja Rzeszowska, również pracował przy budowie Seminarium w Rzeszowie.

Przez długie lata należał do Rady Parafialnej, był sołtysem w Gliniku Górnym, oraz radnym w Gminie Frysztak. Udzielał się społecznie.

Żona Genowefa była pracownikiem w Szkole Podstawowej w Gliniku Górnym do czasu emerytury. Zawsze wspierała męża we wszystkich pracach. Można powiedzieć, że nie mógłby tyle zrobić Roman, gdyby nie wsparcie żony, gdyby nie miała tych zalet pracowitości, troski o dom, o rodzinę jak ta niewiasta o której pisze autor natchniony w Księdze Przysłów. Roman i Genowefa są przykładną katolicką rodziną. Doceniają ofiarę Mszy św . Uczęszczają na pierwsze piątki miesiąca przyjmując Pana Jezusa. Uczyli tego też dzieci. Należą do różżańcowych, do Apostolstwa Pomocy Duszom w Czyśćcu. Pan Roman prowadzi w parafii Stowarzyszenie Przyjaciół Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Oboje też należą do Współpracowników Salezjańskich w CL Jasło-Fara.

Ks. Bp Kazimierz Górny docenił To zaangażowanie rodziny, przyznając Romanowi odznaczenie Bene Merenti”. Gdy Pan Bóg widzi że człowiek dobrze wykorzystuje talenty to mu jeszcze więcej daje.

Życzymy, by Pan Bóg Wam i Waszej rodzinie udzielał jak najwięcej swoich łask. Darzył zdrowiem, wewnętrzną radością wypływającą z tego coście dobrego w życiu zrobili dla Pana Boga, Kościoła, Ojczyzny i bliźnich.

 

Szczęść Wam Boże.
Ks. Emil Midura