Aktualności

Modlitewny dzień skupienia w Starej Wsi

Opublikowano: środa, 30, październik 2019 10:08
Super User

Modlitewny Dzień Skupienia

„Chciejmy żyć wiarą jak prawdziwi chrześcijanie”

Kolegium Ojców Jezuitów w Starej Wsi

12 października A.D. 2019

 

            Piękna październikowa sobota. Wspaniały, błogosławiony czas spędzony w  Starej Wsi u oo. Jezuitów. Przywitani zostaliśmy przez koordynatora Rady Prowincjalnej Jana Ryka oraz delegata prowincjalnego ks. Marcina Kaznowskiego, który zaznaczył, że jest to miejsce naznaczone tradycją jezuicką. Znajduje się tu Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, a do niedawna był również nowicjat. Nieopodal mają swój Dom Generalny Siostry Służebniczki Starowiejskie, a niedaleko w Bliznem Siostry Zawierzanki. Nasze spotkanie wypadło w dzień wspomnienia bł. o. Jana Beyzyma, jezuity, który tutaj wstąpił do zakonu, a potem wyjechał na misje do Madagaskaru, gdzie zajmował się trędowatymi.

 

 

Pierwszą konferencję w kaplicy klasztornej poświęconej św. Stanisławowi Kostce, wygłosił dla nas ks. Emil Midura (Gogołów), której tematem był krzyż i cierpienie za prawdę. Chrystus przez krzyż i mękę swoją nas zbawił. Również życie człowieka związane jest z krzyżem od chwili chrztu św. aż do śmierci. Pan Jezus mówił, że „kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż swój i Mnie naśladuje”. Polska zawsze była wierna Bogu, Krzyżowi i Ewangelii. Szczególny udział w dziele naszego zbawienia ma Matka Najświętsza, która współcierpiała ze swoim Synem. Ona zawsze odsyła nas do Chrystusa, jest naszą orędowniczką i Jej możemy zawsze zawierzyć. Modlitwa różańcowa, której nas nauczyła, może wszystko wyprosić. Stawiajmy na Maryję, to nigdy się nie zawiedziemy. Kardynał August Hlond powiedział, że jeśli zwycięstwo przyjdzie, to przyjdzie przez Maryję. A św. Ojciec Pio wzywał: „Odmawiajcie zawsze Różaniec. Szatan stara się zniszczyć tę modlitwę, ale się mu to nigdy nie uda. To jest modlitwa Tej, która króluje”. Oby różaniec dla każdego z nas był „dowodem osobistym” i dokumentem, że jesteśmy wyznawcami Chrystusa i czcicielami Maryi.

            Następnie mogliśmy poznać historię tego miejsca i podziwiać piękno Bazyliki, a w niej Kaplicy św. Andrzeja Boboli, zwiedziliśmy Skarbiec i Muzeum.

            Zawsze centrum każdego naszego spotkania stanowi Msza św., podczas której homilię wygłosił ks. Marcin Kaznowski SDB (Kraków). Ewangelia musi nas zawsze prowokować do przemyśleń. Według Chrystusa to nie rodzina i najbliżsi są najważniejsi w naszym życiu. Najważniejsza jest wiara w Boga, słuchanie Słowa Bożego i przestrzeganie go. Jezus żąda od nas rzeczy bardzo trudnej – postawienia Jego ponad rodziną i dobrami doczesnymi. Żąda od swoich uczniów wszystkiego, ale w zamian obiecuje wszystko w Królestwie Niebieskim. Szanując rodzinę i dostrzegając jej wartość, należy mieć świadomość, że te więzy nie są najważniejszą rzeczą na tym świecie.

            Po obiedzie wysłuchaliśmy konferencji ks. Janusz Goraja SDB (Lublin), w której przybliżył nam podstawy pedagogiki św. Jana Bosko, podkreślił aspekt Maryjny w wychowaniu. Metoda księdza Boska nazywana jest prewencyjną: uprzedzająca wszelkie zło, zapobiegająca. Opierał swój system wychowawczy na trzech fundamentach: miłość, rozum, religia. Ideą ks. Bosko było formowanie dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli.

            Koronka do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwo zakończyło nasze modlitewne skupienie.

Każde wspólnotowe spotkanie modlitewne jednoczy i umacnia nas duchowo. Tym razem uczestniczyło w nim ponad 50 osób wraz z księżmi delegatami. Składamy serdeczne podziękowanie księżom prelegentom, ks. Marcinowi, naszemu koordynatorowi prowincjalnemu oraz oo. Jezuitom.

 

Beata Cygnar SSW Jasło-Fara