Aktualności

Dzień skupienia Centrów lokalnych SSW Jasła i Rzeszowa w Polanie 30.09.2017 pod hasłem „Święty Janie Bosko dopomóż, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało w naszych Wspólnotach”

Bieszczady przywitały nas piękną słoneczną pogodą i cudownymi widokami. Na dzień skupienia przybyło 30 współpracowników wraz ze swymi kapłanami, ks. prałatem Emilem Midurą i ks. Krzysztofem Rodzinką. Spotkanie rozpoczęła konferencja ks. Midury „Stulecie objawień fatimskich”. Pan Bóg daje nam Matkę Najświętszą, która jest znakiem zbawienia i do niego nas prowadzi. Chrystus jest światłem, a Maryja znakiem dla ludu pielgrzymującego. Kiedyś Pan Bóg wzywał do nawrócenia przez proroków, a teraz przez Matkę Bożą, która podczas objawień prosi o modlitwę za grzeszników i ich nawrócenie. Pokrótce ks. Prałat przedstawił historię objawień fatimskich, których głównym wydźwiękiem była prośba o modlitwę różańcową. Na zakończenie odniósł się do 7 października, kiedy to Polska zjednoczy się w modlitwie „Różaniec do Granic”.

Po krótkiej przerwie p. dr Janina Błażej przybliżyła nam ideę nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, o które Pan Jezus prosił s. Łucję w maju 1930 r. Ten akt wynagrodzenia i przeproszenia za wszystkie zniewagi i bluźnierstwa uczynione przeciwko NMP ma poruszyć Jezusa do okazania tym grzesznikom miłosierdzia. Ci, którzy choć raz odprawią to nabożeństwo otrzymali obietnicę, że Maryja będzie im towarzyszyć w godzinę śmierci ze wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.

 

O godz. 12.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w nowym kościele p.w. Przemienienia Pańskiego. Homilię wygłosił ks. Krzysztof Rodzinka. Polacy jako naród ludzi wierzących muszą zjednoczyć się w modlitwie, aby ocalić nie tylko Polskę, ale całą Europę. Mamy bowiem w swojej historii trzy wydarzenia o charakterze historyczno-religijnym, które poprzedzone modlitwą, dały wielkie zwycięstwa: potop szwedzki i obrona Jasnej Góry, bitwa pod Wiedniem i uratowanie Europy przed zalewem islamu, bitwa warszawska 1920 r. ratująca Europę przed zalewem bolszewizmu. Czy potrzeba innych świadectw na skuteczność modlitwy? Gdy na Zachodzie kościoły zamieniane są na sklepy i bary, my wciąż jesteśmy krajem najlepszej kultury chrześcijańskiej. Gdy na zachodzie zagubiono w XX w. szacunek dla chrześcijaństwa, my musimy bronić chrześcijańskiego modelu rodziny, gdzie ojciec i matka pełnią określone role i zadania. Wzorem dla wszystkich matek jest Matka Boża i rodziny, z których wyrosło wielu wspaniałych polskich świętych. Bądźmy dumni z naszej wiary, ojczyzny i historii i zjednoczmy się wszyscy w „Modlitwie do Granic”.

Modliliśmy się też gorąco podczas pięknej adoracji przed Najświętszym Sakramentem i w Koronce do Bożego Miłosierdzia.

W ramach spotkania zobaczyliśmy izbę regionalną z jej zgromadzonymi zbiorami m.in. narzędziami rolniczymi, ubiorami, elementami wyposażenia domu. Udaliśmy się też do zabytkowej cerkwi p.w. Św. Mikołaja z 1790 r.

W drodze powrotnej wstąpiliśmy do Czarnej, aby obejrzeć przepiękną odrestaurowaną drewnianą cerkiew p.w. Św. Dymitra z 1834 r., która od 1951 r. jest użytkowana jako kościół rzymskokatolicki  p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego. Wewnątrz zachował się XIX-wieczny ikonostas. Obok znajdują się pozostałości po starym, przycerkiewnym cmentarzu.

I tak pełni przeżyć duchowych i estetycznych powróciliśmy do naszych domów. Pragniemy wyrazić wdzięczność zarówno ks. Stanisławowi Gołyżniakowi, proboszczowi tego miejsca, za miłe przyjęcie, jak też towarzyszącym nam księżom za wspólne modlitewne przeżycie tego dnia.