Aktualności

Kwietniowa Rada Prowincjalna SSW

W ostatnią sobotę miesiąca kwietnia (29.04.2017) odbyło się spotkanie Rady prowincjalnej SSW w Krakowie. Wzięli w niej udział ks. Adam Paszek Delegat prowincjalny SSW oraz przedstawiciele Wspólnot: z Kielc, Krakowa; Łosiówki oraz Dębnik, Jasła, Oświęcimia; Zasola i Szkoły, Rzeszowa, a także ze Szczyrku. Zebraniu przewodniczył p. Roman Machowski Koordynator prowincjalny SSW. Na wstępie omówione i podsumowane zostały pokrótce wydarzenia mające miejsce od ostatniego spotkania Rady (w grudniu 2016), w którym członkowie Stowarzyszenia brali udział. Były to m. in. spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Salezjanek i Salezjanów Współpracowników Prowincji Krakowskiej w Jaśle, Wielkopostny dzień skupienia w Lipnicy Murowanej, Konsulta Rodziny Salezjańskiej w Lądzie nad Wartą, Sympozjum w Krakowie – Antoni Baraniak – biskup niezłomny. W dalszej części wiodącym tematem było przygotowanie do Kongresu Prowincjalnego, który odbędzie w dniach 16 -18 czerwca br w Krakowie. Będzie on połączony z wyborami nowej Rady. Dlatego ks. Adam przypomniał zebranym Regulamin Prowincjalnego Wyborczego Kongresu. Należy nadmienić, iż jego treść (zgodna z obowiązującym PŻA Statutem i Regulaminem SSW) została zaproponowana oraz przyjęta przez Radę 01. 05. 2014 roku i określa tryb obradowania oraz sposób podejmowania uchwał. Podkreślono konieczność zapoznania poszczególnych Centrów Lokalnych z obowiązującym Regulaminem i zachęcenia do jak najliczniejszego udziału w Kongresie. Wiele uwagi poświecono również szczegółowemu programowi Kongresu, którego ostateczna wersja zostanie uszczegółowiona przez ks. Delegata i Koordynatora Prowincji, a następnie przekazana do ogólnej wiadomości w formie zaproszenia wszystkich Delegatów Centrów Lokalnych członków Stowarzyszenia i gości do licznego udziału.

W południe wszyscy członkowie zebrania uczestniczyli w Mszy św., której przewodniczył ks. Adam Parszywka przełożony Inspektorii Krakowskiej. W homilii ks. Inspektor nawiązał do Ewangelii według św. Mateusza (Mt 11, 25-30), a konkretnie do słów Jezusa „Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom”. Podkreślił jak ważna jest dzisiaj postawa ewangelicznego „prostaczka”. Przywołał też osobę patronki dnia św. Katarzyny ze Sieny dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. Wskazał, że Święta nie umiała dobrze czytać ani pisać, ale dzięki jej bezgranicznemu zaufaniu do Bożej Opatrzności bardzo usilnie angażowała się w zwalczanie szerzącego się wówczas zła; pogoni za zaszczytami i bogactwem, szukanie ziemskich przyjemności zamiast umacniania miłości do Jezusowego krzyża. Jakże w dzisiejszej rzeczywistości potrzeba takiej postawy św. Katarzyny, Jej determinacji w uświadamianiu ludziom popełnianych błędów. Ks. Inspektor życzył wszystkim właśnie takiej odwagi i zdecydowania w codziennym życiu i działaniu.

W porze poobiedniej w niezwykle serdecznej atmosferze uczestnicy zebrania wraz z ks. Adamem Paszkiem spotkali się z ks. Dariuszem Bartochą, który prze dwie kadencje obecnej Rady Prowincjalnej pełnił posługę Przełożonego Inspektorii. Wówczas pomimo rozlicznych obowiązków zawsze znajdował czas by spotkać się z Radą podczas roboczych zebrań, członkami Stowarzyszenia w czasie organizowanych dni skupienia, okolicznościowych uroczystości na poziomie Prowincji i w wielu Centrach Lokalnych. Wszyscy życzyliśmy sobie dalszej owocnej współpracy gdyż otaczająca nas rzeczywistość wymaga coraz gorliwszego, wspólnotowego zaangażowania.

Było to już ostatnie spotkanie Rady prowincjalnej podczas tej kadencji, więc wszyscy rozjechali się w poczuciu dołożenia wszelkich starań by odpowiednio podsumować ten sześcioletni czasokres i przekazać następcom nie tylko radość, ale także obowiązki, które stoją przed każdym kto zobowiązał się do pracy w dziele Świętego Jana Bosko.

Szczęść Boże!