Aktualności

Zaproszenie na spotkanie Opłatkowe

Z A P R O S Z E N I E

      Serdecznie zapraszamy na prowincjale spotkanie świąteczno-noworoczne (opłatek), które odbędzie się w dniu 29 stycznia br. w Centrum Lokalnym SSW w Jaśle, w domu parafialnym przy Jasielskiej Kolegiacie p.w. Wniebowzięcia NMP (ul. Farna 1).

W programie:

10.00-10.30 – przyjazd uczestników spotkania

10.30              - powitanie zaproszonych gości – ks. Zbigniew Irzyk

11.00              - „przeżyjmy to jeszcze raz”   (kalendarium wydarzeń) – ks. Adam Paszek SDB

12.15              - koncelebrowana Msza św.

                        - homilia – ks. Adam Paszek

                        - uroczyste przekazanie relikwii bł. Aleksandry Marii da Costa

                        i bł. Michała Rua

                        - przyjęcie aspirantów i odnowienie przyrzeczeń przynależności do SSW

14.00             - obiad

15.00             - łamanie się opłatkiem i składanie życzeń

16.00             - wspólne kolędowanie

 

                delegat lokalny

               ks. Zbigniew Irzyk

koordynator Rady Prowincjalnej SSW

               Roman Machowski

 

oraz Rada Lokalna SSW Jasło-Fara