Aktualności

Informacje od Koordynatora Regionu - grudzień 2016

 

1.       Przede wszystkim  dane mi było powitać w naszej grupie regionalnej, w lokalnym centrum Kaunas na Litwie, grupę 15 współpracowników, z których pierwsi złożyli Przyrzeczenie jeszcze w roku 1979(!).

 Centrum zostało erygowane w litopadzie b.r.  po wizycie światowej Pani Koordynator i Delegatów światowych bezpośrednio w Kaunas. Centrum to zostało powierzone siostrom FMA, które prawnie przynależą do inspektorii FMA w Republice Czeskiej.

Módlmy się o Boże błogosławieństwo, aby charyzmat salezjański na Litwie rozwijał się zgodnie z misyjnym celem salezjańskim i dla dobra współpracowników.

 Ukochani Współpracownicy z Litwy – WITAJCIE!

 2.       Potwierdzam  termin przyszłego kongresu regionalnego w dn. 23-26 11.2017r. w Słowenii.

Proszę Koordynatorów z Chorwacji,  z Piły w Polsce, z Rosji, Ukrainy i Litwy i przysłanie mi jak najszybciej (możliwie do 7.01.2017) odpowiedzi odnośnie Waszego udziału. Zaproszeni są odpowiedzialni za formację i ktoś z Rady Inspektorialnej. Program i bardziej szczegółowe informacje przyślę Wam później.

 3.        Nie otrzymałem jeszcze informacji na temat zebrania odpowiedzialnych w październiku w Polsce ani o wizycie światowej Koordynatorki i światowych Delegatów SDB i FMA na Ukrainie.

Proszę S. Małgorzatę i Olega o napisanie mi czegoś odnośnie tych wydarzeń. Dziękuję!

 4.       Jak zwykle wysyłam  Wam przesłanie Generała na grudzień – bardzo pasuje do tych dni bożonarodzeniowych. Bardzo proszę, zadbajcie o tłumaczenie i rozesłanie do wszystkich współpracowników Waszej Inspektorii.  Z serca dziękuję Wam z tę usługę.

5.       Przesyłam Wam bardzo cenny dar; na razie tylko po włosku i angielsku – historię naszego Stowarzyszenia.  Autorzy są dobrymi znawcami duchowości i historii salezjańskiej. Byłoby dobrze, gdyby znalazły się osoby chętne do przetłumaczenia tekstu.

6.       Na koniec wysyłam tłumaczenie po słowacku „Wytyczne  formacji” , które już przesłałem przed kilkoma miesiącami. Proszę o wiadomość czy przygotowujecie tłumaczenie tego dokumentu, ewentualnie na jakim etapie jesteście. Jest to dokument fundamentalny zarówno w formacji, jak i dla naszych badań i dyskusji na kongresie regionalnym  (w XI 2017 r.)   i na tym światowym  w Rzymie, prawdopodobnie w XI 2018 r. 

Dziękuję wszystkim za świąteczne życzenia, które mi nadsyłacie w tych dniach.

  Wszystkim Wam przesyłam  bożonarodzeniowe życzenia prosżąc Was jednocześnie o modlitwę za mnie!

 Wasz - w św. Janie Bosco - Veselsky