Aktualności

Aby wzmocnić ducha

Czcigodni Salezjanki i Salezjanie Współpracownicy!

Zachęcam do zapoznania się z propozycją Ośrodka Duchowości Salezjańskiej w Lądzie nad Wartą. Mam nadzieję, że wielu z nas skorzysta z tego szczególnego czasu na pogłębienie duchowości salezjańskiej.

 

Program Szkoły Salezjańskiego Towarzyszenia Duchowego Młodzieży

Ośrodek Duchowości Salezjańskiej w Lądzie nad Wartą

Termin pierwszy: 10-13 listopada 2016 r.

Termin drugi: 8-11 grudnia 2016 r.

 

 

Dzień

 

Rozkład czasowy

Przewidziane zajęcia

Czwartek

Godz. 18.15

Kolacja

Godz. 19.00

Wprowadzenie w program Szkoły Towarzyszenia Duchowego

Godz. 19.30

Lectio divina: Łk 24, 13-25. Apel Maryjny. Słówko wieczorne

Piątek

Godz. 7.00

Msza św. z Jutrznią

Godz. 9.00

Kierownictwo (towarzyszenie) duchowe dawniej i dziś

Godz. 10.00

Czym jest towarzyszenie duchowe?

Godz. 11.30

Warsztaty: doświadczenie kierownictwa - towarzyszenia duchowego

Godz. 14.30

Kierownictwo duchowe w myśli i praktyce św. Franciszka Salezego

Godz. 16.00

Doświadczenie bycia kierowanym w życiu księdza Bosko

Godz. 16.45

Warsztaty: doświadczenie kierownictwa duchowego w życiu księdza Bosko

Godz. 18.45

Nieszpory. Słówko wieczorne

Godz. 20.00-21.00

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja (dla chętnych)

Sobota

Godz. 7.00

Msza św. z Jutrznią

Godz. 9.00

Kierownictwo duchowe w praktyce wychowawczej księdza Bosko

Godz. 10.00

Warsztaty: Styl kierownictwa duchowego księdza Bosko

Godz. 11.30

Zastosowanie dzisiaj stylu kierownictwa duchowego księdza Bosko

Godz. 12.15

Warsztaty: Znaczenie środowiska w towarzyszeniu duchowym (List 1884)

Godz. 14.30

Komunikacja międzyosobowa a towarzyszenie duchowe młodzieży

Godz. 16.00

Prowadzenie dialogu w towarzyszeniu duchowym

Godz. 16.45

Warsztaty: Radzenie sobie z „niekochanymi uczuciami”

Godz. 18.45

Nieszpory. Słówko wieczorne

Godz. 20.00-21.00

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja (dla chętnych)

Niedziela

Godz. 7.00

Msza św. z Jutrznią

Godz. 9.00

Empatyczne i kontemplacyjne słuchanie w towarzyszeniu duchowym

Godz. 10.00

Osobisty Program Życia – dziennik duchowy

Godz. 11.30

Warsztaty: Pomoc w tworzeniu osobistego programu życia

Godz. 12.15

Podsumowanie

 

 

 Program Szkoły Modlitwy w Duchu Salezjańskim

Ośrodek Duchowości Salezjańskiej w Lądzie nad Wartą

Termin pierwszy: 9-12 lutego 2017 r.

Termin drugi: 2-5 marca 2017 r.

 

 

Dzień

 

Rozkład czasowy

Przewidziane zajęcia

Czwartek

Godz. 18.15

Kolacja

Godz. 19.00

Wprowadzenie w program Szkoły Modlitwy

Godz. 19.30

Lectio divina: Łk 18,1-14. Apel Maryjny. Słówko wieczorne

Piątek

Godz. 7.00

Msza św. z Jutrznią

Godz. 9.00

Pismo św. źródłem modlitwy. Jezus Chrystus nauczycielem modlitwy

Godz. 10.00

Modlitwa w doświadczeniu Kościoła. Modlitwa chrześcijańska i jej istota

Godz. 11.30

Warsztaty: moje doświadczenie modlitwy (trudności i nadzieje)

Godz. 14.30

Liturgia – źródłem i szczytem modlitwy chrześcijańskiej. Liturgia godzin

Godz. 16.00

Doświadczenie modlitwy w życiu księdza Bosko

Godz. 16.45

Warsztaty: doświadczenie w życiu księdza Bosko

Godz. 18.45

Nieszpory. Słówko wieczorne

Godz. 20.00-21.00

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja (dla chętnych)

Sobota

Godz. 7.00

Msza św. z Jutrznią

Godz. 9.00

Kiedy praca staje się modlitwą? Duchowość pracy ludzkiej

Godz. 10.00

Warsztaty: Przeszkody na modlitwie: roztargnienia, oschłości, ....

Godz. 11.30

Medytacja chrześcijańska

Godz. 12.15

Warsztaty: Pedagogia modlitwy

Godz. 14.30

Znaczenia ciała i uwarunkowań psychicznych w modlitwie

Godz. 16.00

Ludzie młodzi a modlitwa

Godz. 16.45

Warsztaty: Lectio divina

Godz. 18.45

Nieszpory. Słówko wieczorne

Godz. 20.00-21.00

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja (dla chętnych)

Niedziela

Godz. 7.00

Msza św. z Jutrznią

Godz. 9.00

Przeżywanie dnia świątecznego

Godz. 10.00

 Pobożność ludowa – wyrazem modlitwy

Godz. 11.30

Matka Boża a modlitwa

Godz. 12.15

Podsumowanie