Aktualności

Wakacyjny prowincjalny dzień skupienia SSW w Szczyrzycu.

„Dotknął mnie dziś Pan i radość ogromną z tego mam”. Zakończenie wakacji to dobry moment, aby dać się „dotknąć” Jezusowi podczas spotkania z Nim na dniu skupienia.

I znów podążyliśmy szlakiem cysterskim. Tym razem naszym przystankiem było opactwo w  Szczyrzycu. W spotkaniu wzięło udział 66 osób, a wśród nich księża delegaci i prelegenci, którym serdecznie dziękujemy za trud przygotowania i poprowadzenia konferencji. Naszym przewodnikiem po opactwie był o. Maksymilian, który przybliżył nam historię opactwa i cudownego obrazu Matki Bożej Szczyrzyckiej. Patronka Ziemi Szczyrzyckiej, ukochana Madonna osiadłych tu od XIII w. cystersów zwana jest Dobrotliwą. Dlaczego? Wszystko staje się jasne, gdy spojrzy się w pogodną twarz Matki Bożej uwiecznioną na cudownym wizerunku. Gdziekolwiek staniemy, Jej oczy zwracają się ku nam. Od czasu koronacji papieskimi koronami w 1984 r. XVI- wieczny obraz znajdował się w bocznej kaplicy. W grudniu 2006 r. po renowacji powrócił do głównego ołtarza szczyrzyckiego kościoła. Jest przysłaniany obrazem Matki Bożej Wniebowziętej. Tutejszy klasztor od 1234 r., czyli od przybycia zakonników z Ludźmierza, zachował swoją ciągłość, na przestrzeni wieków nie ulegając kasacji. W świątyni można podziwiać barokowe i rokokowe ołtarze, rokokowe konfesjonały oraz ambonę, a także stojącą obok zakrystii renesansową chrzcielnicę oraz gotycki portal. Do kościoła przylegają zabudowania klasztorne z XVII w. tworzące kwadrat z wirydarzem wewnątrz. Wrażenie robią kolebkowe i krzyżowe sklepienia oraz krużganki. Obok znajduje się spichlerz z XVIII w., gdzie mieści się muzeum ze zbiorami sztuki sakralnej i militariów oraz etnograficznymi. W pobliżu bramy klasztornej stoi browar, w którym warzono piwo według receptury znanej tylko cystersom. Otoczenie klasztoru, pełne zieleni, ciszy i spokoju sprzyja duchowemu skupieniu.

Podczas pierwszego wykładu ks. Paweł Serwański zwrócił naszą uwagę na aspekt Bożego Miłosierdzia wyrażonego w Jezusie Chrystusie, który wchodzi w doświadczenie rodziny ludzkiej, która jak podaje Pismo św. w rodowodzie Jezusa, jest rodziną obciążoną grzechem. I to właśnie stanowi pierwszy wyznacznik miłosierdzia Bożego. Miłość miłosierna jest miłością zdolną być poza urazą. Człowiek, który został skrzywdzony, przebacza i kocha dalej jest naprawdę miłosierny. I taki właśnie jest Bóg. Odchodzimy od Boga, a On mimo to daje nam miłosierdzie i robi wszystko, abyśmy do Niego wrócili. Miłosierdzie nie oznacza jednak pobłażliwości. To miłosierdzie, które nam Pan Bóg okazuje ma wymiar ojcowski i matczyny. Św. s. Faustyna przypomniała nam tą prawdę, że Boże Miłosierdzie jest bez granic, nigdy się nie kończy i jest darmowe. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał…”. Jak człowiek otworzy się na łaskę Bożego miłosierdzia, to Bóg da mu wszystko, czego potrzebuje.

Drugą konferencję poprowadził ks. Kazimierz Szczerba. Przypomniał nam, że znakiem Roku Miłosierdzia jest również spowiedź, która jest osobistym spotkaniem z miłosiernym Bogiem. W tym sakramencie zanurzamy się w ocean Bożego miłosierdzia. Jak wielką miłością obdarza nas Bóg w tym sakramencie świadczy przypowieść o synu marnotrawnym. Wielkim apostołem spowiedzi był św. Jan Bosko, który otrzymawszy pozwolenie od Ojca Świętego Piusa IX, spowiadał wszędzie, gdyż widział wartość spowiedzi, która daje nam przebaczenie grzechów, pojednanie z Bogiem umożliwiające wieczne zbawienie i spokój duszy. Spowiedź była ulubionym tematem jego przemówień i ciągle do niej nawiązywał. Do natury Boga należy przebaczenie. Bóg jak dobry ojciec zawsze otwiera ramiona, aby przyjąć skruszonego grzesznika i uczynić go swoim dzieckiem. Boże miłosierdzie jest tak wielkie, że Bóg inicjuje nawet szukanie zagubionej owcy. Rok Święty przypomina nam, że sakrament spowiedzi, który jest nam wszystkim potrzebny, zobowiązuje nas do zmiany w swoim życiu. Nie powinniśmy się wstydzić i bać spotkania z miłosiernym, dobrym Ojcem.

Natomiast ks. Jan Dubas wprowadził nas w temat roli Matki Najświętszej jako Matki Miłosierdzia. Maryja widzi brak wartości we współczesnym świecie, dlatego Jej obecność jest bardzo ważna. Ważny jest również dialog z Bogiem, w rodzinie, w parafii, aby móc rozwiązywać problemy, które czasami wydają się nam nie do rozwiązania. Trudności sprawiają, że poznajemy prawdę o sobie i uświadamiamy sobie na co nas stać.

Po każdej konferencji echo słowa prowadziła s. Diana Jonczyk. Usłyszeliśmy również poruszające świadectwa ks. Pawła i jednego ze współpracowników.

Południe to czas na modlitwę Anioł Pański i uczestniczenie we Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył ks. Adam Paszek . Wygłosił również kazanie, w którym przywołał patronkę dnia - św. Monikę. Życie jej przepełnione było modlitwą za syna, św. Augustyna, któremu wśród łez wyprosiła nawrócenie i pozyskała dla Chrystusa swego męża poganina. Natomiast Ewangelia o talentach przypomina nam, że Pan powróci, aby nas rozliczyć ze słów i czynów. Bo każdy otrzymał swoje talenty, z których będzie musiał się rozliczyć. Nie pytaj więc, ile ktoś ma talentów, dlaczego tyle i dlaczego ja ich nie mam, ale poszukaj swoich i je rozwijaj. Wiele ma ich każdy z nas i trzeba je mnożyć, aby kiedyś usłyszeć słowa z Ewangelii „…wejdź do radosnego domu Pana”.

W Godzinie Miłosierdzia, po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, ks. Paweł Serwański poprowadził modlitwę wstawienniczą z nałożeniem rąk i indywidualnym błogosławieństwem. We wprowadzeniu przypomniał, że najczęstszą przyczyną różnych grzechów jest brak miłości. Człowiek sam siebie nie kocha, pogardza sobą, a przez to nie potrafi nic dla siebie zrobić. Wtedy nie jest w stanie przyjść do Jezusa i otworzyć się na Jego łaskę. Pan Bóg wie najlepiej jak nas uzdrowić duchowo i z defektów cielesnych. I nie stanie się to na naszych warunkach, gdyż Bóg nie ma żadnych ograniczeń. Trzeba mieć tylko wiarę w sercu. Dopóki nie zaprosimy Go, aby przyszedł do nas, nie wejdzie, aż sami otworzymy Mu serce.

Dzień zakończyliśmy grillowaniem przy radosnych rozmowach i śpiewie przy akompaniamencie gitary s. Diany.

Dziękujemy o. Opatowi i o. Maksymilianowi za możliwość poznania tego pięknego zakątka i uczestnictwa w tak bogatych przeżyciach duchowych dzięki wspaniałym prelegentom i przygotowaniu całości przez naszego koordynatora p. Romana Machowskiego.

Jak powiedziała jedna z uczestniczek: „Kogo nie było – niech żałuje!”